Søk i arkivet

TRUET: Torskebestanden er lav, og nå foreslås det forbud mot all fiske i Oslofjorden.
TRUET: Torskebestanden er lav, og nå foreslås det forbud mot all fiske i Oslofjorden.

Vil forby all fiske i vinter

Fiskeridirektoratet ønsker å forby all fiske i Oslofjorden fra nyttår.

Tidligere har Fiskeridirektoratet foreslått forbud mot torsk i hele Oslofjorden, fra Telemark til svenskegrensen. Baktgrunnen er at torskebesanden er i ferd med å forsvinne fra Oslofjorden. Nå foreslår fiskeridirektøren et forbud som gjelder all fiske innenfor en tidsbegrenset periode. I forslaget foreslås det at forbudet gjelder fra 1. januar til 30. april.

All fiske

Et fiskeforbud betyr at det ikke er tillatt med noen form for fiske i de beskyttede områdene i perioden, bortsett fra dykking og undervannsjakt på andre arter enn torsk. Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt.

TRUET: For å redde torsken
foreslår Fiskeridirektoratet å forby torskefiske.

TRUET: For å redde torsken foreslår Fiskeridirektoratet å forby torskefiske.

– Det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.
Forslaget ligger nå til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet som vil vedta en forskrift om vern av kysttorsk i sør. Til Båtliv sier kommunikasjonrådgiver Grete Heegaard hos

Fiskeridirektoratet at konsekvensene for de som blir tatt for ulovlig fiske under et eventuelt forbud blir bøter.

Berørte områder

 

 

Fra og med 1. januar til og med 30. april er alt fiske forbudt i følgende gytefelt for torsk:

Navn på gytefelt

Beskrivelse

Punkt

Posisjon

Indre Oslofjord

Hele sjøområdet nord for en linje fra Rødtangodden neset (1) til Elle Lykt

1 2

N N

59° 38.468' 59° 38.432'

Ø Ø

10° 36.388' 10 38.222'


(sjømerket nr 019000) (2)

Mossesundet

Hele sjøområdet avgrenset i nord av en linje fra Bevøysundet punkt 1, østover til Saueholmene (sjømerke nr 018600), punkt nr.2 og videre rett øst mot land, punkt 3. Avgrenset i sør på brua (vegref 0100 Fv313) i Moss sentrum fra punkt 4 til 5.

1 2 3 4 5

N N N N N

59° 30.664’ 59° 30.681’ 59° 30.681’ 59 °26.025’ 59° 26.029’

Ø Ø Ø Ø

10° 38.874’ 10° 40.230’ 10° 40.754’ 10°39.109’ 10° 39.191’

Sletter- hausen

Hele sjøområdet øst for linje fra sørligste punkt på Engholmen, punkt 1, videre til høyeste punkt på Store Slette, punkt 2, videre sørover til sørligste punkt på Søndre Sletter punkt 3, og videre til land på Stangerholmen punkt 4.

1 2 3 4

N N N N

59° 18.232’ 59° 18.151’ 59° 16.615’ 59° 16.032’

Ø Ø Ø Ø

10° 41.187’ 10° 40.207’ 10° 40.486’ 10° 43.603’

Frebergsvik

Hele sjøområdet i Frebergsvik avgrenset av rett linje fra kommunegrense Horton og Re på vestside, punkt 1, til Katterenna, punkt 2.

1 2

N N

59° 26.872’ 59° 26.872’

Ø Ø

10° 22.372’ 10° 23.784’

Store Hvaler

Hele sjøområdet øst for linje fra Torgautøyene punkt 1, rett vestover til høyeste punktet på Flatskjæra, punkt 2, videre sørover til Nordbåene punkt 3, så sørøstover mot Homlungen lykt (sjømerke nr 00500), punkt 5, så videre nordøstover frem til grunnlinjen, punkt 5 og deretter langs grunnlinjen gjennom knekkpunktene i punkt 6 og 7 til Svinesundsbrua (vegref 0100 Ev6, punkt 8 og til slutt inn på land i punkt 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N N N N N N N N N

59° 09.560’ 59° 09.560’ 59° 06.212’ 59° 00.942’ 59° 03.785’ 59° 04.754’ 59° 05.257’ 59° 05.663’ 59° 05.717’

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10° 49.565’ 10° 48.746’ 10° 49.222’ 11° 01.458’ 11° 08.658’ 11° 09.225’ 11° 13.504’ 11° 15.111’ 11° 15.094’


Skåtøysund og Fossing- fjorden

Hele sjøområdet innenfor linje mellom sørligste punkt på Eksetangen, punkt 1 og Strømtangen lys (sjømerke nr 053100), punkt 2.

1 2

N N

58° 55.502’ 58° 50.204’

Ø Ø

9° 34.819’ 9° 27.860’

Indre Risør

Hele sjøområdet innenfor en linje mellom Risøya havnefyr, øvre (sjømerke nr 055500), punkt 1, og rett nord over Søndeledfjorden til punkt 2.

1 2

N N

58° 43.494’ 58° 44.522’

Ø Ø

9° 14.418’ 9° 14.229’

Tvedestran- dfjorden

Hele sjøområdet vest for en linje fra Nedrejordet punkt 1, sørover på Borøya til punkt 2 og videre sørvest mot Kilsundveien bru på Fantoddsund, punktene 3 og 4.

1 2 3 4

N N N N

58° 35.797’ 58° 34.624’ 58° 33.198’ 58° 33.211’

Ø Ø Ø Ø

9° 00.269’ 9° 00.269’ 8° 58.093’ 8° 58.029’

Saltrød- bukta

Hele sjøområdet i Tromøysundet begrenset i vest av Tromøy bru (sjømerke nr 061310), punktene 1 og 2 og i nordøst av linje mellom Sandnesøyra, punkt 3 og Gallevika, punkt 4.

1 2 3 4

N N N N

58° 28.328’ 58° 28.204’ 58° 29.213’ 58° 29.289’

Ø Ø Ø Ø

8° 49.330’ 8° 49.402’ 8° 51.359’ 8° 51.359’

Byfjorden Lillesand

Hele sjøområdet innenfor en linje fra bru (vegref 0900 Fv232), punktene 1 og 2, til høyeste punktet på Justøygavlen, punkt 3 og videre over Bukkholmen til det sørligste punktet på Fløyheia, punkt 4.

1 2 3 4

N N N N

58° 13.460’ 58° 13.454’ 58° 13.080’ 58° 14.645’

Ø Ø Ø Ø

8° 21.127’ 8° 21.142’ 8° 23.296’ 8° 24.650’

Vallesverd

Hele sjøområdet innenfor en linje fra Spjodsteinen (sjømerke nr 02384M), punkt 1, til ytterste punkt på Vragholmen, punkt 2 og videre nordover til høyeste

1 2 3

N N N

58° 11.646’ 58° 11.365’ 58° 12.976’

Ø Ø Ø

8° 18.351’ 8° 19.731’ 8° 19.277’


punkt på Kosvigholmen, punkt 3.

Topdals- fjorden

Hele sjøområdet innenfor en linje fra Varodden bro (vegref 1000 Ev18) (sjømerke nr 0729P), punktene 1 og 2 så nordover mot Topdalsstø, punkt 3.

1 2 3

N N N

58° 10.076’ 58° 09.740’ 58° 09.676’

Ø Ø Ø

8° 02.771’ 8° 03.003’ 8° 03.582’

Torve- fjorden

Hele sjøområdet innenfor en linje fra Riveneset, punkt 1 til høyeste punktet på Sådøya, punkt 2 og videre rett nord til Amfenes, punkt 3.

1 2 3

N N N

58° 03.700’ 58° 03.355’ 58° 04.029’

Ø Ø Ø

7° 45.384’ 7° 47.362’ 7° 47.234’

Skjernøy- sund

Hele sjøområdet innenfor bru Skjernøysundodden (vegref 1000 Fv230) (sjømerke nr 077101), punktene 1 og 2 og sørover til Ellingsholmen (sjømerke nr 077502), punkt 3 og videre nordøstover mot Skogøysundet bro (vegref 1002 Kv20840), punkt 4.

1 2 3 4

N N N N

58° 00.224’ 58° 00.198’ 57° 58.477’ 58° 00.478’

Ø Ø Ø Ø

7° 30.814’ 7° 30.901’ 7° 31.953’ 7° 35.032’

 

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om båtlivet helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Gå til toppen