Nå stenges fuglereservatene

I perioden 15. april til 15. juli er stort sett all ilandstigning og ferdsel i sjøfuglreservatene strengt forbudt. Det er heller ikke lov å gå nærmere områdene enn femti meter fra land.

Publisert

I en del områder har allerede ferdselsforbudet startet - og det varer også noen steder lengre enn til og med 15. juli. For ytterligere å sikre at sjøfuglene ikke blir forstyrret i eggleggingen, blir det innført generelt båndtvang for hunder fra 1. april og frem til 20. august. - Vi kommer til å drive løpende oppsyn for å se om ferdselsforbudet blir respektert. I fjor sommer opplevde vi dessverre at altfor mange ikke respekterte ferdselsforbudet, og vi måtte levere flere anmeldelser til politiet, noe som i ettertid førte til store bøter. Det er i alles interesse at sjøfuglene gis mulighet til fortsatt å være i tallrike bestander, og da er respekt for deres hekkeområder i en sårbar periode viktig. Vis også alminnelig hensyn der du ferdes utenom reservatene da sjøfugl også hekker andre steder, og vær nøye med å hold hunder i bånd, understreker SNO på sine hjemmsider.

Hovedbildet: Statens Naturoppsyn har ansvar for oppsetting og vedlikehold av flere tusen slike skilt i verneområdene. Foto: Statens Naturoppsyn/Per Espen Fjeld

Powered by Labrador CMS