Norskekysten full av søppel
Norskekysten full av søppel

Norskekysten full av søppel

Marint søppel vokser i omfang, men nå kan stadig mer av søppelet spores tilbake til den som har kastet det.

Publisert

En ny rapport fra Hold Norge rent bekrefter at marin forsøpling er et problem langs hele Norskekysten. Hold Norge rents undersøkelser viser at avfallet ofte kan spores tilbake til kilden, til tross for at marin forsøpling er definert som herreløst. Rapporten publiseres på Konferansen om marin forsøpling i Oslo den 10. januar.

Marin forsøpling langs norskekysten er i hovedsak et resultat av aktiviteter på norsk jord og i nære kystfarvann. På Strandryddedagen den 17. september 2011 ble det funnet avfall som kan spores tilbake til flere kilder, noe som avkrefter myten om at marint søppel er herreløst.

-Vi kan knytte avfallet til aktiviteter, sier kampanjeleder i Hold Norge rent, Emily Robertson. I Lofoten fant de en strand full av oppvaskmiddel-flasker. Det viste seg at lokale fiskere hadde brukt oppvaskmiddel for å “vaske” bort oljesøl og latt flaskene ligge igjen, forteller Robertson. Det ble også funnet gjenstander som tydeligere kan knyttes til fiskerinæringen, som bøyer og flottører, garn, fiskesnorer og fiskekroker. 

Bomullspinner og kjøleskap

Videre forteller hun om strender fulle av bomullspinner, et resultat av at folk kaster pinnene i toalettet og at renseanleggene ikke fanger opp alle. Strandryddedagen avslørte også at det er mange som fremdeles bruker strender og havet som dumpingplass for avlagte møbler og hvitevarer, bildeler og bildekk. 

- Dette er selvsagt problematisk, sier Robertson. Mange av de dumpede gjenstandene vi fant er miljøfarlig avfall, og at de blir liggende i havet eller på strendene representerer en stor miljøfare for naturen, mennesker og dyr.

Fritidsrelatert avfall

Til slutt ble det funnet en betydelig andel fritidsrelatert avfall på norske strender på Strandryddedagen. Solbadere og strandløver har glemt igjen både engangsgriller, flasker og drikkevarebokser, hygieneartikler, engangstallerkener og leker. 

- Dette viser at holdningsskapende arbeid er nødvendig for å skape oppmerksomhet og bevisstgjøre befolkningen rundt tematikken marin forsøpling. Strandryddedagen er et godt eksempel på slikt arbeid, og Strandryddedagen 2011 viste at det allerede finnes et betydelig engasjement i kommuner, organisasjoner, grupper og blant enkeltpersoner, sier Robertson. 

Dette ble funnet under Strandryddedagen i fjor

Plastprodukter er et hovedproblem. Det ble registrert 50646 objekter, hvorav 29540 var av plast. 

Avfall fra fiskerinæringen omfatter garn, snører, kroker, teiner, bøyer og flottører.

Småsøppel som sigarettstumper, bomullspinner og nedbrutte biter utgjør en betydelig del av avfallet, og er en trussel for fugler og dyr når det blir misforstått som mat.Mye av avfallet er relatert til fritidsaktiviteter på strender og på sjøen.

Det ble funnet store mengder farlig avfall, eksempelvis 42 oljefat og 576 olje-/bensinkanner.

Store gjenstander som vaskemaskiner og bildekk ble funnet dumpet langs hele kysten.

Powered by Labrador CMS