SP krever mer penger til Redningsselskapet

Driftskuttene Redningsselskapet har varslet som følge av statsbudsjettet vekker bekymring i Senterpartiet. Nå krever partiets fylkesleder i Møre og Romsdal at regjeringen griper inn.

Publisert

Dette kommer frem i et leserinnlegg i Kristiansund-avisen Tidens Krav. Der skriver leder i Møre og Romsdal Senterparti, Ann-Kristin Sørvik at hun forventer at SP-folk på Stortinget og i regjeringen sørger for ekstramidler til Redningsselskapet.

Redningsselskapet søkte om 70 millioner kroner for å opprettholde beredskapen i 2009, men endte opp med noe over halvparten av dette i statsbudsjettet, og Sørvik understreker at redningsskøytene er livsviktige for kysten:

"Selskapets store betydning for å ivareta kystmiljøet og forebygge ulykker som kan føre til alvorlige forurensninger må vektlegges sterkt. (...) Ut fra et helt samfunnsperspektiv må en aktør som Redningsselskapet få tilrettelagt rammevilkår som sikrer at en forsvarlig kystsikkerhet opprettholdes. Sp i Møre og Romsdal forventer at regjeringen vil se på muligheter allerede i revidert nasjonalbudsjett å øke det statlige tilskuddet til Redningsselskapet til det nivå som var da den rødgrønne regjeringen overtok. En bosetning på kysten er avhengig av et framtidsrettet og forutsigbart Redningsselskap."

Uttalelsen gir dermed støtte til generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet, som var fortørnet over forslaget til statsbudsjett da det ble fremlagt i høst. Han sa da at regjeringen svekker tryggheten til sjøs, og budsjettet har siden resultert i varsler om betydelige kutt i beredskapen langs kysten.

Les hele innlegget her: http://www.tk.no/meninger/leserbrev/article4031471.ece

Powered by Labrador CMS