Båtliv mener:

Kommentar: Forby drukning!

Sikkerhet kan ikke lovreguleres. Da hadde det enkleste vært å forby drukning.

Publisert

Kommentar av ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie i Båtliv:

I siste utgave av RSMagasinet blir undertegnede omtalt som populist fordi jeg ikke ubetinget går inn for påbud om bruk av redningsvest (flyteplagg). Vårt synspunkt fikk i går overraskende støtte fra SV, som går i mot lovforslaget fra Arbeiderpartiet med følgende begrunnelse:

– Ingen lover kan ta ansvar for sikkerheten til sjøs.

Sikkerhet på sjøen dreier seg til syvende og sist om mye mer enn bruk av vest, og kan ikke vedtas i form av lov. Sikkerhet på sjøen kan kun oppnås gjennom å bygge opp under kunnskap og ansvarlighet hos båtfolket, ikke ved å skape et inntrykk av at redningsvesten fjerner alle farer.

Vi ønsker et trygt og godt båtliv, på samme måte som Redningsselskapet. Vi er ikke mot bruk av vest. Tvert om, men vi mener at spørsmålet om sikkerhet er litt mer sammensatt enn for eller mot vestpåbud.

Nedkjøling

De fleste båtfolk ser fornuften i bruk av best, men vil gjerne selv vurdere når situasjonen krever det. Noen ganger kan man ligge på dekk og sole seg uten vest i stille vær, andre ganger er det en selvfølge å ha på seg vesten.

Mange situasjoner kaller også på ytterligere sikkerhetsutstyr. Alle som har seilt over havet vet at redningsvest kun er ett element i sikkerhetsvurderingen. I stor sjø og om natten er sikkerhetsline viktigst. Da gjelder det å ikke falle over bord.

Vest er en fordel, men hjelper ikke mye om man blir liggende i sjøen om vinteren. Da begynner nedkjølingen etter bare noen minutter. I kaldt vær vil overlevelsesdrakten være den beste livredderen.

Om man er på tur alene kan både vest og livline komme til kort. Utsiktene til å berge livet kan være begredelig om man ligger og dupper i sjøen for seg selv, eller henger og dingler langs skutesiden uten krefter til å komme om bord. Da kan kommunikasjonsutstyr være avgjørende. En personlig nødpeilesender og / eller håndholdt VHF er viktig sikkerhetsutstyr i slike situasjoner.

For sent

Båtfolk vet dette, og mange av innvendingene mot vestpåbud begrunnes nettopp med kunnskap og vurderingsevne. Når vesten kommer til anvendelse er det jo på mange måter allerede for sent. Ulykken har skjedd! Vesten kan dempe konsekvensene, men viktigst for sikkerheten er det å unngå ulykken. Det krever en fornuftig og kunnskapsrik skipper, helst edru, som kan vurdere situasjonen og velge den beste løsningen for båt og mannskap.

Hvis lover og regler kunne ordne opp i alle problemer, hadde det jo ikke vært noen sak. Som en av leserne våre ironisk skriver på nett: «Det enkleste er jo å forby drukning. Av de 119 som druknet i fjor var det 31 fra fritidsbåt». «Vest skal være ombord til alle ombord, men det skal være frivillig å bruke», skriver en som kaller seg havets elsker. «Det er så store forskjeller i båtbruk at dette må folk vurdere i hver enkelt situasjon», mener Sverre.

Ansvar

Frihet under ansvar, var i sin tid et Høyre-slagord, og nå slutter også SV seg til dette når det gjelder vestbruk. Et påbud om vest vil gi mer å gjøre for politi og byråkrati, men det vil neppe løse problemet med hyttefolk som kjører hjem fra fest i full fart om natten, eller fisketurister som kantrer i små, åpne båter.

Redningsselskapet henviser stadig til de store ulykkene de siste årene, der de omkomne ikke har brukt redningsvest, men flere av disse ville uansett ikke ha kommet inn under lovforslaget som omfatter båter opp til åtte meter. Farten har vært problemet i disse ulykkene, og fart kommer ikke inn under lovforslaget. Hvem snakker om populisme? 

Det er ikke slik at man er motstander av sikkerhet fordi man ikke roper i kor med Redningsselskapet. Vi er for bruk av vest, og mener at null drukningsulykker bør være målet.

Men vi synes ikke lovforslaget er treffsikkert, og tror ikke at dumskap lar seg forby.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under:

SISTE: SV fikk i dag gjennomslag for sitt forslag om påbudt bruk av vest i åpen småbåt med barn om bord.

Powered by Labrador CMS