Søk i arkivet

Mailchimp nyhetsbrev

Søk støtte til ryddetiltak!

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser er blant de som nå kan søke om økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.

El uten rekkeviddeangst

Ambisiøse svensker tar i bruk store ord om nyheten X Shore Eelex 6500: «En banebrytende båt». Vi snakker her om ren el-drift og en rekkevidde på inntil 100 nautiske mil.

Norge får verdens første hydrogenferge

Det er nå undertegnet avtale om bygging av verdens første hydroelektriske bilferge.

Styreleder Ingvald Løyning i Norled og vegdirektør Terje Moe Gustavsen signerer avtalen.

Grønn turbåt

VIK Boats er Max Zhivovs nye forslag til en miljøvennlig turbåt med elektrisk drift og dieselgenerator som «rekkevidde-forlenger».

Driver over storhavet i hjemmelaget tønne

Tønnemannen Jean-Jacques Savin er godt på vei over Atlanteren. Men fort går det ikke!

Den siste V8-mohikaneren?

Elegante daycruisere finnes det mange av. Men europeiske daycruisere med innenbordsmotor er en sjeldenhet – og det er mange år siden sist vi så en klassisk V8 bensinmotor.

Stad-tunnelen får ikke penger til neste år

I fjor og i forfjor jublet skipstunnel-entusiastene. I år er stemningen langt mer dempet. 

U-864-tildekkingen videreføres

I statsbudsjettet for 2019 settes det av 30 millioner kroner til videreføring av arbeidet med tildekking av den forliste kvikksølv-ubåten ved Fedje i Hordaland.

20 millioner til båtvrakretur

I forslaget til statsbudsjett for 2019 settes det av et solid beløp til den ennå temmelig ferske returordningen for kasserte fritidsbåter.

Stort sett på stedet hvil - med ett unntak

Fartøyvern- og kystkulturentusiaster noterer at forslaget til statsbudsjett ikke innebærer tøffe kutt. Men det er heller ikke så lett å få øye på den lovede satsningen på sektoren - med ett, viktig unntak.

Gå til toppen