KNBF og NSF vil samarbeide

Kongelig Norsk Båtforbund og Norges Seilforbund ser nå på muligheten for tettere samarbeid.

Publisert

Sammen vil de jobbe for båtlivets rammebetingelser og henvende seg til politikere og myndigheter generelt, skriver KNBF på sine nettsider.

Styrene i begge organisasjonene er positive til å legge forholdene til rette for et mer forpliktende samarbeid. Nå blir det en del av utredningsarbeidet å komme frem til hvilken form dette samarbeidet vil få, men i første omgang skal de samarbeide innenfor båt og samfunn, miljø, utdanning, sikkerhet og anlegg. På KNBFs nettsider skrives det at Dette er områder som er viktig for alle brukere av fritidsbåter og hvor de to forbundenes medlemmer langt på vei har sammenfallende interesser. KNBF legger opp til at et formalisert samarbeid med Norges Seilforbund skal behandles under Båttinget i Kirkenes i april.

Powered by Labrador CMS