Norge med i det gode selskap igjen
Norge med i det gode selskap igjen

Norge med i det gode selskap igjen

Norge kan igjen være med å påvirke standarden og krav til fritidsbåter, som fullverdig medlem i den internasjonale komiteen ISO TC-188.  – En stor seier, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.

Publisert

– Norges båtbransje, båtbrukere og sjøfartsmyndigheter har i dag vunnet en stor seier, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund.

ISO TC-188 utarbeider sikkerhetsstandarder for design, produksjon og utrustning av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har stilt midler til rådighet for å gjenoppta sjøsikkerhetsarbeidet.

– Norge måtte i 2009  si ifra seg fra seg fullt medlemskap i ISO-komiteen TC-188. Man klarte ikke klarte å finansiere deltagelse i komiteen. TC-188 er en teknisk komite som arbeider med å utvikle nye og oppdatere eksisterende sikkerhetsstandarder for fritidsfartøy. Uten medlemskap i denne komiteen har vi ingen reell mulighet for å påvirke utviklingen av standarder og krav til fritidsbåter. EUs fritidsbåtdirektiv benytter ca 68 ISO-standarder for å utforme de konkrete minimum sikkerhetskravene til en fritidsbåt, sier Kjelsrud i en pressemelding.

Myndighetenes ansvar

Kjelsrud skriver videre i pressemeldingen at etter at Norge sa fra seg medlemskapet, har KNBF frontet denne saken mot politikere, myndigheter og bransje for å ta tilbake denne «tapte skansen».

– Det har hele tiden vært KNBFs syn at sikkerheten på sjøen, også med fritidsbåt, er myndighetens ansvar, sier Kjelsrud.

Sjøfartsdirektoratet legger penger på bordet for at deltagelsen i ISOs arbeidsgruppe TC-188, som jobber med utvikling av standarder for småbåter, kan gjenopptas.

Samordnet

Tildelingen kommer som et resultat av at Næringsminister Trond Giske etter påtrykk har gitt Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ga beskjed om å prioritere dette arbeidet.

– Arbeid med sikkerhetsstandarder for fritidsbåt er et møysommelig arbeid med lang tidshorisont. I Norge jobber arbeidsgruppen K-146, sammensatt av aktører fra hele bransjen og brukerorganisasjoner, og med Standard Norge som sekretær med standardene. Ytringene våre går til ISOs tekniske komite for småbåter, TC-188. Alle synspunktene blir samordnet og sendt tilbake på høring. Høringssvarene blir innarbeidet i forslaget, og så blir det stemt over teksten. Når alle er enige blir standarden sendt til publisering, sier Kjelsrud.

Amble fortsetter

Generalsekretæren forteller at Eivind Amble som er en Norges mest kjente båtkonstruktører, har sittet som leder av K-146 i mange år. Han har mer eller mindre alene, representert Norge i et utall tekniske komiteer og utført et formidabelt arbeid med å representere Norges syn i arbeidsgruppene som har utviklet sikkerhetsstandarder.

– Båt-Norge er Eivind Amble en stor takk skyldig for at regelverket nå til en viss grad tar hensyn til norske forhold. Dessuten bør politiker Ingjerd Schou (H) krediteres for at dette gikk som det gikk., sier Kjelsrud. Sjøfartsdirektoratet tar nå over lederrollen i K-146. Amble blir med i arbeidet en tid fremover for å sikre kompetanseoverføring.

Powered by Labrador CMS