Mer lovlig på Femunden enn fra Tønsberg

Mens områder som Arendal, Tønsberg og Nøtterøy er en stor forbudssone med de nye forskriftene for vannscootere, er til sammenligning store deler av Femunden nærmest et friområde.Her er oversikt over områder du kan kjøre og ikke har lov å kjøre vannscooter.

Publisert

>> Se utsnitt som viser hvor du har lov til å kjøre vannscooter

Denne uken ble det nye regelverket som tillater vannscooter vedtatt. Men med klare begrensninger for hvor man kan kjøre. Direktoratet for Naturforvaltning har utarbeidet et veiledende kart som viser hvor du har lov til å kjøre vannscooter. Båtliv har gått gjennom kartet for hele landet, for å se hvor det er lov å kjøre vannscooter, og hvor det er begrensninger. Disse begrensningene er i første omgang 400-metersbeltet i sjøen, men i ferskvann er dette beltet økt til 500 meter. I tillegg har Direktoratet for naturforvaltning satt forbudssoner der de mener vannscoterkjøring kan skade natur og miljø.

>> Se kartet (tung nedlastning)

>> Se utsnitt fra forbudssonene

Et av områdene som får begrensede muligheter for kjøre vannscooter i plan er Tønsberg, Nøtterøy og omegn. Transportkjøring er ikke tillat gjennom verneområder. Og skal man fra Tønsberg og ut til Oslofjorden er man sperret inne verneområder. Det er ikke lov å kjøre øst for Tønsberg. Rett etter å ha passert kanalen i Tønsberg møter man et verneområde.

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonene, som omfatter beltet på 400 meter, men verneområder er ikke lov for vannscooter i det hele tatt.

Samme verneområde er skravert vest for Tønsberg, etter Kaldnes. Også etter å ha passert Brunstad og Verjø er et nytt verneområde som er heldekkende for Vestfjorden. Et tilsvarende verneoråde dekker øst for Veierland og øst for Hui. Det er dermed sjakk matt for Tønsbergensere når det gjelder vannscooterkjøring.

Vannscootere får heller ikke lov til å passere Drøbaksund med de nye forskriftene. Både på østsiden og vestsiden av Håøya er det markert med verneområde, og er dermed totalforbudt for vannscootere.

Ønsker du å kjøre vannscooter fra Porsgrunn kommer du deg ikke ut på sjøen, men må nøye deg med å kjøre i havneområdet, 400 meter fra land. Det er stengt av med naturvernområder i Breviksund.

Arendal er også stengt inne, uten mulighet for å komme seg ut på sjøen, da et lengre belte av et verneområde som strekker seg sør for Arendal. Kun helt øst på Tromøya har du anledning til å komme deg ut på sjøen uten å krysse et verneområde, om du sjøsetter scooteren der.

Derimot er det flere innlandsvann som er langt mer lovlig å kjøre med vannscooter. En av dem er innlandsidyllen Femunden, der en vannscooterfører kun trenger å ta hensyn til forbudsbeltet på 500 meter før det kan gis full gass. Som kartutsnittet fra Direktoratet for Naturforvaltning viser er det store områder vannscooterkjøring er fullt lovlig i Femunden. Tilsvarende gjelder flere innsjøer, som Tyrifjorden, Randsfjorden og Mjøsa.

Powered by Labrador CMS