Fregattforliset:

Flere store kranbåter flyttet «Ingstad» fra Sture til Hanøytangen, der havaristen ble satt på en lekter for videre frakt til Haakonsvern. Oljevernarbeidet har vært meget omfattende, helt fra havariet og frem til bergingen ble avsluttet.
Flere store kranbåter flyttet «Ingstad» fra Sture til Hanøytangen, der havaristen ble satt på en lekter for videre frakt til Haakonsvern. Oljevernarbeidet har vært meget omfattende, helt fra havariet og frem til bergingen ble avsluttet.

Neppe store miljøskader 

Når havaristen KNM Helge Ingstad nå er tilbake på Haakonsvern avsluttes også en nesten fire måneder lang, meget omfattende oljevernaksjon.

Publisert Sist oppdatert

Stort sett har kystmiljøet vest for Bergen sluppet billig unna havariet, selv om det ble meldt om observert sjøfugl med olje på fjærdrakten og en del fritidsbåter ble utsatt for oljesøl under mellomstoppet på Hanøytangen, der fregatten ble ført for å unngå havdønningene lengre ute i Hjeltefjorden. Kystverket har nå engasjert Statens naturoppsyn til å gjennomføre undersøkelser og registrere eventuelle funn i dette området.

Men i det store og hele er resultatene av den meget omfattende og ressurkrevende aksjonen gode:

– Dette har vært en lang og utfordrende operasjon som nå er avsluttet uten uhell eller miljøskader av betydning, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i en pressemelding fra Kystverket.

Det kunne gått mye, mye verre da KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS torsdag 8. november, men tankskipet fikk heldigvis kun små skader selv om fregatten etter kort tid sank på grunt vann like nord for Stureteminalen.

Kystverket startet umiddelbart en oljevernaksjon for å begrense miljøskadene og ga også pålegg til Forsvaret om å iverksette tiltak for å sikre og berge havaristen på en slik måte at faren for utslipp ble redusert så mye som mulig. Fregatten hadde vel 460 kubikkmeter marin diesel om bord. Forsvaret nødlosset 143 kubikkmeter før hevingen startet og før slep til Hanøytangen tok Kystverket opp cirka 55 kubikkmeter.

Det er ifølge Kystverket også samlet opp en ukjent mengde oljeholdig vann i forbindelse med slep og utpumping av vann fra havaristen under operasjonene ved Hanøytangen.

– Et fullstendig oljeregnskap vil foreligge så snart vi har oppdaterte og fullstendige tall, samt når det er avklart hvor mye olje som er igjen i havaristen når den tømmes ved Haakonsvern, sier Ly.

I tillegg er Havforskningsinstituttet engasjert til å undersøke oppdrettsfisk og blåskjell og Sintef Ocean skal undersøke giftigheten til dieselen i det marine miljøet.

 

Under mellomstoppet på Hanøytangen havnet en del olje i sjøen. Det ble da observert tilsølt sjøfugl og oljesøl ved Askøy Seilforenings store marinaanlegg noen hundre meter lengre øst. Foto: Kystverket

Powered by Labrador CMS