Intektssvikt og økning i hk-avgiften

Det er budsjettert med en betydelig inntektsreduksjon på avgifter som følge av sviktende båtsalg, mens man legger på hk-avgiften. 

Publisert

I 2009 var det budsjettert en inntekt til staten på avgifter på båter til 351 millioner kroner. Sviktende båtsalg har trolig satt en betydelig demper på hva som ventes av avgifter i 2010, da det er budsjettert 146 millioner kroner i avgifter. Regnskapet for 2008 viser at staten da tok inn 299 millioner kroner på avgifter på båter, mens tallet for 2007 var 324 millioner kroner.

Avgift på båtmotorer får en liten økning på nærmere tre kroner per hestekraft, fra 147,81 kroner til 150,50 kroner. Inntektene på denne avgiften opprettholdes med enn budsjettpost på 146 millioner kroner. Her er det med andre ord lite samspill.

Mens det budsjetteres med en halvering i båtsalget, med tapte inntekter, budsjetteres det med at nordmenns kjøp av båtmotorer nærmest opprettholdes.

Fritak for diselavgift for båter opprettholdes. For de som ikke er frittatt er dieselavgiften på 3,5 kroner per liter, mens bensinavgiften er på 4,46 kroner per liter.

Powered by Labrador CMS