Søk i arkivet

Statsbudsjettet: Ingen midler til vrakpant

Til tross for at statssekretær Geir Pollestad i sommer lovde at en vrakpantordning for båter skulle vurderes for 2014, er det ikke lagt inn noen budsjettpost for dette i statsbudsjettet.  

Vrakpant på båter har en rekke ganger blitt trukket fram som et godt tiltak for å bli kvitt problemet med ureglementert dumping av båter. 
 
– En fornuftig måte å organisere dette på er å bytte ut den formålsløse HK-avgiften på motorer med en egen vrakpant. Da vil verken båtfolket eller en økonomisk presset båtbransje bli rammet av flere unødvendige avgiftsøkninger, sa administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz, til Båtliv i juli.
 
I sommer sa også statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet til NRK  at han håpte en vrakpantordning kunne komme på plass neste år. Pollestad henviste til vurderinger i Miljøverndepartementet avfallsstrategi, som da var under arbeid.

I avfallsstrategien, som ble offentliggjort på sensommeren, erkjenner departementet at det er et behov for å sikre innsamling, sanering og behandling av kasserte fritidsbåter, men foreslår ingen konkrete tiltak. 
 
Rapporten understrekte likevel at miljøvernforvaltningen er i gang med å vurdere virkemidler for innsamling av kasserte fritidsbåter, herunder også utredning av et obligatorisk småbåtregister for fritidsbåter. Et slikt register kan i følge departementet gi oversikt over dette potensielt store avfallsproblemet.
 
Men - en del av disse tallene finnes faktisk allerede. For etter et spørsmål fra Venstre i mai om kostnadene ved en panteordning for båter, svarte Miljøverndepartementet dette:
 
«Det anslås at det finnes om lag 1 million fritidsbåter i Norge i dag, og at det i 2007 ble utrangert rundt 5500 fritidsbåter. Det er viktig å understreke at levetidsprofilen for fritidsbåter er svært sammensatt og at anslaget derfor er usikkert. Antallet utrangerte båter forventes å øke fremover. Dersom det utbetales en vrakpant for fritidsbåter på 3000 kroner, anslås dette til å gi et økt budsjettbehov på anslagsvis 16 mill. kroner (helårsvirkning)».

Under finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2013 ba dermed Venstre og FrP om at båtvrakpant burde innføres i 2014. Likevel er det altså heller ikke i 2014 lagt inn budsjettmidler for å innføre en panteordning.
 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om båtlivet helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Gå til toppen