Lov å bruke hue

Vest hjelper lite om man ikke også kan bruke hue.

Publisert

Store bildet: Å kjøre slik snekke i stille vær uten vest er nå kriminelt. Arkivfoto Båtliv.

Kommentar av sjefredaktør Ole Henrik Nissen-Lie i Båtliv

Stortingets vedtak om å påby bruk av flyteutstyr i båter under åtte meter har skapt voldsomt engasjement på Båtlivs nettsider. Mange hundre har kommentert påbudet, og de fleste påpeker svakhetene.

   

Forsikringsselskapet Gjensidige skriver i en pressemelding at dette blir en papirlov uten vesentlig styrking av politiets sjøtjeneste. I proporsjonen som ligger til grunn for vedtaket går regjeringen i mot påbudet blant annet med begrunnelse i at politiet har viktigere ting å gjøre enn å passe på vestbruken om bord i fritidsbåter.

Vi er alle enige om at vi vil unngå drukningsulykker. Da er det naturligvis fornuftig å bruke flyteutstyr i mange sammenhenger. Ingen bestrider dét, og det er flott om den nye loven kan redusere antallet drukningsulykker.  

Kriminaliserer

Men vi har vår tvil. Den hjelper ikke folk som faller fra brygger og kaikanter eller i forbindelse med bading. Og de utgjør det klart største antallet av drukningsulykker her i landet. Loven hadde heller ikke hjulpet Kiwi-sjef Per-Erik Burud som forulykket sammen med to passasjerer i en tragisk drukningsulykke i 2011. Hans Goldfish var lengre enn åtte meter, og omfattes derfor ikke av den nye loven.

   

Derimot kriminaliserer loven mange ellers lovlydige mennesker. Svært mange båtfolk påpeker paradokset med at det i sommer blir ulovlig å kjøre snekke uten vest i sakte fart en solskinnsdag, mens du kan la ungene sitte på baugen av en stor kabincruiser i full fart uten vest med loven i ryggen.

   

Grensen går ved åtte meter (ca 26 fot).På en måte er det en logikk i dette ut i fra statistikken som viser at de fleste drukningsulykker skjer fra åpne småbåter, men i praksis virker det ganske meningsløst at politiet skal kjøre rundt med målebånd for å dele befolkningen inn i kriminelle og lovlydige ut i fra størrelsen på båten.

   

Her skaper man et helt unødig klasseskille på sjøen uten at det styrker sikkerheten. Det er ikke farlig å kjøre snekke uten vest i sakte fart på en stille dag , men det kan være veldig farlig å bevege seg på dekk i en større under fart. Særlig hvis det er litt bølger og sprut over dekk og båten har smale dollbord.

Skippern

Mange oppfatter den nye loven som en mistillitserklæring til skipperskjønnet. Den erfarne båtføreren som ønsker litt sol på kroppen i robåten en sommerdag gjør noe ulovlig. Fartsfantomet uten vest og med unger på baugen er lovlydig bare båten og motoren er stor nok. Forstå det den som kan!

   

Vi trenger ikke denne loven. Vi trenger båtfolk som vet hva de gjør, og skippere som tar ansvar. I alle år har Båtliv skrevet om navigasjon og sjømannskap og formidlet kunnskap om båtlivet. Dyktige skippere styrer klar av skjærene og takler sjøene. De kjenner seg selv og båten, og vet når det er fornuftig å bruke vest, når man bør bruke sele og når overlevelsesdrakten skal på.

   

Den virkelige sikkerhetstrusselen i dag er ikke mangelen på lovregulering, men at folk tar for lett på kunnskapen og ansvaret. De tror at plottere fritar dem for navigasjonskunnskap, de forveksler baugthruster med sjømannskap. Nå skal folk i båt gudbedre også kjøre rundt i villfarelsen om at vesten tar vare på all sikkerheten.

   

Ansvaret for sikkerheten flyttes fra skipperen til myndighetene, som nå har lovfestet hva dette innebærer i praksis. Selvsagt er det smart å bruke vest, men vårt poeng er at det hjelper lite hvis man ikke samtidig kan bruke hue.

   

Vi ser at antallet grunnstøtinger øker i takt med at stadig flere båter får installert kartplottere. Vi får håpe at ikke den nye loven virker mot sin hensikt.

Målet må være å unngå ulykker. Når vesten kommer til anvendelse er det jo egentlig allerede for sent.