Lov å selge, men ikke å bruke

Det er situasjonen for vannscootere i Norge. Men en endring kan være på gang.

Publisert

Idag kan bu bli bøtelagt for å bruke vannscooter, men forbudet praktiseres vilkårlig og det er mye usikkerhet rundt forbudet, både hos politiet og brukerne.

– Mange rykter verserer, og jeg blir nesten daglig oppringt fra folk som lurer på hvilke regler som gjelder. At det er stor interesse rundt dette, er det ingen tvil om, sier Rennesøy-lensmannen Åge Vatnedal til Stavanger Aftenblad.

Bruk av vannscooter ble forbudt i Norge i 2001, men regelverket er under press. EFTAs overvåkingsorgan ESA undersøker nå om det norske forbudet er i strid med EØS-lovgivningen. Denne prosessen kan ende med at forbudet oppheves for vannscootere som er produsert i et EØS-land. Inntil videre har derfor riksadvokaten innført et slags klasseskille for vannscootere:

Kjøring med scootere laget utenfor EØS skal bøtelegges som før.

Kjøring med vannscootere fra EØS-land skal også anmeldes – men der skal politiet la saken ligge inntil spørsmålet om det norske forbudet er avklart.

- Vi må reagere på det slik det norske regelverket tilsier, svarer Vatnedal som samtidig uttrykker forståelse for synspunktet til de som nå etterlyser en oppmyking av reglene.

– Den gangen forbudet kom, så disse scooterne helt annerledes ut enn i dag. De bråkte voldsomt, forurenset mye, og var knapt noe annet enn et leketøy. Nå er mange scootere på størrelse med en liten båt, de har fått firetaktsmotorer som er mye stillere og de kan brukes på en helt annen måte. En gang møtte vi faktisk en familie på fire som var ute på tur med vannscooteren sin, og selv om vi får en del meldinger, er det sjelden vi selv kommer over stygg kjøring. Vannscooterne er nå blitt så bra at det kanskje hadde vært fornuftig å likestille dem med andre småbåter. Da kunne vi slått ned på uforsvarlig bruk istedenfor scooteren som sådan, sier Vatnedal.

Powered by Labrador CMS