Søk i arkivet

Båtjuss

Spør Nils E. Tangedal om båtjuss

Gjennom tyve års praksis har advokat Nils E. Tangedal lang erfaring med båtjuss, i tillegg til stor båtinteresse. Med oppvekst i båtbransjen fra barnsben var det Tangedal som oppfant både ordet og fagområdet båtjuss. Under denne merkelappen publiseres det jevnlig nytt interessant materiale på bloggen «Båtjuss og båtliv». Tangedal er også advokat for Kongelig Norsk Båtforbund.

Spørsmål

Hei.
Jeg tror jeg må bytte forsikringsselskap. Har brukt Q i noen år. I debattforum her ser det ikke ut til at det er noe lurt. Har du en anbefaling til forsikring av en 40 fot 1998 Jeanneau SO DS ??

Svar

Jeg har ingen spesielle "favoritter" når det gjelder forsikringsselskap. Rådet må være å sette seg ordentelig inn i vilkårene som forsikringsselskapet(ene) har. Lurer du på noe bestemt ta direkte kontakt med selskapet og spør om hva slags dekning de tilbyr, og hvilken pris de tar for den forsikringen du er ute etter. På den måten får du et riktig grunnlag når du skal sammenlikne de forskjellige selskapene.

Jørgen

Spørsmål

hei at jeg lurer veldig på og kjøpe meg brukt båt i utlandet....må man betale skatt på sånt? sånn som med bil?

Svar

Både ja og nei. Systemet er ikke helt som for bil hvor det regnes avgift av CO2 utslipp, vekt, hestekrefter osv.

Ved import av båt så må det betales HK avgift og merverdiavgift. Merverdiavgiften utgjør 25% av båtens verdi på innførselstidspunktet.

Mvh Jørgen

Spørsmål

Er i ferd med å bestille ny båt, en Skorgenes 395. Fabrikken krever 400 000 ved underskrift av kontrakt.
Så kr 400 000 ved innmontering av motorer. Ved innføring til Norge kr. 420 000. Er dette normalt ?
Hvordan kan jeg sikre meg at disse pengene ikke forsvinner dersom det skulle skje noe med fabrikken.
Fabrikken ligger i Litauen. Den er 100% norskeid i følge daglig leder. Håper på raskt svar. På forhånd takk.

Hilsen Ragnar Mathisen

Svar

Om det er normalt eller ikke å kreve opp betaling på den måten du har beskrevet det er jeg jammen ikke sikker på, jeg har imidlertid
forståelse for at verftet ønsker å sikre seg betaling før de faktisk leverer båten du vurderer å bestille.

Når det gjelder din sikkerhet for pengene før du faktisk har fått båten overlevert så har ikke jeg kunnskap om hvordan dette fungerer i
Litauen. Etter norske regler ville du imidlertid risikert å tape pengene dine hvis f.eks verftet går konkurs etter at du har betalt men
før du har mottatt bestilt båt.

Når det er snakk om så mye penger ville jeg bedt om en eller annen form for garanti fra verftet, slik at hvis det skulle gå konkurs så
kan du få tilbakebetaling via garantien.

mvh
Jørgen

Spørsmål

Jeg la båten min ut på Finn og fikk etter få dager en henvendelse fra England. Interessenten virker seriøs. Etter litt korrespondanse var han interessert i et kjøp til annonsert pris. Han vil gjerne betale via PayPal (han betaler selv 3.9 % gebyr som PayPal tar) og ønsker å leie et shipping agency til å hente båten i Norge.
Er det noen feller jeg kan gå i?

Svar

Hei, og takk for henvendelsen. Jeg har innhentet følgende uttalelse fra Finn.no vedrørende ditt tilfelle:

Vi har riktignok litt lite informasjon fra selger, men dette er med 99,9 % sannsynlighet et forsøk på såkalt "Nigeriasvindel". Kjennetegnene er:

1) En kjøper i utlandet ønsker å kjøpe formuesgoder i høykostlandet Norge,

2) vedkommende vil bruke PayPal for "sikker" betaling, og

3) vedkommende vil bruke tredjepart til transport

Mest sannsynlig har kjøperen meldt sin interesse på SMS, hvilket gjør denne artikkelen på våre hjelepsider relevant.
Selger kan bli lurt til å oppgi sensitive opplysninger på falske nettsider (kredittkortinformasjon, personnummer m.m.), til å sende varen uten å få kjøpesummen eller til å overføre penger til utlandet for å dekke transportkostnader, toll eller lignende. Som selger skal det aldri være nødvendig å overføre penger til kjøper eller noen kjøper foreslår, og blir man bedt om å overføre penger til utlandet er det et sikkert tegn på svindel. Vi råder derfor  brukerne våre til å være svært skeptisk overfor kjøpere fra utlandet, og at man tar kontakt med vårt kundsenter dersom man opplever noe mistenkelig eller utenom det vanlige.


Jon Eivind Svagård

Spørsmål

Jeg kjøpte ny Princess våren 2009 av Norsk Båtsenter i Ålesund. Princess leveres standard med Volvo-motorer.
Allerede ved henting av båten på verftet ble det påpekt oljelekkasje, og det endte med 6 verkstedbesøk hos Volvos representant og med Volvo selv til stede siste gang før lekkasjen ble stanset.
Prosessen varte over en periode på 14 måneder. Ved neste sesongstart og påfølgende service avdekkes at klinkene på reimhjulet til kompressoren på babord motor har sprukket, og reimhjulet faller i kjølsvinet når plastdekslet foran reima fjernes. (avdekkes 26 måneder etter at båten ble kjøpt ny.) Dette er nå reparert.
 
Så til sakens kjerne:
Volvo påberoper seg kun 2 års garanti på produktet siden dette er en importert motor (dvs sitter i en importert båt). Følgelig må jeg dekke reparasjon selv.
Så da er spørsmålet:
 
Er det slik at alle motorer som ikke er produsert i Norge kun har 2 års garanti fra produsent, og det er forhandler som gir eventuell ytterligere garanti?
Og når Norsk Båtsenter gikk konkurs, er det selvsagt ingen til å ta opp slikt garantiansvar derfra.
 
Betyr det at all båteiere i Norge kun kan forvente seg to års garanti på sine Volvo-produkter, siden alle disse er produsert utenfor Norge?

Tore

Svar

Takk for din henvendelse.
 
Hvis du har kjøpt båten som forbruker, gjelder forbrukerkjøpsloven. Lovens § 27 pålegger fem års reklamasjonsfrist for deler av båten som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år, noe jeg antar må gjelde i ditt tilfelle.
Når konkursboet mangler midler til å ivareta selgeransvaret, kan det beste alternativ være å rette reklamasjonskravet mot Volvo og / eller Princess der båten er importert fra, med henvisning til lovens § 35. Denne bestemmelse innebærer nemlig at du som forbruker har samme reklamasjonsfrist overfor tidligere salgsledd. Volvos representanter i Norge bør også være behjelpelige i medhold av samme bestemmelse. Det reklamasjonsrettslig relevante her er ikke produksjonslandet, men i hvilket land båten er solgt. Kort fortalt er det forbrukerkjøpsloven som gjelder når båten er solgt i Norge til forbruker.
 
Hvis du ikke har kjøpt båten som forbruker, kommer kjøpsloven til anvendelse med to års reklamasjonsfrist. Det er i slike tilfelle forlengede garantitider spiller størst rolle, og de skriftlige garantivilkår fra Volvo og / eller Princess bør da innhentes.
 
Jeg gjør også oppmerksom på at det løper ny reklamasjonstid på ting som blir reparert.  Er det for eksempel foretatt en reparasjon av en mangel etter ett år, og mangelen oppstår igjen innen to nye år, er man innenfor lovens toårige reklamasjonsperiode og kan kreve ny reparasjon etter reklamasjonsretten. Dette kan også være aktuelt i ditt tilfelle.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård

Spørsmål


Hei

Jeg leverte et Mercruiser drev på et lokalt verksted for å skifte clutch-kon sommeren 2011.
Drevet er fra 1997 så det var ikke mulig å bare skifte kon, men trengtes et helt ombyggingssett. Denne reperasjonen kom da på i overkant av 20tusen kr. Verkstedet informerte da om at det var garanti på denne reparasjonen.

Vi fikk tilbake drevet og testet dette en del timer (som avtalt med verkstedet) før vi skulle på båtferie. Jeg la da merke til noe jeg mente var en ulyd i drevet, og kontaktet igjen verkstedet, men fikk beskjed om at dette var normalt.

Ca 3 timers kjøring i starten av ferieturen havarerte drevet, og vi heiset båten på land for å inspisere drevet (Båten er en Viksund 270 som vi fraktet med lastebil fra Mjøsa til Oslofjorden og skulle kjøre nedover sørlandet. Derfor måtte heising og lagring på Marina til)
Vi fant da ut at blant annet lagerene + div som var byttet på denne reparasjonen hadde havarert (dok med bilder).
Vi kjøpte da nytt/brukt drev for å redde ferien, og det havarerte ble returnert til verkstedet.
Etter lang ventetid (januar 2012) fikk jeg svar fra verkstedet om at drevet nå var i orden igjen. De mener da at feilen skyldtes et feil toppdeksel på drevet.

Det var vår første sesong med båten og jeg har ikke hørt noe om at dette er byttet noen gang. Det har vært i orden lenge inntil vi overtok båten i og med at det var kon av gammel type som satt der fra før (denne finnes ikke lenger). Dette er en vanlig slitedel og vi hadde også brukt båten ca 40-50 timer etter overtagelsen før symptomene på slitt clutch-kon kom. (Dette hadde ikke gått så lenge med feil toppdeksel)
Verkstedet fikk alle deler (samme ombyggingssett som ble byttet først) på garanti fra Brunswick (Mercruiser importør) før de fant ut at dette dekselet angivelig skulle være feil.

Verkstedet krever nå betaling av meg for nytt/brukt toppdeksel, samt arbeidstimer pålydende 6175Kr. Dette pga av det ikke var deres feil at toppdekselet var feil.

Jeg mener dette er helt feil da dette er en garantisak på den reparasjonen de utførte som ikke var vellykket. Dersom dette dekselet var feil burde de ha sett dette når de satte sammen drevet sist.

Vi hadde også utgifter på dette når vi måtte heise båten på land samt lagring i marina etter havariet. Hvem burde evetuelt dekke slike kostnader?

Håvar Brobakken

Svar

Takk for din henvendelse. Basert på de opplysninger du gir, har den profesjonelle part (verkstedet) her risikoen for at toppdekselet hadde feil. Merarbeid i denne forbindelse skal da ikke belastes deg som forbruker. Mye taler også for at du har krav på å få erstattet de dokumenterbare kostnader forbundet med mangelen (heis, opplag etc.). Hvis du ikke skulle oppleve verkstedets forståelse for dette, vil jeg anbefale å kontakte Forbrukerrådet, se www.forbrukerportalen.no . Lykke til!

Spørsmål

Er Pantaenius som utenlansk forsikringsselskap, men som opererer i Norge, underlagt forsikringsavtale loven og derved må forholde seg til et evt. forsikringsskjønn i en tvistesak ?

Svar

Er Pantaenius som utenlansk forsikringsselskap, men som opererer i Norge, underlagt forsikringsavtaleloven og derved må forholde seg til et evt. forsikringsskjønn i en tvistesak?
Paal Hegén-Jacobsen
 
Svar:
Utenlandske forsikringsselskap som opererer i Norge er underlagt norsk forsikringsrett, herunder forsikringsavtaleloven. Forsikringsavtaler med forbrukere kan ikke rettsgyldig sette forsikringstakeren i en dårligere stilling enn forsikringsavtalelovens bestemmelser medfører.
 
Forsikringstvister kan i Norge normalt søkes løst ved å klage til Finansklagenemnda (www.finansklagenemnda.no). Nemnda vil behandle saken gratis, og man vil kunne unngå å måtte benytte de alminnelige domstoler for å få en nøytral avgjørelse. Avgjørelsen er bindende med mindre forsikringsselskapet innen 30 dager varsler nemnda om at selskapet ikke vil akseptere avgjørelsen.
 
Pantaenius er imidlertid ikke et forsikringsselskap. Pantaenius er kun en agent for salg av forsikringsprodukter fra et utenforstående forsikringsselskap. Pantaenius er heller ikke tilsluttet norske forsikringsselskaps interesseorganisasjon og derfor heller ikke forpliktet til å forholde seg til den norske klageordningen i Finansklagenemnda.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Hei Har en Yamarin 64 dc som er 2006 modell. Jeg kjørte i kuling og høy sjø, nå vi kom frem hadde innertaket i forcabin løsnet og falt ned. Hvilke muligheter og rettigheter har jeg på båten nå når den er over 5 år?

Svar

Du har ikke reklamasjonsrett etter fem år. Etter dette er det garantier av lenger varighet fra produsent, som eventuelt kan være aktuelt.
En mulighet er imidlertid å kontakte forhandler og høre om de har erfaring med dette problemet, og om de eventuelt er villige til å yte service i forhold til den oppståtte situasjon.
 
Du opplyser ikke om oppståtte skader. Til opplysning har vi produktansvarsloven fra 1988 som gir rett på erstatning hvis et produkt volder skade på person eller ting. Etter loven plikter produsenten ”å erstatte skade som produktet volder og som skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som en bruker med rimelighet kunne vente”.
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Jeg kjøpte ny båt (Jeanneau) fra Svela Marine/Fredrikstad i juli 2008. Svela sluttet som eneimportør av Jeanneau i 2008, og i dag er det Harstad Marine som er forhandler i mitt distrikt (Trøndelag). Jeg har nå en sak som både Svela og Harstad mener kan være en reklamasjonssak mot fabrikk, men begge ser ut til å mene at det er den andre sitt ansvar å betjene meg i min sak. Nedenfor er mail jeg har fått fra begge parter, hvor de mener jeg må ta saken med den andre parten. Ber om en vurdering av om det er den parten som jeg kjøpte båten av (Svela), og som fortsatt driver butikk, men ikke av import av Jeanneau, eller Harstad Marine som er forhandler av Jeanneau i mitt distrikt i dag, som skal være min representant og kontaktpunkt.


Svar

I en slik situasjon har du valgmuligheter. Du kan velge å forholde deg til det selskapet du kjøpte båten av. Men du kan antakelig også velge å forholde deg til den nye forhandleren når de har overtatt etter avtale med produsenten (”fabrikk”).
For øvrig inneholder forbrukerkjøpsloven § 35 og kjøpsloven § 84 bestemmelser av interesse i slike tilfelle.
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

For ca 3 uker siden var jeg uheldig i Blindleia i Lillesand. Jeg fikk et illebefinnende og og husker ikke mer før jeg traff en hyttebrygge i tre.Når det verste sjokket hadde lagt seg så jeg at jeg hadde vært heldig, som traff brygga og ikke fjellet på begge sider av brygga.Det ble kun små skader i baugen på båten.Men der tok jeg feil,Kaskoforsikringen i Storebrand dekker skaden på min båt minus egenandel, men ansvarsforsikringen dekker ikke bryggen, fordi det blir regnet som et hendelig uhell. I brevet fra storebrand står det at de hadde dekket skadene på bryggen hvis uhellet hadde vært uforsvarlig. Dette forstår jeg ikke. Brygge eierens forsikring dekker kun skader ved brann. Hva gjør jeg nå må jeg betale bryggen selv? Har snakket med flere forsikringsfolk som sier dette er feil helt til de sjekker reglene nøye. Storebrand sier at reglene er like i alle selskaper.

Svar

Det er vanskelig for meg å vurdere forsikringsselskapets ansvar i saken uten å ha sett forsikringsselskapets konkrete vurdering og lest de forsikringsvilkår selskapet påberoper seg som ansvarsfraskrivende.

Den urimelighet du opplever kan være betimelig å prøve rettslige, ved å klage til forsikringstvisters særskilte klageorgan Finansklagenemnda. Nemnda har nettside på www.finansklagenemnda.no. Nemndas saksbehandling er gratis, og klage kan inngis både pr. brev og elektronisk. Du kan ringe nemnda for å få veiledning forbundet med en eventuell innsendelse av klage. Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Skaden ble ikke opplyst av eier - i kjøpekontraktene står "Dersom ikke annet fremgår av spesielt i denne kontrakt garanterer
selgeren at:
Båten ikke har vært utsatt for alvorlig skade som følge av kollisjon e.l. (se  anmerkning i § 5)...§ 5 - KOMMENTARER/TILLEGGSOPPLYSNINGER

Anmerkninger:
Båten har en produksjonsfeil i gelcoaten i cockpit, samt en vannlekkasje fra rekkestøtte eller vindu på styrbord side akterut. Disse vil bli utbedret på selger regning. Båtens undervannskrog blir sjekket på slipp i Stavanger for å bekrefte at båten ikke har skader på undervannskroget.
Selger utsteder ”Bill of sale” (for overføring av eierskapet i skipsregisteret NIS/NOR) etter oppgjør er betalt inn på selgers kundekonto.
Det vil bli foretatt en endelig funksjonstest av båten ved overtakelse og det forutsettes at alt teknisk utstyr virker."
Seinere dokumentasjon viser til omfattende reparasjon i 2004 (over 90.000 kroner) En grunnstøting nå har ført til at takstmann mener at det er den gamle skaden som ikke er skikkelig reparert og vi frykter at vi ikke får erstatning for ny grunnstøting. Båten ble kjøpt i febr 2009. Hva gjør vi? Tidligere eier har ikke opplyst om skaden - men vi har funnet dokumentasjon på verkstedet som har gjort jobben. Kan vi sende deg de to dokumenter for vurdering?

Svar

Av det du beskriver tolker jeg dette som et båtkjøp mellom en profesjonell part  og en forbruker. Det vil da være forbrukerkjøpsloven (Fkjl.) som vil komme til anvendelse. Hva som er å anse som en mangel følger av forbrukerkjøpsloven.
Tingen som i deres tilfelle er båten skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen jfr. Fkjl. § 15.  
 
Båten har en mangel dersom den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, eller selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet jfr. § 16 første ledd bokstav b.
 
Selv om tingen er solgt « som den er » eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b (se over).
 
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må dere innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år, for dere vil det være en fem års reklamasjonsfrist.
 
Forbrukerens krav ved mangler :
       Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
·         velge mellom retting og omlevering
·         kreve prisavslag
·         kreve heving
·         kreve erstatning
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei,
Jeg har kjøpt meg en ny båt(Ibiza 22 Touring 2009 mod.)som trekker vann inn på styrbord side. Kan ikke se noe vann i bunn av båten så vannet må komme inn og legge seg i mellomskrog. Det jeg lurer på da er hva jeg må godta som reperasjon? Når båten trekker inn vann forandrer den hele sjødyktigheten for båten. Når jeg kjører og tar farten av legger båten seg til styrbord side så kraftig av jeg selv følte at båten omtrent ville kantre. Min kone vil ikke være med i båten lengre. Forhandler jeg har kjøpt båten av sier at alle båter trekker vann. Han vil smøre på sealcoat så får se om båten slutter å trekke vann. Er dette en reperasjon for en ny båt som en må godta? Slik jeg forsår er dette bare en midlertidig reperasjon som jeg da må vedlikeholde selv for min kostnad.

Svar

Hei, og takk for din henvendelse.
Det synes i ditt tilfelle å foreligge en vesentlig mangel ved båten. Jeg har faktisk selv hatt en Ibiza 24 Touring, så jeg kjenner båttypen godt, og hadde aldri problemer av den type du opplever.
Etter forbrukerkjøpsloven av 2002 har du krav på utbedring og eventuelt prisavslag fra selger. Du kan også velge å heve kjøpet og få tilbake kjøpesummen, når mangelen er av en så vesentlig karakter som det du beskriver. Hvis du ønsker juridisk bistand i saken, kan det være nyttig å vite at båtforsikringer ofte inkluderer rettshjelp hvis selger ikke aksepterer kjøpers krav ved mangel. Ta gjerne kontakt for ytterligere råd og bistand. Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei, for å gjøre en lang historie kort så gjelder problemstillingen i første omgang følgende; en kjøpekontrakt er inngått på norsk jord mellom to nordmenn (eier og selger er en og samme person + kjøper) om en Tailandsk registrert båt liggende i Thailand. Det er blitt en unighet som ser ut til ikke å kunne løses uten juridisk bistand. Er det et internasjonalt regelverk som bestemmer hvilket land denne saken skal kjøres basert på ovenfornevnte opplysninger? Ser frem til å motta ett raskt svar. På forhånd takk! Mvh en frustrert kjøper.

Svar

Hei, og takk for din henvendelse.
Det vesentligste internasjonale regelverk for ditt tilfelle er FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp. Den norske kjøpsloven kapittel XV har gjort til norsk lov FN-konvensjonens regler. Ditt tilfelle synes ikke å oppfylle vilkårene for internasjonale kjøp i kjøpsloven fra 1988 § 87, og behandles derfor etter de alminnelige regler i den norske kjøpsloven, og annen norsk jus, eksempelvis avtaleloven fra 1918.
Hvis det er tale om forbrukerkjøp, privatpersons kjøp overfor næringsdrivende selger, gjelder forbrukerkjøpsloven fra 2002 i stedet for kjøpsloven fra 1988.
Når det gjelder hvilke lands domstoler som kan være aktuelle, er det i ditt tilfelle norske domstoler, nærmere bestemt forliksrådet eller tingretten der selger bor, hvis du skulle velge å gå til sak. Dette følger av tvisteloven fra 2005 § 4.
Det internasjonale regleverket Lugano-konvensjonen fra 2007 synes ikke aktuelle i ditt tilfelle.
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Jeg har en seilbåt fra 1985 som jeg kjøpte brukt for noen få år siden.
Det fulgte ingen papirer med båten, men den har et seilnummer med dansk registrering. Jeg regner med at den forrige eieren kjøpte dette seilet brukt fra Danmark, men hvordan kan jeg være sikker på om at båten er kjøpt på lovelig vis. Har tollvesenet papirer på at båten er momset evt tollet inn til Norge?

Svar

Dersom båten er tollklarert i 1985, har heller ikke vi noen arkiv som går så langt tilbake i tid. Vi oppbevarer dokumenter kun i 10 år.

Det er importør/eier som i så fall skulle ha oppbevart dokumentasjon på at båten er innfortollet, men det er ikke krav til å oppbevare innførseldokumenter i mer enn 10 år.

Etter all sannsynlighet vil det derfor ikke finnes noen dokumentasjon på at båten er fortollet.

Infosenteret
Tollregion Oslo og Akershus

Spørsmål

Jeg eier en Najad 371, bygget i 1986. I 2007 ble ny motor montert av autorisert motorverksted. Denne momteringen viser seg å være utført fundamentalt feil i forbindelse med innfestingen av motorfestene til motorbedden. Dtte ble oppdaget da jeg kontaktet byggeverftet for båten: Najadvarvet i Sverige. I tilleg hadde jeg sakkjyndig person ombord for å bekrefte at motoren var montert feil. I mellomtiden har verkstedet skiftet eier (ikke konkurs). Hvilke rettigheter har jeg overfor nye eiere av verkstedet for å få utbedret feilen. Jeg egner med at kjøpslovens krav om 5 år for produksjonsfeil også gjelder her, eller hva? Jeg er spent på mine rettigheter. Den nye eieren vil utføre utbedringen, men han terper til stadighet på at dette ikke er hans ansvar. Derfor er jeg usikker på det videre forløpet i saken.
Med vennlig hilsen
Per Hermann Strand, KNS medlem

Svar

Hei, og takk for din henvendelse.
Den nye eieren kan ikke fraskrive seg ansvar med den begrunnelse at man ikke var eier da kjøpet ble gjort.
Antakelig kan du derfor med rette fremme et reklamasjonskrav som kjøper, helt uavhengig av at selskapet har fått nye eiere.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
Se vår nye nettside www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Hei
Jeg seiler min båt over til Stockholm i okotber 2010 for å få utført en del arbeider. I den anneling har jeg 2 spørsmål:
1. "hvor" betaler jeg moms for de arbeidne som blir gjort i Sverige - regner med at totalt beløp inklusive arbeider, hall leie og materialer ligger rundt 300 000 SEK.

2. Båten blir liggende i Sverige frem til mai 2011. Er det ett problem å ligge så "lenge" i euro sonen - ref. de overskrifter som har vært i media vedr. seilere som har parkert sine båter i Norge over vinteren ?

Svar

Takk for din henvendelse.
 
Dersom båten gjeninnføres etter midlertidig opphold i utlandet skal kostnadene ved reparasjonen behandles etter samme regler som gjelder for andre varer medbrakt som reisegods til Norge.
 
Dette innebærer i ditt tilfelle at merverdiavgift til Norge på 25 % skal beregnes av totalverdi av deler, arbeid og transport (jf. grense  for toll- og avgiftsfritak på kr. 6000,- for utenlandsopphold utover 24 timer). Tollvesenet vil kunne orientere nærmere om fremgangsmåten rundt selve fortollingen.
 
Det vil dessuten som et utgangspunkt måtte svares mva til Sverige. Sverige har imidlertid regler om momsfritak for nordmenn (da vi er utenfor EU). Dersom en vare bringes til Sverige med reparasjon som eneste formål, gjelder regler som medfører bortfall/reduksjon av pliktig moms til svenske myndigheter. De formelle prosedyrer rundt dette må klareres med det enkelte verksted i forkant.
 
Når det gjelder parkering av båt i Sverige, skal dette ikke skape problemer da Sverige og EU har regler som tillater båter å ligge over lange perioder. Det anbefales imidlertid å kontakte svenske tollmyndigheter i forkant for en avklaring av om det kreves utført noen formaliteter rundt dette.
 
Du er velkommen til å ta kontakt ved ønske om bistand til ovennevnte, eventuelt ved  ytterligere spørsmål.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

hei. vi kjøpte en båt i fjor høst, like før opplag.
vi har kun kjørt 20 timer, da vi får ulyder i motor.
det viser seg at motoren er helt utslitt, rådelager, veivaksel. noe vi mener er umulig at vi kan ha gjort på den korte tiden. iflg Yanmarverksted rep på ca 150-200 000.
vi beslutter å kjøpe ny motor til 300 000 istedet.
vi føler oss lurt, og lurer på om vi har noe rettigheter mot forrige eier. privat kjøp.
vi har rapport fra Yanmar rundt dette, og at motor er åpnet før da det er uoriginal pakning rundt bunnpanne.
vi trenger råd for hva vi kan gjøre videre i saken.
mvh Frank Jeremiassen, vinterbro

Svar

Vi vil anbefale at du snarest reklamerer overfor selger. Dette bør fortrinnsvis gjøres skriftlig.  Sammen med reklamasjonen på mangel, bør du kreve at selger betaler dere et såkalt prisavslag tilsvarende kostnaden ved å rette mangelen. Du bør sette en frist for svar. Vi kan bistå med å fremme en reklamasjon overfor selger, eventuelt følge opp saken dersom selger ikke skulle imøtekomme ditt krav.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei!
Vi overtok fra Normar i Son en ny Beneteau Oceanis 40 fot seilbåt den 19. juli 2010. To dager senere oppdaget vi vann i båten. Saltvann. Vi fikk tømme båten for ei bøtte hver dag. Dvs 6-8 liter vann fra aktre stuerom og fra dørken i salongen. Det var lite hjelp å få fra selger med å finne årsaken til lekkasjen. Vi fikk selv male striper med rød vannfarge i dørken, Deretter ligge i bunn av båten under gang for å finne lekkasjen. Det viste seg å være to små hull i skjøten mellom skrog og dekk under badeplattformen akter. Dårlig lagt skjøte- og fugemasse. Dette ble reparert i Bergen hos Fjordseiling, også en Beneteau representant. Fugemassen ble fjernet og det ble lagt inn ny. Senere har det vært tett. Det er også en lekasje fra septik gjennom eller under dekslet for tømming av septik på dekk. Dette medfører gult spill på dekket og misfarging av dekket. Dette er imidlertid en mindre sak, sjenerende men ikke farlig. Lekkajen opplevde vi som meget frustrerende og var lenge usikker på hvor skadelig dette kune være. Nå er vi mest opptatt av om en slik skade representerer en svekkelse i båten, om det på sikt representerer et verditap (lavere innbytte eller andrehånssdsverdi). Vi er også usikker på om den repapasjonen som er utført er å anse som fullgod, dvs like bra som om det var gjort skikkelig fra starten av. Hva om det lekker igjen. Vi hadde fem dager i havn pga venting og reparasjoner. Det var fem feriedager som gikk tapt. Har man krav på erstatning for npoe av dette? Alernativet er jo å ta fri uten lønn. Har vi krav på eller noen nytte av å få en slags garanti fra selger vedrørende reparasjonen, hvordan den er utført og hvor fullgod den er? Det var en svært frustrerende opplevelse med helt ny båt og lekkasje av saltvann in i båten, det må jeg si.

Svar

Dersom du har kjøpt båten som forbruker (privatperson) av selger, gjelder forbrukerkjøpsloven for ditt kontraktsforhold. Med mindre du i kjøpekontrakt har avtalt gunstigere vilkår, vil forbrukerkjøpsloven sikre dine rettigheter ved feil og mangler som de du beskriver. Av opplysningene fremgår at du straks meddelte feilen til Normar og videre at Normar ved hjelp av verksted i Bergen reparerte lekkasjen. Videre fremgår at det etter dette ikke har vært ytterligere lekkasje. Om reparasjonen er vellykket kan du få vurdert av en fagperson. Det sammen gjelder om feilen og videre om misfaringen av dekket som følge av lekkasje fra septikanlegget som du også nevner, har hatt betydning for båtens verdi. Etter forbrukerkjøpsloven kan dokumentert tap som følge av en mangel kreves erstattet.

Du stiller spørsmål om tap av feriedager kan kreves erstattet. Det følger av forbrukerkjøpsloven at forbrukeren kan kreve erstatning for utgifter som har sin årsak i mangelen ved tingen og at det er det økonomiske tapet som kan kreves dekket. Utgiftene må også være økonomisk målbare og forbrukeren har såkalt tapsbegrensningsplikt. For eksempel kan rimelige reiseutgifter i forbindelse med saken kreves dekket. Loven har ikke særlige regler om erstatning i form av oppreisning for ulempen som en forbruker påføres for eksempel ved å få deler av ferien spolert. I teorien er det antatt å være noe uklart hvorvidt loven likevel hjemler adgang til å erstatte tapt ferie der forbrukeren bruker verdifull ferietid til å ordne opp i situasjonen. Vi har imidlertid ikke funnet noen avgjørelser hvor slikt tap er tilkjent forbrukeren. En annen ting er om selger av andre årsaker enn de rent rettslige forpliktelsene som påhviler denne, ønsker å yte en kompensasjon for ulempen forbrukeren påføres ved en mangel. Det er ikke noe i veien for å ta kontakt med selger enten skriftlig eller muntlig, slik at de blir gjort kjent med saken og får en mulighet til å undersøke båten og eventuelt vurdere en kompensasjon. Vi vil kunne bistå ved en slik prosess.

Med vennlig hilsen

Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei, jeg kjøpte en ny Westbas 29 av Normarin AS i Kristiansund i slutten av juli 2008. Båten er bygget av Dahls båtbyggeri på Averøy. Dette firmaet gikk konkurs i løpet av finanskrisen. jeg har oppdaget det jeg antar er en fabrikkasjonsfeil på båten. Det er hulrom under gelcoaten to steder - gelcoaten har sprukket opp og det er 2 groper i glassfiberen ca. 4cm lange, 1cm brede og 1/2 cm dype. Den ene på dollbordet og den andre nede på akterdekket. Jeg kontaktet Normarin for å spørre hvordan jeg skulle forholde meg i forhold til en garantisak/reklamasjon. Jeg fikk til svar at dette sannsynligvis var en produksjonsfeil, men siden også Normarin AS gikk konkurs tidligere i år, hadde jeg ingen mulighet til å få gjort bruk av reklamasjonsretten min. Vedkommende jeg snakket med fortalte at Normarin AS var gjenoppstått, men med nye eiere. Kan du svare meg på om jeg må batale for reparasjonen av båten selv.

Svar

Takk for din henvendelse.

Forutsatt at mangler ikke skyldes forhold på din side som unormal slitasje eller uriktig bruk, tyder mye på at dette utgjør rettslige mangler som selger bærer risikoen for.

Du opplyser at forhandler er gått konkurs. Som et utgangspunkt vil du da ha et krav mot konkursboet, men i de aller fleste tilfeller vil her ikke være noe å hente. Krav kan da rettes mot tidligere salgsledd. Produsent av båten opplyses imidlertid her også å være gått konkurs. Dersom den delen som har feil eller mangler er produsert av annen leverandør enn hovedprodusenten, vil imidlertid underleverandør fortsatt være ansvarlig for produktet som er montert inn i din båt. Dersom feilen derimot er oppstått under produksjon hos hovedprodusent som er gått konkurs, vil det ikke være noe å hente.
Du viser til at forhandlerselskapet har gjenoppstått med nye eiere. I og med at selskapet først skal ha gått konkurs, vil det nye selskapet være oppstått som en ny juridisk enhet. Dette vil ikke ha noe juridisk ansvar for de reklamasjoner som måtte foreligge mot tidligere firma med samme navn. Det vil imidlertid kunne være verdt et forsøk å ta kontakt med henvisning til et moralsk ansvar.
Vi vil kunne bistå i prosessen med ovennevnte avklaringer.

Med vennlig hilsen
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei
Jeg tar kontakt fordi jeg og min familie er veldig i villrede om hvordan vi skal håndtere en reklamasjonssak på familiens 90hk Mariner motor. Båt (uttern t 55) og motor er kjøpt samlet hos forhandler Apollo i Haugesund.

Fakta om motor:
motor kjøpt ny hos Apollo Haugesund 1/6-2005
motor har fulgt service hvert år siden ny hos Apollo Haugesund
motor har kjørt ca.150 timer siden ny
motor har aldri vært utsatt for ytre skader, vært under vann eller andre skader
motor har aldri vært utlånt til andre
motor har blitt etterfylt med olje etter behov og straks varsel om lavt oljenivå har vist i båten. Brukt olje som har medfulgt etter service og 2-takts outboard olje fra Shell.

Saken:
Fra hytten der båten ligger og til Haugesund er en liten times tur i marsjfart (22-25knop) Vi kjørte båten som vanlig denne strekningen tidlig i mai for å levere båt og motor til service. Alt virket normalt og det var ingen indikasjon på at noe var galt.
En uke etter at vi hadde levert båt og motor på service får vi vite fra Apollo at vår motor var ødelagt. Årsak: motoren hadde skåret seg. Grunn i følge forhandler: feil oljing fra vår side


Jeg tar kontakt med deg/dere for å kanskje få svar på følgende:

1. Hva er forventet levetid på en Mariner 90hk motor?
2. Er det feil å bruke utenbords motorolje som en får kjøpt på bensinstasjoner?
3. Ved bruk av den type olje, oppheves retten til å reklamere? (forhandler har aldri opplyst om at annen olje enn den de forhandler ikke må brukes...)

På forhånd takk for hjelpen!

Mvh. Kjetil Egenberg

Svar

Takk for din henvendelse.

Når det gjelder din rett til å reklamere, vises som et utgangspunkt til forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist på 5 år for gjenstander som er ment å vare mer enn 2 år. Du viser til å ha kjøpt båten av forhandler 01.06.2005. For å kunne gjøre mangel gjeldende, må således reklamasjon som utgangspunkt være rettet mot forhandler innen 01.06.2010. Du viser til å ha vært innom forhandler i mai for å levere båt til service og at det der ble konstatert at motor var ødelagt. For å ha reklamasjonsrett i behold, må melding være gitt selger senest i løpet av mai om at du ønsket å gjøre mangelen gjeldende som grunnlag for et krav overfor selger. Ut i fra de forholdsvis begrensede opplysninger som  er gitt, kan det se ut som slik melding ikke er gitt innen fristen. Vi vil imidlertid ved hjelp av mer detaljerte opplysninger, kunne vurdere dette grundigere.
Forutsatt at din rett til å reklamere er i behold, kreves at mangel ikke skyldes forhold på din side som unormal slitasje eller uriktig bruk. Du opplyser at du i tillegg til olje som har medfulgt etter service, har benyttet 2-takts outboard-olje fra Shell. Avgjørende for om dette innebærer at du kan lastes for ødeleggelse av motoren, vil således være en båtfaglig vurdering av konsekvensene av bruk av slik olje på din motor. Dersom dette viser seg ikke å være anbefalt, må vi vurdere videre om dette er noe du burde visst og dermed om du kan lastes for slik manglende kunnskap.
Når det gjelder dine konkrete spørsmål om forventet levetid og konsekvenser ved bruk av slik utenbords motorolje, forutsetter dette konsultering av annenhånds båtfaglig kompetanse. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand til å undersøke saken ytterligere. Vi vil da i samråd med en fagkyndig kunne vurdere selgers juridiske ansvar nærmere.
Vi gjør oppmerksom på at siden det har oppstått uenighet om ansvaret, vil din eventuelle båtforsikring kunne dekke rettshjelpkostnader med fradrag for egenandel, dersom du ønsker juridisk bistand i saken.
 
Mvh
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei!
Kjøpte fabrikk ny båt for 1,5 år siden til 3 mil.
Det har bare vært feil ved båten siden den var ny, di fleste feilene er rettet opp, men det er fortsatt feil ved båten.
Kan jeg kreve båtkjøpet hevet?
Jeg er lei av å mase og mase for å få utbedret feilene. Jeg synes 1.5 år er nok.

Svar

Takk for din henvendelse.

Heving av ditt kjøp forutsetter at der er mangler ved båten som til sammen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. En vare er mangelfull dersom den ikke er som avtalt,eller ikke er slik du har grunn til å forvente ved kjøp av tilsvarende ting i samme prisklasse. Krav om at kontraktsbruddet må være vesentlig innebærer at manglene må være av et visst omfang.

Reklamasjonstiden er fem år ved forbrukerkjøp og to år ved kjøp i næring. Det er mindre enn to år siden du kjøpte båten av forhandler. Forutsatt at mangler ikke skyldes forhold på din side som unormal slitasje eller uriktig bruk, tyder mye på at feil ved båten utgjør rettslige mangler som selger bærer risikoen for. En vurdering av om du har rettskrav på heving forutsetter en nærmere vurdering av aktuelle mangler. Gjentatte rettinger kan dessuten representere så store ulemper at de til sammen gir hevingsgrunnlag.

Krav på heving forutsetter dessuten at selger ikke lengre har i behold sin rett til å foretar retting eller omlevering, dvs. at selger ikke har gjennomført eller lykkes med dette innen rimelig tid.  Tidsmomentet vil måtte vurderes utifra manglenes art.

Det må altså foretas konkrete vurderinger av aktuelle mangler og det rettingsarbeid som er foretatt for å kunne gi et klarere svar på dine rettigheter. Dersom det oppstår uenighet om ansvaret, vil en båtforsikring normalt kunne dekke rettshjelpkostnader med fradrag for egenandel dersom du ønsker juridisk bistand i saken.

 

Med vennlig hilsen

Rett og Rimelig-kjeden

www.rettogrimelig.no

 

Spørsmål

Hei, jeg har følgende spørsmål. Jeg ønsker å legge ut ei bøye da det ikke er plass/velvilje til å leie båtplass på ledige brygger i kommunen.
Området jeg tenker legge bøya i er utenfor kystverket sitt område og utenfor enhver led det være seg yrkesfartøy eller fiskerifartøy. I området jeg tenker legge ut bøye i er det ingen bøyer fra før. Det er kun én bøye og for mitt bruk er det snakk om maks to mnd. på våren og to mnd på høsten. Utenom dette er vinterhavn ordnet. Dybden jeg tenker legge bøya ut på er 10-20 meter sånn ca.
Kan kommunen nekte? Dette kan ikke kalles opplag. Da det er utenfor marbakken mener jeg det er allemannsretten som gjelder akkurat som jeg kan plukke tyttebær i skaogen.
Så langt jeg kan forstå Kystverket sitt reglement så skull de ikke se det nødvendig å søke engang. Videre så er båten forsikret og moring er dimensjonert etter alle kunstens regler og gjort klar av den lokale entrepenør og den lokale fisker er mer enn klar for å dumpe det hele i sjøen. Vedkommende fisker er forøvrigrimelig frustrert på kommunens mann i denne saken. Jeg trodde at kommunens ansatte skulle bistå innbyggerne til det beste, men vedkommendes far bor ikke langt unna sjøen og det kunne virke som om han var på glid da jeg nevnte at jeg ville legge bøya ut på andre siden av bukta. Hvilken rett har man når man ikke er til ulempe for noen, og alt ellers er i skjønneste orden?
Mvh. Jonny Olsson

Svar

Hei,
 
Her er et utdrag fra Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19.
 
§ 27.  Tiltak som krever tillatelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.
 
Siden en bøye vil omfattes av begrepet ”fortøyningsinstallsjoner” vil denne bestemmelsen komme til anvendelse. Det er dermed plikt til å søke om tillatelse dersom bøyen (fortøyningsinstallasjonen) kan påvirke ”sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde”. Dersom tiltaket ikke har slike virkninger er det normalt ikke søknadspliktig. Det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen, for eksempel at trafikken forsinkes, vanskeliggjøres eller utsettes for fare på grunn av tiltaket.
 
Det er kommunen som eventuelt gir en tillatelse etter havneloven § 27, og de kan nekte dersom vilkårene nevnt over er oppfylt. Dersom vilkårene ikke er oppfylt trengs normalt ikke tillatelse og du kan legge ut bøyen. Slik du forklarer situasjonen vil vurderingen i ditt tilfelle sannsynligvis være hvorvidt bøyen vil representere en fare for sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet. Dette spørsmålet er det kommunen som avgjør. Grensetilfeller kan for øvrig avklares i forskrift, jf. § 27 fjerde ledd.
 
Som du ser beror det på en skjønnsvurdering hvorvidt du vil ha rett til å legge ut bøyen uten søknad. Det er derfor vanskelig å gi deg et sikkert svar uten at de faktiske forholdene er vurdert.
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Jeg har en 16.5 fot båt og 25 HK båtmotor.
Kan mine familiemedlemmer, født etter 1980, men før 1990,føre denne båten uten båtførerbevis? Hvordan er ordlyden i regelverket her?

Svar

Kvalifikasjonskrav til fører av fritidsbåter er gitt i forskrift til småbåtloven av 1998. Etter forskriften § 5 kan fritidsbåt som har motor med større ytelse enn 10 HK bare føres av person som har fylt 16 år. Det samme gjelder båt som kan oppnå større hastighet enn 10 knop ved motordrift. Har motoren større ytelse enn 25 HK eller er båten over 26,25 fot skal fører ha båtførerbevis, jf forskriften § 7.
 
Vennlig hilsen
Rett og Rimelig- kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei.
Hvis man kjøper en båt som er kun 14 dager gammel, hvordan fungerer reklamasjoner da?
Har funnet en båt jeg gjerne vil kjøpe nord i landet, men de får ikke lov til og selge denne båten til noen på østlandet da importøren mener han kan skaffe båt. Dette er sannhet med modifikasjoner da han ikke kan levere før i slutten av August. Kunne gjerne tenkt oss og få noe glede av båten i sommer. Båten ligger klar på vannet.
Jeg vurderer og få en kamerat fra den aktuelle byen å kjøpe båten for meg, for deretter kjøpe den av han etter noen få dager. Jeg er bare bekymret for reklamasjonsretten min. Etter det jeg har klart og lese meg til er det selger jeg skal kontakte ved reklamasjoner. Dette vil da bli min kamerat og ikke båtsenteret. Hvordan vil dette bli.
Et annet alternativ er og melde flytting i folkeregisteret for deretter melde flytting etter en mnd eller så. Hvor vil jeg da kunne utføre reklamasjoner? Den nærmeste leverandør eller den opprinnelige leverandøren?

Svar

Kjøper du båt av selger i næringsvirksomhet gjelder forbrukerkjøpsloven ved reklamasjon. Dette gjelder enten båten er ny eller brukt. Reklamasjon skjer til selgeren dvs. den du kjøpte båten av, jf. loven § 27.
Dersom du kjøper båten av kameraten din vil dette være kjøp mellom to forbrukere. En slik avtale reguleres av kjøpsloven, idet forbrukerkjøpsloven bare gjelder ved avtale mellom yrkesselger og forbrukerkjøper. Etter kjøpsloven § 32 skal kjøperens reklamasjon rettes til selgeren. Etter kjøpsloven § 84 kan imidlertid kjøperen reklamere overfor tidligere salgsledd dersom tilsvarende krav på grunn av mangelen kunne vært gjort gjeldende av selgeren.
Reglene om reklamasjon som er nevnt ovenfor, gjelder uansett hvor du bor i landet.
 
Vennlig hilsen
Rett og Rimelig-kjeden

Spørsmål

vi lure på hvor stor båt og motor barna kan kjøre. de er fra 16 år å nedover.uten båtføreprøven.se vg??

Svar

Regler om dette følger av forskrift til småbåtloven av 1998. Fører av fritidsbåt skal være fylt 16 år dersom båten kan oppnå større hastighet enn 10 knop ved motordrift, eller har motor med større ytelse enn 10 HK eller båten er lengre enn 8 meter. Videre er det slik at fører av fritidsbåt over 8 meter eller som har motor med større ytelse enn 25 HK skal ha båtførerbevis. Båtførerbevis utstedes til personer som har fylt 16 år og som har bestått båtførerprøve. Båtførerprøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år.
 
Vennlig hilsen
Rett og Rimelig- kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Kan man øvelseskjøre med båt? Har en datter på 20 år - flink til og kjøre båt. Hennes mor er 48 år - har ikke båtlappen - kan de kjøre båt sammen? Mor som ansvarlig - datter som sjåfør?

Svar

Regler om kvalifikasjonskrav til fører av fritidsbåter følger av forskrift gitt til småbåtloven av 1998, § 26b. Etter forskriften kan personer som ikke har båtførerbevis øvelseskjøre under tilsyn av fører som har båtførerbevis, gyldig kvalifikasjonsbevis eller som omfattes av unntaket fra krav til båtførerbevis, dvs. er født før 1.1.80, jf. forskriften § 7. Det er viktig å være klar over at det er ledsager som anses som fører av båten. Videre skal øvelseskjøringen bare skje dersom vær- eller trafikkforholdene tilsier det.
 
Vennlig hilsen
Rett og Rimelig- kjeden
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Hei Svagård. Kan du svare på dette? Jeg har helårsplass på en organisert marina med boblehavn og støm. Havna er de siste årene forfalt en del så i vinter er alle brygger blitt byttet ut innspurten fåregård i disse dager. Båten min blev vinterlagret på vanlig måte med sjekking av frostveske på ferskvannet og tapping av litt av saltvannet. I høst måtte noen av oss flytte båtene til en annen brygge og med utsikter til flytting på et senere tidspungt p.g.a. arbeidene. Ved flyttingen måtte jeg åpne for saltvannet. Og siden det var snakk om mulig flytting igjen lot jeg det være åpent. Jeg hadde to ovner en vannvarmer under saltvannskjøleren og en liten vifteovn som blås ned i motoren. Men nå er det sånn at det har vert strømløst flere perioder i vinter opp til flere dager i følge andre, en som har måling i båten sier den har vert borte 7 dager på det meste og ingen har fulgt opp dette fra marinaens side. Dette har resutert i at motoren har fysi det var saltvann i silyndere og motoren er ikke til å rikke. Har snakket med en repratør på Tjøme som mener at dette er totalhavari smme sier volvo penta på Vallø. Motoren er en bmv 180 hk m/turbo fra 86. Hva kan jeg gjøre med dette. Har desverre ikke muligheter til å reparere dette, pris mer enn 80 000. laveste annslag.
Takk for et fint blad.
hilsen jon solhaug.

Svar

Jeg antar at du har en opplagsavtale med den aktuelle marinaen. Et eventuelt ansvar for motorhavariet på marinaens side bør derfor vurderes i henhold til avtalen om vinteropplag og omfanget av denne. Eventuelt kan ansvar gjøres gjeldende på alminnelig erstatningsrettslig grunnlag. For øvrig vil jeg anta at båten din er forsikret og det vil være klokt å ta kontakt med forsikringsselskapet snarest dersom det ikke allerede er gjort. Forsikringen kan også dekke utgifter til juridisk bistand i saken.
 
Med vennlig hilsen

Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Har i vinter kjøpt en 2008 model Bella Falcon med 200 HK Mercruiser fra Trondheim og har nå hatt den til årlig service i Stavanger hvor jeg bor. Jeg tok opp tre ting som jeg mente burde dekkes av garantien. Lokal leverandør ba meg ta dette opp med den opprindelige leverandøren i
Trondheim. Er dette riktig ??
De tre tingene er:
Skifte av propell. Motoren skal gå 3800 omdreininger og båten 31 knop. Fikk bare 3400 omdr. og 28 knop. Ny propell rettet opp dette men det kostet meg 15000 kroner.
Trimindikatoren for drevet virker ikke. Lokal leverandør undersøkte og sier at sensoren i drevet fungerer ikke.
Tankmåleren fungerer ikke.

Svar

Takk for din henvendelse.
En vare er mangelfull dersom den ikke er som avtalt, eventuelt ikke er slik du har grunn til å forvente ved kjøp av tilsvarende ting i samme prisklasse. Reklamasjonstiden er fem år ved forbrukerkjøp og to år ved kjøp i næring. (Denne reklamasjonsretten gjelder uavhengig av garanti gitt av selger eller produsent. Garanti er kun relevant dersom den gir deg rettigheter i tillegg til forbrukerkjøpsloven.)

Det er mindre enn to år siden du kjøpte båten av forhandler. Forutsatt at anbefalte serviceintervaller er overholdt, motoren er brukt forsvarlig og manglene ikke skyldes andre forhold på din side som unormal slitasje eller uriktig bruk, tyder mye på at dette utgjør rettslige mangler som selger bærer risikoen for. Du vil således kunne ha et rettskrav på utbedring eller økonomisk kompensasjon i form av prisavslag eller erstatning fra forhandleren for kostnader forbundet med reparasjon av manglene.

Du kan kreve å kun forholde deg til selger, og ikke bli henvist til produsent eller tidligere leverandørledd.

Det må foretas konkrete vurderinger av dokumentasjon og andre saksopplysninger for å kunne gi et klarere svar på dine rettigheter. Dersom det oppstår uenighet om ansvaret, vil en båtforsikring normalt kunne dekke rettshjelpkostnader med fradrag for egenandel dersom du ønsker juridisk bistand i saken.

Med vennlig hilsen

Rett og Rimelig-kjeden

www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei!
Kjøpte ein ny buster xxl i 2006, dette skal vere ein vedlikeholdsfri båt. Etter 1 år oppstår det store blærer i alle innfestninger, dette skyldes manglende pakninger og galvanisk strømning.Båten har vore lvinterlagra inne alle vintrer så dette er ikkje mekanisk slitasje av snø og is.
Eg er svært missfornøyd med dette ein i utgangspunktet anskaffet ein "vedlikeholdsfri båt" i fylgje reklamen..Levarandør innrømmer tabben og vi lakke båten på ny, men innrømmer at problemet vil oppstå igjen. Kan eg forlange kjøpet hevet etter så lang tid?

Svar

På bakgrunn av ditt spørsmål ser det ut til å dreie seg om et kjøp som omfattes av forbrukerkjøpsloven, og at feilen du referer til er å anse som mangel. Hovedregelen om reklamasjonsfrist er at kjøper må reklamere innen ”rimelig tid” etter vedkommende oppdaget mangelen. I tillegg må reklamasjonen uansett gjøres senest innen den maksimale reklamasjonsfristen på fem år, jfr. forbrukerkjøpsloven § 27. Etter dette tidspunkt er det uansett for sent å reklamere, med mindre selger har gitt en garanti som overskrider denne femårsfristen. I ditt tilfelle ser det ut til at selger / leverandør har innrømmet at det foreligger en mangel, og at reklamasjonsvilkårene er oppfylt.
 
Når reklamasjonsvilkårene er oppfylt, kan man kreve heving ”unntatt når mangelen er uvesentlig”, jfr. forbrukerkjøpsloven § 32. Denne bestemmelsen praktiseres forholdsvis strengt, men slik du beskriver feilen, er oppfatningen at det trolig er tale om en mangel som ikke er uvesentlig. Det er således grunn til å tro at du har rett til å forlange kjøpet hevet i medhold av forbrukerkjøpsloven. I tillegg kan nevnes at man i forbrukerkjøpsloven også har regler som kan gi kjøper rett på erstatning, og rett til å velge prisavslag i stedet for heving av kjøpet.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei

Jeg lurer på om det er lovlig å kjøre vannskuter i Norge.
Feks.Jeg er over 30 år og har den minste båtførerprøven.

Svar

Reglene om dette følger av fritids- og småbåtloven av 1998 § 40. I følge denne bestemmelse er det ikke tillatt med bruk av vannscootere og liknende mindre motordrevne mindre fartøy som er konstruert for å føre personer. Det finnes noen kommuner som har åpnet bestemte områder for lovlig bruk, uten at jeg kjenner til hvilke kommuner dette gjelder. I § 40 er det for øvrig også gjort et unntak slik at det er tillatt for Politiet og Forsvaret å bruke vannscooter, samt ved vitenskapelige undersøkelser.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

I 2008 ble jeg påkjørt i båthavnen mens båten lå på sin båtplass. Vedkommende som kjørte på båten varslet meg ikke , selv om navn og telefonnummer lå tilgjengelig på kontoret i havnen. Jeg har funnet vedkommende. Han vedgår påkjørselen, men vil ikke betale for skaden.Han sier han fikk vindkast og klarte ikke komme unnna. Jeg har skjekket opp været vedkommende dag, og met.no sier at det var maks 1,5 sm. Hva skal jeg gjøre. Skaden er taksert til 24000kr.Jeg politianmeldte vedkommende etter ca 8 mnd.,men saken ble foreldet etter 6 mnd. og dermed avvist av politiets advokat.

Svar

Vilkår for å kunne kreve skadeserstatning er at det foreligger økonomisk tap, årsakssammenheng mellom skaden og tapet, samt ansvarsgrunnlag. Spørsmålet vil i ditt tilfelle være om skadevolder har opptrådt uforsvarlig. Hvorvidt handlingen er uforsvarlig (culpøs) må vurderes konkret ut fra omstendighetene i den gitte situasjon, og ut fra hva som regnes som en alminnelig aktsom adferd i denne situasjonen. Forutsatt at det er tale om en uforsvarlig handling, vil du ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap. For øvrig vil jeg anta at båten/båtene er forsikret og at det vil være klokt at du kontakter ditt forsikringsselskap snarest,  dersom dette ikke allerede er gjort. Forsikringsavtaleloven § 4-10 sier at et forsikringstilfelle må meldes selskapet uten ugrunnet opphold.

Lov om Fritids – og Småbåter § 24 stiller krav til navigering, og brudd på lovens bestemmelser vil, som du er inne på, kunne straffes med bøter. En handling kan medføre plikt til å yte erstatning, selv om den ikke vurderes som straffbar.
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

har bestilt og betalt inn 25% av kjøpesum til produsent. fikk tlf om at de ønsker resten av betalingen før året er omme. kontrakten sier ferdigstilling av båten. ble forespeilet dette på våren. spørsmålet er: bør jeg kreve at den registreres i småbåtregisteret før restbetaling, får den forsikret, full kasko, og merket med at jeg er den rettmessige eier. båten står nå i fredrikstad, ikke vært på vannet eller testet, bør/kan jeg holde igjen noe av kjøpesummen som en garant på at alt er i orden og fungerer.

Svar

Forbrukerkjøpsloven § 38 andre ledd slår fast det rettslige prinsipp om ytelse mot ytelse. Utgangspunktet er at hvis ikke noe annet er avtalt,  har forbrukeren ikke plikt til å betale kjøpesummen før båten blir overlevert, eller stilt til din rådighet. Slik jeg forstår din fremstilling, er det avtalt at betalingsplikten i dette tilfellet er knyttet til ferdigstillelse av båten. For øvrig gis det få opplysninger om kontraktsvilkårene. Dersom du er enig i at båten nå er ferdig, og det ikke er kontraktsfestet  at båten skal sjøsettes/testes på annen måte før betaling skjer,  vil du derfor ha plikt til å betale restkjøpesummen. Før du betaler har du imidlertid rett til å få undersøke båten på vanlig måte, så lenge dette er forenlig med avtalt fremgangsmåte for levering og betaling. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 38 tredje ledd.
Du kan selvfølgelig forsøke å forhandle deg frem til å holde tilbake en prosentvis del av kjøpesummen ( kanskje 20 %), som betales når båten er sjøsatt og testet.  Uansett vil det være fornuftig og å sørge for registrering og forsikring av båten i forbindelse med betaling av restkjøpesummen.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden

Spørsmål

Hei
Har blitt stoppet av Toll båten to ganger siste tre år, sist gang forrige helg ved Drøbak. Har forståelse for at Toll myndighetene ønsker å sjekke om moms og hk avgift er betalt, samt om man har smugler varer ombord. Ombord hos oss er det somregel mer enn "kvoten" i barskapet, er det da sånn at jeg må/bør ha kvittering på at varene er kjøpt på Vinmonopolet? Hva om jeg reiser mye til utlandet og kjøper kvoten hver gang og legger den i barskapet i båten? Eller om jeg mottar f.eks. en flaske Cognac i gave som jeg legger i båten sammen med det jeg har kjøpt på Vinmonopolet? Hvem har bevisbyrden hvis jeg har mer enn kvoten ombord, på varer jeg lovlig har kjøpt inn?

Svar

Tollmyndighetenes kontrollmyndighet innenfor tollområdet er hjemlet i tolloven jfr §§ 13-3, 1-3. Hvis du med ditt fartøy befinner deg innenfor tollområdet, med varer som i utgangspunktet er deklarasjonspliktige, er presumpsjonen at det forligger plikt til å betale toll (tollskyld).
Det vil derfor påhvile deg,  som potensiell tollskyldner,  bevisbyrden for å dokumentere eller sannsynliggjøre at det ikke foreligger plikt til å svare toll. Ifølge tolloven § 13-7 påhviler det også en plikt til å gi de opplysninger og yte den hjelp som tollmyndighetene finner nødvendig for å gjennomføre kontrollen.  Så vil det være opp til tollmyndighetene å vurdere i den konkrete situasjon, hva som kreves som tilstrekkelig dokumentasjon, som du nevner kvitteringer,  annen dokumentasjon, vitneutsagn mv.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei. Har noen spørsmål ang. import av båt fra Sverige. Har vært på jakt etter en spesiell type seilbåt, som rett og slett er umulig å oppdrive i Norge. Har kommet over noen til salgs i Sverige, og prisene ligger på rundt 500.000skr. Hva gjør jeg, og hva kan jeg forvente i skatter og avgifter til Nisselandet(Norge)???

Svar

Utgangspunktet i henhold til Tolloven er at det forligger deklareringsplikt ved innførsel, jfr § 4-10. Du behøver imidlertid ikke betale toll for fritidsbåt, men merverdiavgift og eventuelt båtmotoravgift.Båtmotoravgift: 147,81 kroner per hk for alle motorer over 9hk. Elektriske motorer er unntatt denne avgiften. Merverdiavgift: 25 prosent av totalverdien (båtens verdi + frakt + båtmotoravgiften).Ta umiddelbart kontakt med Tollvesenet når du kommer til Norge med båten du skal innføre og Tollvesenet vil beregne avgiftene du skal betale.
 
Det er også krav om CE merking av båter og motorer ved innførsel.
Tollvesenets nettsider www.toll.no har utfyllende beskrivelser av hvordan innførsel og avgiftsbetaling foregår i praksis, samt en god oversikt over hvilke båter og motorer som krever CE merking. Jeg vil anbefale deg å se nærmere på disse sidene, det gjelder et detaljert regelverk og det er viktig å ha all dokumentasjon i orden.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei,

Jeg lurte på hva som skjer hvis en båt blir "fanget" av et fiskeredskap i mørket som ikke er lyssatt? Dette fiskeredskapet er også satt i farled. Resultatet blir at båten får motorstopp og grunnstøter. Hvem blir juridisk ansvarlig for skadene?

Dette mener jeg er et meget aktuellt spørsmål sett i lys av den mengden fiskeredskaper som blir brukt i farleder.

Svar

Takk for din henvendelse.
 
Dette er et spørsmål som i utgangspunktet reguleres av alminnelige erstatningsrettslige regler.
 
Det første som må avklares er om utsettelsen av fiskeredskapet på det aktuelle stedet var en uaktsom handling forholdene tatt i betraktning. Dersom man kommer frem til at handlingen var uaktsom, kan dette medføre erstatningsansvar for vedkommende gjerningsperson.
 
Det er altså ikke umulig at det juridiske ansvaret ligger på den som plasserte fiskeredskapet i farleden. Det kan medføre at skadelidte har krav på å få dekket det økonomiske tap han har lidt som en konsekvens av den skadevoldende handling (uforsvarlig utsettelse av fiskeredskap). For å utrede den aktuelle situasjonen på en juridisk forsvarlig måte, trengs imidlertid flere opplysninger rundt omstendighetene ved hendelsen.
 
Rett og Rimelig-kjeden
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Ved 250 timer service sommer 2009 på min 222HK Yanmar vart det konstantert at 2 av 4 injektor dieseldysene var defekt og måtte skiftes. Kostnaden for nye dyser forlangte dem at jeg skal betale selv, mens jeg mener det er en reklamasjonssak etter norsk lov i og med en slik dyse normalt skal vare fra 3500 - 6000 timer. Motor var ny i 2005 det vart tatt 50 timers service 2006. Det har blitt brukt ren diesel og skiftet filter hvert år.

Svar

Hei, og takk for henvendelsen.
Forutsatt at anbefalte serviceintervaller er overholdt og motoren er brukt forsvarlig, tyder mye på at dette er en rettslig mangel selger bærer risikoen for innen reklamasjonstiden. Reklamasjonstiden er fem år ved forbrukerkjøp og to år ved kjøp i næring. (Denne reklamasjonsretten gjelder uavhengig av garanti gitt av selger eller produsent.)
Det er for øvrig et vilkår at det er reklamert til selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder (forbrukerkjøpsloven § 27).
Siden det er uenighet mellom partene om ansvaret, er det oppstått en tvist. En båtforsikring vil da normalt kunne dekke rettshjelpkostnader dersom du ønsker juridisk bistand i saken.
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei! Ser på Finn.no at det averteres til salg seilbåter i Hellas. "Båten ligger i Hellas og har vært i utleie hos Kiriacoulis" adr til selger i Kristiansand. Hva kan man forvente eller hva skal man være klar over i forhold til et slikt kjøp? Prisen er jo adskillig laverer enne i Norge.

Svar

Hei, og takk for din henvendelse.
Rettslige risiki ved kjøp av utenlandsk båt vil i første rekke avhenge av hvem man kjøper båten av. Det er viktig å avklare hvem som formelt skal være selger i en eventuell kjøpekontrakt.
Dine reklamasjonsrettigheter vil være aller best ivaretatt ved kjøp fra et norsk firma / norsk person som opptrer som selger i næringsøyemed. Dette skyldes at forbrukerkjøpsloven fra 2002 da vil sikre deg fem års reklamasjonsfrist for mange typer feil og mangler. Det vil også sikre deg at norske domstoler og klagenemnder vil kunne anvendes som normalt dersom du får behov for å gjøre rettslige krav gjeldende overfor selger. Dette vil av og til være mer komplisert ved kjøp fra utenlandsk selger.
Vær også klar over at en megler, agent eller annen formidler av utenlandske båter, ikke nødvendigvis er selger i forbrukerkjøpslovens forstand. Det er altså vesentlig at kjøpekontrakten angir en norsk selger som din kontraktsmotpart.
For øvrig kan jeg nevne at EØS-avtalen medfører samarbeidsordninger og harmoniseringer av lovgivningen som til en viss grad har redusert risikoen ved internasjonale kjøp innen EØS-området. Men det er altså slik at det i realiteten må betraktes som noe mer risikabelt å foreta kjøp innen EØS-området enn i Norge.
Andre aspekt som bør vurderes er selvsagt risiki ved betalingsformidling, kvaliteten på prospekt og takstrapporter, utstyrsvariasjoner, samt kostnader som påløper ved frakt, omregistrering og liknende.
Avslutningsvis vil jeg anbefale å innta en bestemmelse i kjøpekontrakten om at båten skal leveres av selger til kjøper på en norsk adresse, slik at kjøper unngår å bære risiko for tap eller skade under frakt/levering før kjøper fysisk har overtatt båten.
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Tenker og kjøpe en Skorgenes 35 ft 2002mod.Det er ett halvfabrikat,og er derfor ikke CE godkjent.Jeg blir den tredje eieren.Hvilke problemer kan dette gi meg,at den ikke er CE merket?

Svar

Jeg vil anbefale deg å kontakte Sjøfartsdirektoratet. Se for eksempel deres internettside om CE-merking:  http://www.sjofartsdir.no/no/Vis_Sjovett/CE-merking_av_fritidsbater/ . Sjøfartsdirektoratet har veiledningsplikt, og råd fra direktoratet er også gratis.
 
Med vennlig hilsen
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Jeg har fått et kontraktsforslag hvor leverandøren krever forskuddsbetaling og at båten skal være visningsbåt i deres utstillingshall i vinter. Båten betales av meg i september, men overleveres i april. Ved en konkurs hos leveandøren, vil vel min båt gå inn i konkursboet selv om jeg har betalt denne?

Svar

Hei,
 
På bakgrunn av din fremstilling vil jeg anbefale at du sørger for å få registrert båten senest samtidig med betalingen og at den blir tydelig merket med registreringsnummer. Båten kan også med fordel merkes som eiet av deg, eksempelvis ved å henge på en notis med ditt navn og opplysning om at båten er solgt til deg fra den aktuelle forhandler. Du skal da være godt sikret rettslig mot konkursbeslag.
 
Det er mulig at du overfor selger bør forsøke å forhandle deg til ikke å betale hele kjøpesummen før overtakelse. I henhold til kjøpsretten er det normale at betaling finner sted ved overtakelse av gjenstanden, altså først når du får full disposisjonsrett til båten. Slik sett er selgers forslag om betaling og overtakelsestidspunkt et unntak for kjøpsrettens normalordning ved forbrukerkjøp, og bør gjenspeiles i en fordelaktig kjøpesum.
 
 Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei
Når båten var oppe til slipping, oppdaga eg at slangene på drevet var de  bobler i gummien + mye sprekker.
Snakket med Adriatic Marine V Bjarne,som sa at dette var eit kjent problem og at det var reklamasjon så det var bare å komme inn med båten.
Då eg kom ,sa Bjarne at motoren var 6 dager over 2år og att det var ein annen type reklamasjon som gjalt.(lengre behandligstid)

Eg tok då kontakt med Ness hos Bjordal og Madsen, som fortalte at Volvo ikkje var så nøye på 2år , men at slangene måtte ryke først.Ness sa også at dei kunne ta jobben og løse problemet etterpå,men det har han nå gott tilbake på.  Han sa også at det er 1-2 mnd.behandlingstid. Er dette sikkert å legge ut på langtur med??,og ka gjere dåke (eg) hvis slangene ryk.Vist slangen ryk mister ein styringen.

Kva har eg krav på????

Svar

Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra du overtar båten, og avbrytes første gang du gjør selger oppmerksom på mangelen muntlig eller skriftlig. Reklamasjonsfristen er ofte fem år dersom du har kjøpt båten som forbruker, og to år dersom du har kjøpt båten hovedsaklig som ledd i næringsvirksomhet. I tillegg kan du ha krav etter produktgaranti fra selger eller produsent. (Garanti er kun relevant dersom den er mer omfattende enn forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrettigheter.)
 
Du kan kreve å kun forholde deg til selger, og ikke bli henvist til produsent eller tidligere leverandørledd. Forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30 sier en del om hvordan reparasjon skal gjennomføres og hva du kan kreve direkte av selger:
 
§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)
       Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
       Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.
       Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

 
§ 30. Gjennomføring av avhjelp
       Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
       Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.
       Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.
       Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader
.
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei! Jeg har alltid ansett Evjesund syd for Moss som en av de fineste svaiehavnene helt nord i Ytre Oslofjord og vi har vært innom praktisk talt hvert eneste år siden vi begynte å seile på 70 tallet. De siste årene er det imidlertid blitt tiltakende vanskelig å finne plass, ikke p.g.a. mange båter, men fordi en lang rekke foreninger (kanskje også privatpersoner?) har pepret vannflaten med bøyer. Er det fritt frem for enhver seilforening, det være seg den fra Moss, Havseilerklubben eller andre, å legge ut bøyer i hva jeg ville tro er et offentlig område. Dernest, gir det at man legger ut en bøye, eieren av bøyen disposisjonsrett over det berørte området i bukta? Eller står det fortsatt fritt for enhver å ankre opp hvor det for øyeblikket er plass, selv om man med dette evt. skulle komme til å blokkere bruk av en av bøyene?

Beste hilsen

Bjørn Boysen

Svar

Hei,
 
De rettsregler som regulerer dette, er ofte skjønnspregede og forutsetter konkrete vurderinger. Det følger imidlertid av rettspraksis at fortøyningsbøyer kan være rettsstridige på bakgrunn av strandretten til eier av den faste eiendom innenfor (eksempelvis stat eller kommune), samt på bakgrunn av konkrete estetiske hensyn. Det er også rettspraksis som tilsier at akterfeste for båter, også utenfor marbakken, er en særrett for strandeieren. Strandeieren kan innenfor sin myndighet som eiendomsrettshaver gi andre tillatelser / bruksrettigheter, eksempelvis båtforeninger eller privatpersoner. I tillegg må innretningene være i samsvar med offentlige lover og forskrifter.
 
Friluftsloven § 7 om landsetting og fortøyning av båt, lyder som følger:
”Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke. Andre fortøyningsgreier (ringer, bolter o.l.) i utmark kan ikke nyttes dersom eieren eller brukeren har forbudt det. Eieren eller brukeren kan likevel ikke motsette seg bruk av slike fortøyningsgreier for kortere tid når bruken kan foregå uten utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. ”
 
Kommunen er tilsynsmyndighet etter lov av 1984 om havner og farvann. Lovens § 16 tredje avsnitt lyder som følger:
”Dersom det i medhold av loven her ikke er bestemt noe annet, kan kommunen fastsette forskrifter om orden i og bruk av havnen og om konkurrerende bruk av farvann i havnedistriktet, herunder om plassering av bøyer og andre fortøyningsinnretninger, om dumpeplasser, om isbryting og tiltak for å hindre at isen legger seg, om faste innretninger i sjøen og om kontroll av personer, reisegods og gods, som befinner seg i havnedistriktet, når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. I forskriftene kan kommunestyret gi faste utvalg eller havnestyret adgang til å gi utfyllende bestemmelser.”
 
Plan- og bygningsloven og annen miljølovgivning setter også en del begrensninger, med kommunen, eventuelt Miljøverndepartementet, som primære tilsynsmyndigheter. Kommune og departementet har for øvrig plikt til å gi deg veiledning i forhold til de spørsmål du stiller. Det kan derfor være en idé å forsøke å få mer informasjon fra den aktuelle kommune og gjøre dem oppmerksom på problemstillingen.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Kjøpte ny båt i april 2007. Nå har det løsnet flak av båten under og gjennom en bekjent av meg som bygger båter, har jeg fått vite at det er en støpefeil hvor det er luft i "båten" noe
som de samtykket til både hos båtbygger og leverandør. Har også oppdaget 2 blærer til etter at selger sa de hadde gått over båten
Dette problemet sier min bekjent at kan være flere plasser som kan dukke opp senere. Jeg husker ved båtpussen ifjor at jeg fikk reparert lignende skade, men da trodde jeg det
bare var en avskalling som var normalt.
Leverandør er villig til å reparere skade som er oppstått , men jeg er nå veldig usikker da dette kan være noe mer. Hva gjør jeg??

Svar

Dersom du har kjøpt båten som forbruker (”privatperson”) av en forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven fra 2002 for ditt kontraktsforhold. Med mindre du i kjøpekontrakt har avtalt gunstigere vilkår, vil forbrukerkjøpsloven sikre dine rettigheter ved feil og mangler som de du beskriver. Med mindre mangelen er uvesentlig kan du velge å heve kjøpet i medhold av forbrukerkjøpsloven § 32. Selgeren kan imidlertid komme deg i møte med å tilby omgående reparasjon (”retting uten opphold”) i medhold av § 29. i medhold av § 30 stilles følgende krav til slikt reparasjonsforsøk fra selger:
       Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
       Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.
       Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.
       Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
 
Som du ser er det begrenset hvor mange reparasjonsforsøk selger har krav på før du kan kreve heving av kjøpet og få kjøpesummen tilbake. Det forutsettes også at du slipper store ulemper ved rettingen. Dersom dine ulemper ved eventuell retting blir vesentlige, kan du kreve umiddelbar heving av kjøpet overfor selger.
 
Lykke til!
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Har i vinter hatt båten i opplag på Vollen i Asker,lurer på om de kan ta betalt/sende faktura før opplagstiden er over,altså på høsten?? Har liksom ikke noe rettigheter når de somler ved utsetting på våren da de allerede har fått penger.

Svar

Hei,
 
Dersom opplaget inkluderer vedlikeholdstjeneste, service og liknende, kan håndverkertjenesteloven fra 1989 komme til anvendelse. Denne lovs § 37 sier at dersom betalingstiden ikke følger av avtalen, skal  forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført.
I andre tilfeller er det nok ikke lovstridig å ta betalt før opplagstiden er over. Dersom det oppstår forsinkelser ved tjenesten følger det imidlertid av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper at du allikevel kan reklamere og kreve et rimelig prisavslag / tilbakebetaling av honoraret.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei. Har en seilbåt som det har vert innbrud i vinter det er stjålet topp og vannkjølesystemet, snakket med trygg vesta og de sa at jeg skulle få en mekaniker til og ta en takst, den ble på ca 120000kr og løsningen ble en ny motor. noe som trygg vesta ikke ville betale. da kunne velge og få kontantoppgjør fra trygg vesta, men ble da trukket ca 60% av summen og mva fordi det var en gammel motor! en 2001mod. jeg hadde mange telefoner til trygg vesta men kom ingen veier, og sitter nå igjen med en masse utgifter og lang nese. kan det være mulig når man har båtforsikring+ at man skal betale 50% av utgiftene pga skade eller tyveri?

Svar

Hei,
 
Siden du ikke er kommet noen veg i dialog med TrygVesta, kan det være en idé å sende en klage til Forsikringsklagekontoret; se www.fkk.no
Klagebehandling ved Forsikringsklagekontoret er gratis og kan gjøres både med og uten advokatbistand.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg kjøper båt av rette eier? (Jeg kommer ikke til å være på markedet for store registreringspliktige båter.)
Kan jeg i praksis forsikre meg mot at heftelser kommer for en dag etter at båten er kjøpt og betalt?
Er det vanlig å ta forbehold om skrogskader (når båten på kjøpstidspunktet ligger på vannet) eller er det vanlig å få båten trukket opp slik at takstmann kan se på skroget? Hvem pleier isåfall å betale for dett?
Finnes det en allment akseptert "standardkontrakt"?
Er det ellers mer jeg burde spurt om?

Svar

Svar:
Jeg anbefaler deg å lese rådene på Redningsselskapets nettsted: https://www.redningsselskapet.no/sbr/
Der vil du finne svar på både ditt første, andre og siste spørsmål, samt få tips om andre gode sikkerhetsforanstaltninger ved båtkjøp.
Når det gjelder å ta eksplisitt forbehold i kontrakten om skader, vil jeg anbefale å gjøre det. Alle forbehold og forutsetninger bør nedtegnes skriftlig, av bevismessige hensyn. Ikke minst gjelder dette dersom grundig undersøkelse av båten byr på praktiske problemer eller uforholdsmessig kostnad for ditt vedkommende, som ikke selger tilbyr å håndtere som del av sin salgsprosess. Det kan også være en fordel for deg å unngå å ha en ”som forevist”-klausul i kjøpekontrakten. Dersom du unngår en slik klausul i kjøpekontrakten vil du lettere kunne ha rettskrav mot selger senere, dersom det skulle vise seg at båten har feil eller mangler.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei. Lurer på å kjøpe ein båt, og i den forbindelse vil eg gjerne vere sikker på at det er selger som eiger båten. Eg har "nummeret" på båten. Kan eg da finne ut kven som står som eigar av båten?

Svar

Svar:
Jeg anbefaler deg å lese rådene på Redningsselskapets nettsted: https://www.redningsselskapet.no/sbr/
Der vil du finne svar på ditt spørsmål, samt andre gode sikkerhetsforanstaltninger ved båtkjøp.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Kjøpte en Askeladden Commuter 805 2006 modell i august 2007.. Den var kjøpt som yrkesbåt og var gått ca: 480 timer.. Etter ett år aug.2008 fikk jeg havari på drevet..Det var ett tannhjul inni som var slått løs og skaden lønte seg ikke å reparere. Timeteller på motoren viste da ca: 800 timer..Forsikringa avslo , da de mente jeg ikke hadde kjørt på noe.. Jeg måtte da kjøpe nytt drev.. Forhandler i Tromsø kontaktet importør for å høre om garanti /reklamasjon. Noe de ikke ville gi, da båten var solgt som yrkesbåt.. Vi fikk da vite at drevet hadde røket hos første eier høsten 2006 og dette var tatt på garantiet..
Men.. når drevet nå har røket to ganger før båten har passert 3 år...lurer jeg på om en ikke har reklamasjonsrett, da varen er ment å vare lengere enn tre år ? Hvordan bør man gå fram her...På forhånd takk for svar :)

Svar

Når båten er kjøpt som yrkesbåt, gjelder ikke forbrukerkjøpsloven fra 2002 og dens regler om femårig reklamasjonsrett. Med mindre annet er avtalt mellom deg og forhandleren, gjelder da kjøpsloven fra 1988. § 32 i kjøpsloven definerer reklamasjonsfristene:
 (1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
 
 At drevet også røk i 2006 og da var omfattet av garanti, kan tyde på at dette er en mangel i kjøpslovens forstand. Det er mindre enn to år siden du kjøpte båten av forhandler, og du vil derfor kunne ha et rettskrav på prisavslag og erstatning fra forhandleren for kostnader forbundet med reparasjon av mangelen.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Har jkøpt ny båt 2009 mod. og har fått bekreftet at båten er klar for levering-klargjøring Selger ønsker avtalt beløp settes inn på deres konto. Båten ligger i lagerhylle og er plastret og det skal monteres div. utsdyr når leverin er avtalt.
lurer på om det er vanlig å betale hele kjøpssummen før båten er ferdig for levering ? Kan jeg holde noe igjen til jeg har sett båten og at alt er levert og montert etter avtale og ingen skader etsr.

Svar

Det rettslige prinsippet om ytelse mot ytelse i kontraktsretten, tilsier at du ikke bør betale noe før du har fått rådighet over båten. Jeg vil anbefale at du ber om å få båten levert en konkret dato, og at du lover selger å sørge for betalingsoverføring så snart du har fått båten levert. Det kan også være fornuftig å avtale at du betaler 80 % av kjøpesummen ved overleveringen, og resterende noen dager etterpå når du har fått testet at alt er i orden med båten.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Har booket en Bavaria 44 som vi (ni personer) skal bruke i to uker i juli 2009. Nå er det mange som sier at krisen i verdensøkonomien vil føre til at mang charterselskaper ikke vil klare seg til 2010. Skrekken min er at vi kommer til Aten og oppdager at båten og charter selskapet er konkurs eller borte. Blir dette dekket av reisegarantifondet, eller er det mulig å tegne en egen forsikring som dekker kostnadene med slikt?
Dersom en må booke ny båt på kort varsel, kan prisen fort bli 15-20 tusen mer og depositumet på 15 tusen er da muligens tapt. Dersom en også må leie seg inn på hotell en natt eller to for ni personer kan det bli 10 tusen ekstra, så totalt ser jeg et mulig tap på 40 tusen dersom charterfirmaet går konkurs mens vi flyr nedover.

Jeg var ikke engstelig for dette da jeg betalte depositumet, men nå etter alle de negative meldingene en stadig leser og hører om på tv begynner jeg å bli engstelig. Hva bør jeg gjøre for å få tilbake natteroen?

Svar

Jeg vil anbefale deg i første omgang å kontakte Reisegarantifondet ved advokat Arild Friestad. www.rgf.no. Telefon 51 85 99 40, eller e-post firmapost@rgf.no . Slik du beskriver bestillingen vil neppe Reisegarantifondet dekke slike tilfelle, men de kan antakelig informere om hvilke reiseforsikringer som er best egnet og andre forholdsregler du bør ta i ditt konkrete tilfelle. Det er for øvrig ikke helt utelukket at ”depositumet” rettslig sett er refunderbart ved en konkurs. Det vil blant annet avhenge av avtalevilkårene med charterselskapet og hvilket lands rettsregler som gjelder for avtaleforholdet. Å gjennomgå avtalevilkårene med charterselskapet kan således også være en god idé.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei, Jeg er en 15 år gammel gutt (Født november 1993), og jeg lurer på om jeg kan kjøre en båt OVER 10 HK. Jeg har tatt båtførerprøven og har båtførersertifikat, og jeg blir 16 i år.

Er det sånn at man kan kjøre båt over 10 HK det året man fyller 16 eller må man ha fylt 16? Og har jeg noen spesielle rettigheter når jeg er under 16 og har båtførersertifikat?

Svar

Krav til minstealder for fører av småbåt med motorer med større ytelse enn 10 hk er 16 år. Dvs. at personer som ikke er fylt 16 år ikke kan føre båter hvor motoren har over 10 hk. For øvrig er det krav om at båten ikke skal kunne kjøres over 10 knop eller være lenger enn 8 meter / 26,6 fot. Reglene er fastsatt i forskrift om minstealder for førere av bl.a. småbåter, med hjemmel i småbåtloven.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Min seilbåt ble i høst tatt opp til vinteropplag ved en båtforening. Det var to av de ansatte ved bårforeningen om satte opp krybben, mens den tredje kjørte trucken. Etter at krybben var satt opp og stroppene fra trucken ble slakket, la vi merke til at det kom en brå bevegelse i båten. En av de ansatte, oppdaget deretter, og gjorde meg oppmerksom på, at skroget hadde fått en bulk rundt kontaktpunktet for støttten på venstre side akter. Han slakket da ut på strekkfisken ved dettte punktet, og bulken rettet seg da ut. Jeg fant deretter en sprekk i båtens innerliner. Dessuten la jeg merke til at dørkplatene ikke ligger i plan med dørken, de vipper nå man trør på dem. Begge disse forhold indikerer at det har oppstått en betydelig strukturell skade på båten.

Hvilke rettigheter har jeg?

Svar

Med henvisning til ditt spørsmål datert 16.11.08 ber jeg om å få avklart (1) om du har forsikring på båten, og (2) om du i så fall har spurt forsikringsselskapet om det mener dine forsikringsvilkår kan dekke et slikt skadetilfelle.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård

Spørsmål

Hei.

Er det slik at vi altid må ha med båtførerprøve sertifikatet når vi er ute i båten?
Slik som med bil sertifikatat?

mvh. JT

Svar

Forslaget til forskrift om obligatorisk båtførerbevis § 4 bekrefter din forståelse og lyder som følger:
 
§ 4 Krav til å kunne fremlegge båtførerbevis
Båtførerbevis eller gyldig høyere kompetansebevis skal kunne
fremvises for kontroll ved føring av fritidsbåt som nevnt i § 1.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård

Spørsmål

Med vår seilbåt som ble levert oss fra verft som ny i mai 2005 hadde vi også bestillt en Avon Modula 4 super livflåte. Modellen skulle ha service hvert 4 år. Nå i høst da vi skulle levere flåten til service ble det oppdaget at den var produsert i 2003. Mao flåten var mellom 1 1/2 til 2 år gammel ved mottagelse av oss. Med en forventet levetid på 10 til 15 år gir det en avkortning på 10 til 20%. Hvilke rettigheter har vi her i forhold til verftet som stod for leveringen? Temmelig skremmende når vi tenker på at vi i år reiste hele norskekysten oppover til Tromsø og tilbake til Oslo med en flåte som skulle ha hatt service i fjor.

Svar

Jeg vil anbefale dere å kreve omlevering av flåten, slik at dere får en ny. Alternativt kan kreves prisavslag / økonomisk kompensasjon. Dersom det ikke blir enighet om omlevering kan dere i egenskap av forbrukerkjøper kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Rett til omlevering og prisavslag følger først og fremst av forbrukerkjøpsloven av 2002 paragrafene 29-31.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Et spørsmål vi har diskutert er båter som selges på vegne av kunde.
Et eksempel her er en fra Kristansand som kjøpte en Dufour. Han hadde tidligere en First som det ble avtalt en fast ”innbyttepris” for.
Salget skulle gå i eiers navn for da slapp man momsen på salget. D-yacht garanterte imidlertid en viss pris for den gamle mot at 
vedkommende kjøpte ny Dufour.Prisen ble imidlertid ikke som D-yacht forventet og fortjenesten på den nye ble tilsvarende dårlig antar jeg.
(Jeg kjenner prisen men dette vil jeg holde for meg selv.)

D-Yachts gikk senere inn (begjærte opphør eller konkurs).

Mitt spørsmål er:
Hvordan stiller det når man har skrevet kontrakt og fått levert ny båt. Leverandør går konkurs  og gammel båt ikke er solgt. Går den da inn i boet?

Sett at et firma sliter og trenger friske penger.Er det da mulig å by lavt på båter som skal selges for kunde i håp om at firmaet lar båten gå for å betale egne regninger? På Finn er det flere som selger for kunde. Kunden er jo garantert  en avtalt pris for den gamle båten vil jeg tro.

Det ville vært interessant og fått litt tilbake på dette.

Systemet over fungerer sikkert greit i et marked som stiger.

Svar

Dersom båten allerede er betalt av kjøper uten at det er gjort fradrag i kjøpesummen for den "garanterte" innbytteprisen, har kjøper kun et usikret krav mot boet. Det er således fare for at kjøper sitter med skjegget i postkassen i et slikt tilfelle.

Med vennlig hilsen

Jon Eivind 

Spørsmål

Hei,

I sommer gikk jeg til anskaffelse av en Viksund 800 futur amfi, bruktbåt 1988 modell. I annonsen stod det om motor, bare at denne skulle være i god stand. Båten ble kjøpt av en båtforhandler.

Etter kort tids bruk fikk jeg motorhavari. Når jeg skulle sette motor i stand igjen, viste det seg at motor var fra 1976, og ikke fra 1988 slik jeg i god tro mente å vite ut i fra salgsannonsen. Motor skulle i følge salgsannonsen ha gått ca 1400 timer, men hvor mange timer den har gått før den kom i min båt er for meg umulig å vite.

Når jeg nå konfronterer selger med dette faktum, avviser han dette. Han mener at det spiller liten rolle hvor gammel motoren er,og at det som betyr noe er hvilken stand den er i. Motoren er nå satt i stand igjen, og fungerer forsåvidt tilfreddsstillende. Jeg stiller meg likevel undrende til forhandlers svar.

Dersom jeg skal selge båten innen kort tid, har i mine øyne båten nå en vesentlig lavere verdi enn når jeg kjøpte den, da motor jo er tolv år eldre enn selve båten. Jeg vet jo heller ikke hvor mange timer motoren har gått totalt sett.

Hvilke rettigheter har jeg i en slik sak, og hva er rettspraksis på slike saker?

Svar

Dersom forhandler før kjøpet ikke opplyste om at motoren var eldre enn båten, er dette en mangel som etter forbrukerkjøpsloven kan reklameres på. Som forbruker kan du etter lovens § 31 kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom båtens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Etter § 32 har du rett til å heve kjøpet.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Hei. Vi er i ferd med å kjøpe ny båt gjennom forhandler. Båten skal betales,forsikres og registreres nå.Selger har tilbudt gratis opplag innendørs til våren 2009. I disse konkurstider, hvordan kan/skal vi sikre oss mot at båten går inn i et evt.konkursbo? Eller er det slik at ingen kan legge beslag i en båt som er vår? Vil bare påpeke at vi forholder til en seriøs forhandler,men vi ønsker å være på den sikre siden.
Et lite scenario: Vi har hørt om båter som har blitt solgt 2 ganger pga dårlig økonomisk situasjon hos selger. Hvem er da rettmessig eier av båten og hva vil skje med den ifm. en evt. konkurs? Vil den da bli trukket inn i boet?
Hva må vi gjøre for at vi på best mulig måte kan dokumentere vårt eierskap og eiemdomsrett på båten?

Svar

Dere kan sikre dere mot konkursbeslag ved å registrere båten og sørge for at båten er tydelig merket med registreringsnummer. Dere bør også merke at båten er deres (individualisering av objektet), eksempelvis henge på en notis med deres navn og opplysning om at båten er solgt til dere fra den aktuelle forhandler.
 
 Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
www.rettogrimelig.no

Spørsmål

Hei! jeg er en 13 åring med en Trifoil 70 Sport og 10hk Mercury. Vennene mine sier at jeg kun har lov til 9,9, og ikke 10hk. Så spørsmålet mitt er ganske straight forward. Har personer under 16 lov til å kjøre 10hk? Eller bare 9,9?

Svar

Krav til minstealder for fører av småbåt med motorer med større ytelse enn 10 hk er 16 år. Dvs. at personer under 16 år kan føre båter hvor motoren har til og med 10 hk. For øvrig er det krav om at båten ikke skal kunne kjøres over 10 knop eller være lenger enn 8 meter / 26,6 fot. Reglene er fastsatt i forskrift om minstealder for førere av bl.a. småbåter, med hjemmel i småbåtloven.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
www.rettogrimelig.no
 

Spørsmål

Kna det være økonomiske heftelser ved en bruktbåt om den ikke er registrert i skipsregisteret? Hva bør en eventuelt sjekke for å finne ut om det er økonomiske heftelser på bruktbåt? Hva bør en være spesielt på vakt mot?

Svar

Du bør kontakte Løsøreregisteret i Brønnøysund på telefon 7500 7500. De trenger selgers/eiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å kunne foreta en kontroll.
Det kan også være lurt å sjekke om forrige eier har betalt registreringsgebyret i Småbåtregisteret ved å kontakte Småbåtregisteret, epost sbr@nssr.no
 
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

I forbindelse med et garantiarbeid på motoren, ble det avtalt muntlig med merkeverksted at det samtidig skulle tas 50 timer service på motor/seildrev. Dette ble nevnt for forhandler 2 ganger, siste gang når de ringte meg ang. garantiarbeidet, etter at båten var levert hos dem. De var helt enig i at dette måtte gjøres og det passet bra siden båten skulle tas på land uansett. Motor var da gått 70 timer pga at det hadde tatt 5 uker å skaffe delen som skulle byttes! Derfor hastet dette!

Ved henting av båten ble motor og seildrev inspisert, oljene så ut som ny og jeg antok dermed at service var gjort. Etter at motoren nå er gått 130 timer etterlyser jeg regningen fra dette firmaet som da kan fortelle meg at det finnes ingen regning fordi dette ikke er utført. De har bare bytte olje på motor, noe som var nødvendig ifbm med garantisaken. De har verken bekreftet eller avkreftet at vi hadde denne avtalen. Båten ble levert og hentet på verkstedet av båtimportøren, derfor har jeg bare hatt telefonisk-kontakt med dem.

Motorleverandøren sier nå at jeg kan forvente meg avkorting eller avslag på garantisak på ting som evt skjer med motoren de kommende 5 år og som de mener kan skyldes at motor/seildrev ble kjørt 80 timer over angitt service intervall.

Jeg mener dette ikke er min feil og at jeg har vært i god tro! Jeg ville aldri kjørt motoren så lenge dersom jeg var klar over dette!

Det er ingenting som tyder på at motor/drev ikke har tålt dette (oljene ser fortsatt ut som nye, omtrendt), men jeg føler at jeg nå sitter uten garanti på motor/drev, eller iallefall med en kraftig redusert garanti. Jeg ser jo også for meg at manglende utført service lett kan bli brukt mot meg ved et eventuel motorhavari, uansett årsak som ofte vil være vanskelig å finne eksagt årsak til.

Hva bør jeg gjøre?

Svar

Du bør sørge for å få gitt merkeverkstedets ledelse skriftlig melding om at du forbeholder deg retten til å kreve erstattet av selskapet de tap du måtte komme til å lide som følge av at de ikke oppfylte avtalen om å utføre service samtidig med garantiarbeidet. Når slike tap måtte oppstå bør du umiddelbart deretter varsle merkeverkstedets ledelse og kreve omkostningene erstattet av selskapet. For øvrig vil jeg nevne at norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov gir kjøper omfattende reklamasjonsrettigheter helt uavhengig av selgers garantier. Det kan således være at selger / motorleverandøren har rettslig og økonomisk ansvar selv om garantien ikke skulle gjelde. Med vennlig hilsen Jon Eivind Svagård RETT OG RIMELIG Tlf 988 64 800

Spørsmål

Hei! Jeg holder på å kjøpe en båt nå og lurer dermed på om hvordan man sjekker om det er noe heftelse på båten? Er det et register man kan sjekke opp mot?

Takk!

Svar


Du kan kontakte Løsøreregisteret i Brønnøysund på telefon 7500 7500. De trenger selgers/eiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å kunne foreta en kontroll.
Det kan også være lurt å sjekke om forrige eier har betalt registreringsgebyret i Småbåtregisteret ved å kontakte Småbåtregisteret, epost.
For båter registrert i Skipsregisteret kan du kontakte dem på telefon 5554 1250.

Med vennlig hilsen

Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Hei. I juli 2007 havarerte min Mercruiser innenbords dieselmotor i en Ibiza fra 2002. Motor-merkeverksted på vegne av importøren oppgir at de har foretatt full motoroverhaling, bla. pga sprukne stempler. Dette ble tatt innenfor fem års reklamsasjonsfristen. Jeg fikk båt og motor tilbake i juni 2008 (vinteropplag inkl. slik at overhalingen skjedde våren 2008). Men jeg får ikke noe konkret svar når jeg spør hvilken garanti som nå gis fremover på motoren etter overhalingen. Hva gjelder i et slikt tilfelle?

Svar

I følge forarbeidene til lovene om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven som trådte i kraft 01.07.2002 og den fortidige kjøpsloven fra 1988), samt juridisk litteratur på området, løper det ny reklamasjonsfrist når det etter reklamasjon fra kjøper pga. mangel er foretatt utskifting av vesentlige komponenter for selgers regning. Du bør derfor kunne legge til grunn at du har ytterligere fem års ”garanti”-tid på motoren etter at overhalingen var ferdig.   
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Hei,vi kjøpte i 2007 en ny Uttern S52 Exclusive med Mercury Opti 75 direkte fra forhandler. I avtalen fikk vi med vinteropplag hos forhandler som ble benyttet. Når båten ble hentet i slutten av mai påpekte vi umiddelbart at det så ut til at det var gjort noe med dørken. Etter å ha forespurt forhandler flere ganger muntlig fikk vi beskjed om at - jo - dette var gjort ved en feiltagelse, og at de kunne se som oss at det ikke var gjort på en ordentlig måte ! Vi ba derfor i skriftlig form at dette ble bekreftet og hva slags kompensasjon vi kunne forvente. Vi har i denne perioden vært usikker på hvorvidt dette kan forårsaker problemer for båten at dette ikke er gjort ordentlig. Sist helg SANK faktisk hele båten med motoren liggene i båthavnen på egen båtplass ! Mitt spørsmål er: a) Kan vi kreve helt ny båt ? b) Vil dette kunne dekkes av garanti, forsikringsselskap (full kasko) eller må dette bli en sak mot forhandler ? Vi ønsker eventuelt ikke å få tilbake en reparert båt og motor som aldri vil fungere som ny og som aldri vil være salgbar med dette hendelsesforløpet. Håper på et SNARLIG svar, da vi er usikre på hvordan vi går frem. Foreløpig har vi tatt alt med forsikringsselskapet. Venter på et snarlig svar - takk for hjelpen !

Svar

På bakgrunn av din faktumfremstilling vil jeg anbefale å primært kreve full erstatning / ny båt fra forsikringsselskapet i medhold av forsikringsavtalen. Forsikringsselskapet kan eventuelt kreve sine utlegg erstattet av forhandleren dersom de kan dokumentere/sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom skadene og feiltagelsene hos forhandler.
Eventuelle utlegg dere har hatt (eksempelvis egenandeler etter forsikringsavtalen), kan dere kreve erstattet av forhandleren dersom det kan sannsynliggjøres årsakssammenheng mellom skadene og feiltagelsen hos forhandler. Dette følger av forbrukerkjøpsloven av 2002, kapittel 11.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Kjøpte båt 16.04.07 med 2002 mod mercruiser 300 hk- 7,3 l.Selger oppga muntlig at årlig service var gjort hos forhandler. Forhandleren har i år måttet ta ut motor pga. av vannlekasje fra transam.Transamen viser seg å være totalt utslitt med med galvanisk tæring slik att den må byttes. Ny koster ca 56.000 + mva. Forhandler sier at motor aldri har vert til service hos han. Har forige eier noe ansvar for denne skade? Med vennlig hilsen

Svar

Det følger av kjøpsloven av 1988 § 18 at båten har en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger og det har innvirket på kjøpet at de uriktige opplysningene ble gitt. På bakgrunn av din fremstilling kan det derfor godt være du har krav på at selger blant annet dekker kostnadene som oppstår på grunn av at service ikke er utført slik som opplyst. Vær klar over at dette også gjelder selv om båten er solgt ”som den er” eller med liknende forbehold fra selgers side.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Kjøpte en Askeladden 705 Voyager 2006 mod. i 2007. Etter en reklamasjonsrunde pga skjev båt(slagside 13 cm mot styrbord)hentet Askeladden til slutt båten og tok denne til fabrikk for utbedring. I mai måned fikk jeg båten igjen og det viser seg at den fortsatt ligger 5-6 cm mot STB.Planingsterskelen er også blitt lengre og ved flere personer ombord sliter båten for å klare dette.Har reklamert på dette over for Askeladden på nytt uten at de er villige til å gjøre noe.Svar tilbake er at båten flyter innforbi normal tolerane for denne båttypen. Har i tillegg en sterk mistanke til at innlegg av utsyr og ballast med fabrikk har ført til at design vekt er overskredet.
Hvordan skal jeg forholde meg til videre saksgang når Askeladden kun svarer at de anser saken som avsluttet?
Hvilke regler og lover gjelder når design vekt er overskredet når kun fabrikkmontert utstyr er med i vekt?

Mvh Widar Nilsen

Svar

På bakgrunn av din fremstilling kan det foreligge en mangel som gir deg rett til blant annet prisavslag eller heving av kjøpet. Jeg vil anbefale at du kontakter Forbrukerrådet og avklarer om de kan behandle saken din gratis innen rimelig tid. Kontaktinformasjonen finner du på www.forbrukerradet.no Et annet alternativ er å få juridisk partsbistand fra et rettshjelp-/advokatkontor som kan utarbeide et krav på dine vegne overfor Askeladden (selger) og eventuelt anlegge søksmål dersom mangel kan dokumenteres. Båtforsikringer inkluderer ofte rettshjelpdekning slik at du ikke trenger betale alle rettshjelpomkostninger selv etter oppstått tvist. Forbrukerkjøpsloven vil være den mest sentrale lov i forhold til dine reklamasjonsrettigheter. Loven finner du på www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html. Jeg vil også anbefale at du innhenter sakkyndig vurderinger av om forholdene kan karakteriseres som forskriftsmangel, produksjonsfeil eller annen mangel ved båten. Sakkyndigbistand er også ofte dekket av rettshjelpforsikringen. Du bør avklare dette med forsikringsselskapet på forhånd og eventuelt få tilsendt forsikringsselskapets tilsagn om slik dekning. En advokat eller rettshjelper vil selvsagt kunne bistå deg med å sørge for dette.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Hei!
Viser seg nå at båten som jeg har solgt i 2008 var stjålet i 2002. jeg kjøpte den i 2006 med en som nå har forklaringsproblem hvor han hadde kjøpt båten ifra. Misstenker han sterkt.
Jeg vil selfølgelig gjøre opp for meg til han som kjøpte båten med meg, men hvordan står jeg imot han jeg kjøpte båten med? I kontrakten står det fri for heftelser, men dette vart da ikke sjekket opp :(
Det blir til at jeg annmelder han til politiet, men hvordan står jeg i en sånn sak? Har jeg rett på tilbakebetaling av pengene til han jeg kjøpte båten med?
Har du noen paragrafer eller linker til meg?

Takker for all hjelp!

Svar

Dersom båten ikke er "skip på 15 meters største lengde eller mer, eller annet skip eller innretning som er registrert i skipsregisteret" kommer lov om godtroerverv av løsøre av 1978 til anvendelse ved problemstillingene. §§ 1 til og med 3 i loven siteres nedenfor:
 
§ 1.
1. Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant.
2. Mottakeren er i god tro når han ikke forstår at avhenderen mangler rett og heller ikke burde ha forstått det om han hadde vært så aktsom som det må kunne kreves etter forholdene ved avhendingen, tingens art og omstendighetene ellers.

3. Når eieren taper sin rett til tingen, faller også panterett og andre begrensede rettigheter i tingen bort så langt de kommer i strid med mottakerens rett.

§ 2.

1. Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trusel om vold. Dette gjelder selv om gjerningsmannen på grunn av ung alder eller utilreknelighet ikke straffes.

2. Heller ikke ellers kan mottakeren vinne rett etter § 1 til kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn som er i offentlig eie eller tilhører privat samling som er åpen for allmennheten.

§ 3.

1. Krav på tingen mot godtroende mottaker må settes fram uten ugrunnet opphold etter at eieren har fått slik viten at han kunne gjøre kravet gjeldende eller burde ha skaffet seg slik viten.

2. Dersom godtroende mottaker må levere tingen tilbake og eieren kan lastes for at den er kommet på avvege, har mottakeren krav på å få dekket sine utgifter til erverv og utbedringer av tingen, men likevel ikke mer enn hva den er verdt ved tilbakeleveringen. Er eierens skyld liten, kan hans ansvar etter denne bestemmelse lempes for så vidt det ville virke urimelig tyngende.

 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Jeg nylighar solgt min HR 34. På grunn av registrering i Skipsregisteret for lån av en del av kjøpesummen ble ikke hele summen betalt ved overlevering. Har jeg krav på rentetillegg fra kjøper for denne delen?

Svar

Det følger av kjøpsloven av 1988 § 71 at kjøper skal betale forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven av 1976 dersom kjøper ikke betaler i tide. Forsinkelsesrentesatsen på det utestående beløp er for tiden 12,25 %. Med vennlig hilsen Jon Eivind Svagård Tlf 988 64 800 RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Hei. Hvor lang garanti har jeg på en Volvomotor i båt kjøpt i Norge, men produsert i Polen ?
Volvo sier at siden båten er produsert i utlandet har jeg bare 1 års garanti. Men jeg har kjøpt båten ny i Norge i 2007 av en Norsk leverandør.

Svar

Dersom du har kjøpt båten (inklusive motor) som forbruker av norsk leverandør og leverandøren må betraktes som selger (og ikke kun megler), har du uavhengig av garantitiden reklamasjonsrett i fem år dersom det foreligger en mangel. Dette følger av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon må fremsettes overfor selger innen rimelig tid. eksempelvis innen to måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800
RETT OG RIMELIG

Spørsmål

Vi inngikk kontrakt med NA Boats i Stryn om kjøp av en Schaefer 290 den 14.08.06. Båten skulle leveres 1 uke i September 06. Dette ble forsinket, og vi fikk til nød båten levert på prøve halve høstferien (4 dager) i Oktober samme år. Båten var da levert med feil type propeller, drivstofftanken var levert på 215 L istedenfor 315 L, båten lå veldig skeivt i vannet grunnet dårlig plassering av tanker, anker m.m., TV og DVD var ikke montert, det var lekkasje på kalesje, samt endel andre småting. Det ble avtalt at båten skulle ferdigstilles ved vinteropplag hos importøren. Vi betalte båten da dette hørtes greit ut. Importøren lot båten ligge ute, og i Januar kom det en storm som tok med seg både bryggen og båten, med det resultat at det ble flere hull i skroget m.m. Importøren tok tak i skaden, og fikk denne utbedret i form av ny lakkering. Det er likevel ikke gjort med en slik finish man bør kunne forvente på en ny båt. Reparasjonen er ikke utført på en forskriftsmessig god måte, og vi er redd båten har sunket kraftig i verdi. De resterende manglene ble ikke tatt tak i, foruten ny kalesje. Det skjedde ikke noe vesentlig med båten, selv etter flere purringer, og til slutt ble den etter krav fra oss levert i August 07. Den ble da levert med ovenfornevte feil/mangler. Nå står saken låst. Selger mener båten er god som ny, og at omlevering eller heving ikke er tema. De har heller ikke tid til å foreta utbedringer grunnet kapasitetsproblem. Vi sitter med en båt vi ikke ønsker å sette på vannet, ettersom vi da godtar deres reparasjoner. Vi får ikke solgt båten, grunnet at markedet ikke ønsker en båt som ikke er komplett. Hva bør man gjøre i en slik sak?

Svar

Slik du beskriver faktum er min vurdering at du har krav på å heve kjøpet i medhold av forbrukerkjøpsloven av 2002.
Forbrukerrådet kan bistå gratis i slike tvister.
Dersom partene ikke kommer til enighet ved Forbrukerrådets bistand, er det anledning til å kreve at saken behandles av Forbrukertvistutvalget. Det vil da kunne avsies en rettslig bindende avgjørelse. Partene vil rett nok ha ankeadgang til domstolene, men i de fleste saker vil mye kunne bli løst gjennom den prosess jeg her har beskrevet.
For øvrig er det anledning til å få juridisk partsbistand i slike saker, og omkostninger forbundet med bistanden er antakelig dekket av din båtforsikring med fradrag for en egenandel.
 
Med vennlig hilsen
 
Rett og Rimelig
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Vi har en Norline 8500 med VP AD41B med 290 duo propell.Den 19.10.2007 fikk vi skade på drev. Meldte fra til forsikringselskapet Norwegian Broker,ble formidlet kontakt med takstmann som godkjente skaden og fikk beskjed om byttedrev.Takstmannen ordnet med nytt drev og fikk det sendt til Sagvåg Motor og Båtservice.Sagvåg M.&B.byttet drevet og nye S4 propeller. Det viste seg at vi fikk for mye omdreining og for liten fart i forhold til tidlegere.Ble så bedt om å ta kontakt med Fuglevik Marina,Moss. Han foreslo å prøve andre propeller for å utligne forskjellen på drevet. Har nå prøvd S5,S6 og S7.Nå er omdreiningen med normalt lastet båt 3960 og topfart 2,5 knop under det vi hadde før. Marsjfart 3300 omdreininger er farten 3,5 knop lavere enn tidlegere. Alle gangene er det jeg selv som har måttet stå for bestilling av slipp og skifting av propell. Regningen fra Sagvåg M.& B.ble sendt til forsikringselskapet men ble ikke betalt. Defor sendte Sagvåg M.B. regningen til meg med varsel om betalingsanm. Denne var på Kr. 17690.-,jeg betalte den for å slippe betalingsanm. Nå har det gått snart 7 mnd. Båten er enda ikke i orden og skadeoppgjør har ikke funnet sted. Nå ber jeg om hjelp til å løse dette på beste måte. Kan jeg kreve å fp båten inn på et merkeverksted her på vestlandet og få den i samme stand som tidlegere ? Kan jeg kreve betaling for alt arbeidet jeg har med dette?
vh
Ansgar Teisnes 21018892
5396 V.Vinnesvåg-TLF.90203653

Svar

Jeg ville i første omgang gått i dialog med forsikringsselskapet og bedt om en skriftlig avklaring fra forsikringsselskapet om hvordan de stiller seg til saken og kostnadsdekningen. Dersom du ikke får tilfredsstillende respons og oppgjør, er det anledning til å klage saken inn for Forsikringsklagekontoret, se www.forsikringsklagekontoret.no Forsikringsklagekontorets behandling er gratis.
Din konkrete forsikringsavtale vil være utgangpunkt for vurderingen av forsikringsselskapets ansvar for dekning av omkostninger påløpt i forbindelse med skaden.

Med vennlig hilsen

Rett og Rimelig
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Hei,
Bestillte ny båt fra norsk forhandler ifjor og fikk denne levert i Norge i oktober 2007 som førstegangs seilbårkjøper. Under overtagelse og like i etterkant ble det påpekt en rekke mangler og feil i leveransen. Etter mye masing og 2 besøk av reparatør har det i realiteten ikke vært noen fremdrift av vesentlig grad og ved etterspørsel av planer for korrigering fåes lite tilfredstillende tilbakemelding.
Direkte mangler i leveranse iht prisliste beløper seg til oppunder 60 000. I tillegg kommer feil som er vanskelig å kostnads anslå (eks.; lekkasje i akterkabin med fuktskader i treværk).
I ettertid har jeg bestillt endel "småting" som jeg har fått levert (beslag, bunnstoff etc.). Dette ønsker forhandler at jeg nå skal betale. Dette finner jeg urimelig sålenge de har såpass mye utestående hos meg. Har meddelt at jeg ikke ønsker å betale disse regningene før estimert beløp for manglene er tilbakeført til meg (og at disse betales først når mangler er utbedret) eller at alle mangler/feil blir rettet.

Hvordan står jeg rent rettslig med å nekte å betale ? - kan de gå til inkasso etc på dette ?

Tonen er forståelig nok blitt kjølig mellom selger og oss og vurderer sterkt å trekke inn 3'dje part med forbrukerrådet i første omgang. Hva er dine erfaringer med slike saker ?

mvh
erik

Svar

På bakgrunn av din fremstilling har du rett til å avvente ytterligere betaling. Dette følger av regler om motregningsrett ved reklamasjonkrav overfor samme forhandler. For øvrig kan det være en god løsning å i første omgang anvende Forbrukerrådet i et slikt tilfelle.

Med vennlig hilsen

Rett og Rimelig
Jon Eivind Svagård
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Vi er to familier som kjøper seilbåt sammen. I sameieavtalen ønsker vi å ha avtalefestet mulighet til overtakelse av medeiers andel (50 prosent) hvis en part ønsker å gå ut av sameiet.
Ulike modeller kan tenkes her:
* Båten legges ut for salg, men med forkjøpsrett for gjenværende part tilsvarende høyeste bud. Dette har en svakhet i at det kan være vanskelig å få bud, og at det kan reflekteres i en lavere pris (en evnt forkjøpsrett må opplyses om)
* Snitt av to ulike takster. Gir takstmenn salgstakster? Speiler disse båtens antatte markedspris, eller teknisk verdi?
* Er det andre løsninger du vil anbefale i tilfelle utøsning av en part?

Svar

Dersom sameiepartene ikke blir enige om utløsningssummen og heller ikke blir enige om en felles takstmann, er det normalt en god løsning at hver av partene engasjerer egen takstkyndig og at gjennomsnittlig markedstakst legges til grunn for beregning av utløsningssummen.
For øvrig er sameieforhold lovregulert i sameieloven fra 1965, se http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-006.html
Jeg vil anbefale å lese gjennom denne loven. Paragrafene tar for seg en del aspekt ved sameieforhold som det er en fordel å ha tenkt gjennom på forhånd. Lovens bestemmelser gjelder med mindre annet er klart avtalt mellom sameiepartene.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Hei,
Jeg gikk i Mai 2007 til anskaffelse av en ny Harmony 38 av Scandinavian Yacht Services i Drøbak.

Båten hadde ved leveranse en rekke feil og mangler. Noen av disse har blitt utbedret av Importøren.Selve det praktiske knyttet til utbedringene, er det jeg selv som har måtte ordne. Det er fortsatt en rekke vesentlige punkter som ikke har blitt rettet opp av Importøren.

All korrespondanse og samtlige feil kan dokumenteres. Importøren har gitt meg medhold i reklamasjonspunktene, men er ikke i stand til å få disse utbedret praktisk.

Til tross for gjentatte lovnader fra Importøren, antar jeg at jeg selv må få utbedret manglene vha fagfolk.

Det vil naturlig nok oppstå kostnader knyttet til dette. I tillegg har jeg lagt ned mangfoldige timer (har bl.a levert båten fysisk til Importøren 2 ganger uten at noe ble gjort)i min søken for å få arbeidet utført.

Hva er mine rettigheter som forbruker i denne saken?

Jeg har gitt daglig leder til Scandinavian Yacht Senter en frist til å få rettet opp manglene. Dersom fristen ikke imøtekommes, vil jeg bringe konflikten inn for retten gjennom stevning.

Svar

Forbrukerkjøpsloven av 2002 kapittel 6 regulerer "forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden". Se http://www.lovdata.no/all/tl-20020621-034-006.html
 
Lovens § 26 sier at forbrukeren har rett til følgende dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side:
a)    holde kjøpesummen tilbake
b)    velge mellom retting og omlevering
c)    kreve prisavslag
d)    kreve heving
e)   
kreve erstatning
 
Lovens § 31 om prisavslag sier at forbrukeren kan kreve "et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden."
 
Etter lovens § 33 kan forbrukeren kreve erstatning for tap forbrukeren lider som følge av at tingen har en mangel. Etter § 52 om erstatningens omfang (lovens kapittel 11) skal erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.
Etter § 54 kan erstatningen settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige parten ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.
 
Søksmål i slik sak må normalt initieres med en forliksklage til forliksrådet i selgers kommune. Dersom saken ikke blir avklart i forliksrådet, kan den tas videre til tingretten ved å inngi en stevning til tingretten i selgers rettskrets.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Er en seilentusiast som vurderer og begynne i det små med noe charter utleie med meg selv som skipper og reder. Hvilke krav krever gjeldene myndigheter for dette. Tenker da spesielt på certifisering.For min del tenker jeg på seilbåt med maks 8 pers.

Svar

For avklaring av dine spørsmål ville jeg først forsøkt å kontakte Sjøfartsdirektoratet, telefon 52 74 50 00, adresse Postboks 2222, 5509 Haugesund, www.sjofartsdir.no. Direktoratet har rettslig veiledningsplikt i slike tilfelle, og denne bistanden er gratis. Det kan også være Norges Rederiforbund kan gi  noe veiledning, telefon 22 40 15 00, adresse Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo , www.rederi.no
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Halloen. Jeg har signert bud, overført 15% forskudd og venter båten til Norge /importert fra Amsterdam ved Njaa Yacht. Jeg ba om en båt som kunne føres av meg alene. Har kjøpt en Bavaria 46 cruiser 2007 modell. Det viser seg i ettertid at båten verken har autopilot eller baugpropell. Jeg kan jo ikke manøvrere båten 100% alene uten autopilot ?? Hvordan stiller jeg meg juridisk ? Er løpet kjørt.......?

Svar

Dine rettigheter i denne situasjonen vil avhenge av hvor tydelig det ble spesifisert overfor selger at båten skulle kunne føres alene. Dersom dette må ha vært klart for selger, vil det kunne være mangelfull oppfyllelse av kontrakten at båten verken har autopilot eller baugpropell. I så tilfelle kan du etter norsk lovgivning ha rett til å heve kjøpet, kreve omlevering/utbedring eller kreve økonomisk kompensasjon i form av prisavslag eller erstatning. Det må foretas konkrete vurderinger av dokumentasjon og andre saksopplysninger for å kunne gi et klarere svar på hvor sterkt eller svakt du står rettslig. Med vennlig hilsen Jon Eivind Svagård RETT OG RIMELIG Tlf 988 64 800

Spørsmål

Har en volvo penta d4 210hk.2004m.Som har innjektorfeil.Båten har gått ca,640 timer har .kjøpt ny båt hos forhandler mai 2004.Kan jeg forvente at volvo penta gir meg ny motor.De har jo gått ut med at de vil erstatte denne type feil.

Svar

Etter forbrukerkjøpsloven fra 2002 § 29 om "avhjelp" kan forbrukeren ved reklamasjon overfor selger velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering).  Dette gjelder imidlertid ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser (tiltak) kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Etter samme lovs § 30 skal avhjelp skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Selgeren har heller ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
 
Med vennlig hilsen
 
Jon Eivind Svagård
RETT OG RIMELIG
Tlf 988 64 800

Spørsmål

Hei.

Hva må jeg beregne i tillegg ved kjøp av båt fra Sverige eller Finnland?

Svar

Hei, du må betale moms og hk-avgift. Husk at du også betaler moms for frakten.

Mvh. Jørn Finsrud, Båtliv

Spørsmål

Hej.
Vi har en båd til en værdi af ca. 1.200.000 kr, som vi gerne vil forsikre i Norge, så vi ikke skal betale 1% i afgift til den danske stat. Kender du nogle forsikringsselskaber?
På forhånd tak.

Svar

Hei, på batliv.com har vi tidlgere presentert forsikringssekslaper: Se her

Dette faller kanskje litt utenfor, men enkelte forsikringsselskaper har også kalkuleringsmuligheter på deres nettsider: Se her
Mvh. Jørn Finsrud

Spørsmål

Kjøpte for 3 år siden en brukt Nimbus 380 Carisma 1998 modell. Har installert 2 stk Yanmar 222 hester.
I sommer får jeg havari på en motor. Ved demontering av Yanmarforhanlder viser det seg at veivaksling er knekt. Ingen har noen forklaring på hvorfor. Alle uttaler "dette skal ikke skje". Jeg mener dette er noe som absolutt ikke skal skje - og må være en opprinnelig produksjonsfeil. Motoren har 850 gangtimer. Mitt argument er at veivaksling ikke skal knekke uten videre og det er forventet at dette er en del som skal holde mye lenger enn 850 timer.
Er dette holdbart? - er det noe poeng å presse denne saken videre. Motorene er 9 år gamle. Reparasjonen vil komme på nærmere 100' herav utgjør deler ca halvparten.

Svar

Vanligvis vil det være vanskelig å få medhold i et krav i et slikt tilfelle, men at det vil avhenge noe av de konkrete forutsetninger ved kjøpet og eventuell kjøpekontrakts konkrete bestemmelser. Ved kjøp fra en forhandler kan forbrukerkjøpsloven fra 2002 si en del om kjøpers rettigheter i en slik situasjon, dersom båten brukes som fritidsbåt. Dersom båten er kjøpt av privatperson til fritidsbruk, vil kjøpsloven fra 1988 være aktuell bakgrunnsrett. Lovene finnes på nettsiden Lovdata.no. Kjøper står generelt noe sterkere i de tilfelle kjøpet er inngått overfor en profesjonell selger (forhandler). Det er sentralt i en slik sak om kjøper kan dokumentere (eksempelvis med sakkyndig) at den aktuelle komponent normalt skal ha en lengre holdbarhet. Dersom båten er forsikret, omfatter denne forsikringen antakelig en rettshjelpforsikring som gjør at forsikringsselskapet vil dekke deler av rettshjelpkostnadene dersom det er oppstått tvist mellom kjøper og selger og kjøper kontakter juridisk bistand for å følge opp kravet.

Jon Eivind Svagård
Gå til toppen