Ønsker forbud mot fiske av småtorsk
Ønsker forbud mot fiske av småtorsk

Ønsker forbud mot fiske av småtorsk

Havforskere foreslår et forbud mot fritidsfiske av torsk under 36 centimeter.

Publisert

Forfatningen for den norske kysttorsken er så dårlig at havforskerne foreslår et forbud langs hele kysten sør for Stad, melder NRK. Kysttorsken står på den nasjonale rødlisten over truede arter.

Det viser seg at fritidsfiskerne tar oppimot sju ganger mer av kysttorsken enn yrkesfiskerne langs kysten sør for Stad. Havforskningsinstituttet i Aust.Agder gjorde tellinger i sommer, og det viser set at mange ikke slipper småtorsken ut igjen. Det viste seg også at 25 prosent av småtorsk som fritidsfiskere fanger er kortere enn 36 centimeter.

Får havforskerne gjennomslag for sitt forbud er må du slippe ut småtorsk under 36 centimeter. Tom Sollie i Småfisker´n mener også at fritidsfiskerne må ta ansvar, men et forbud tror han ikke på, ettersom et slikt forbud blir vanskelig å håndheve. Et eventuelt forbud vil gjelde tidligst fra neste sommer, og Fiskeridirektoratet vurderer nå forslaget fra Havforskningsinstituttet.

Powered by Labrador CMS