Illustrasjonsfoto fra øvelse.
Illustrasjonsfoto fra øvelse.

Menn over 40 dominerer dødsstatistikken

Bruk av flytevest kunne trolig reddet flere av de 31 som omkom i fritidsbåtulykker i fjor. 28 av dem var menn.

Publisert

25 av de totalt 31 omkomne i fritidsbåtulykker i 2009 var voksne menn.  Av de omkomne i 2009 var 28 menn, en kvinne og to barn.

Fall over bord dominerer

Fall over bord og kantring ved bruk av små åpne båter, med 12 tilfeller hver, var den hyppigste årsaken til at personer havnet i sjøen og druknet. Mange av disse ville sikkert overlevd dersom de var påført flytevest.

-Vi anbefaler sterkt at personer som er ute i små åpner båter påfører seg flyteplagg. Statistikken viser at flyteplagg ofte er avgjørende for om en person som havner i vannet overlever, sier Bjørn Reppe som er underdirektør i avdeling for Sjøvett og fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Flest omkom i Rogaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og en stor andel av ulykkene skjedde i perioden september til november. Ni av de 31 drukningsulykkene skjedde på poent hav. I statistikken er det også oppgitt vindforhold da ulykkene inntraff, og de aller fleste skjedde mens det var vindstille eller var bris.

Færre alkoholpåvirket

Et positivt trekk ved statistikken var at kun en person av de ni personene som ble undersøkt var alkoholpåvirket. De siste ti årene har alkoholpåvirket omkomne vanligvis utgjort omlag halvparten av de undersøkte. Dette kan tyde på at holdninger også er i ferd med å endres på dette området, og at det er ikke lenger sosialt akseptabelt å kjøre båt i fylla. Den lovlige promillegrensen for å føre fritidsfartøy under 15 meter er som kjent 0,8.

Den 1. mai i år innføres obligatorisk båtførerbevis for personer født i 1980 eller senere.  Faller man i denne aldersgruppen er det viktig snarlig å ta båtførerprøven. Venter man kan man risikere å havne i kø sammen med mange andre som tilsynelatende sitter på gjerdet.

Se statistikk for drukningsulykkene

Powered by Labrador CMS