Søk i arkivet

Hummer
Hummer

Hummerforvaltning: Send ferske hummerfiskere på kurs!

Havforskere og Fiskeridirektoratet vil ha strengere restriksjoner på hummerfiske selv om det ikke er færre hummer enn tidligere, snarere tvert imot.

Hummerbestanden har aldri vært større enn nå men for at den skal bestå så må nødvendigvis fisket reguleres strengere fordi det blir stadig flere og uerfarne fiskere. Fisket er i dag regulert etter et strengt regime. Forslag om registrering av hummerfiskere er derfor helt nødvendig. Jeg vil faktisk gå enda lenger og lage et minikurs for å få lov til å fiske etter havets kardinal slik at de som skal fiske kjenner alle regler og plikter.

Fredning av hummer over 32 cm er vel også greit fordi denne store hummeren bærer flere ganger så mye egg som en på 25 cm. Dessuten er yngelen til de store hunnene, når den slippes, større og yngelen har bedre overlevelsesevne. Den bunnslår seg raskere og dette resulterer i at hummerlarvene blir værende i området der hunnen slapp yngelen.

Tom Sollie: Leder i Norges Fritids- og småfiskerforbund.
Tom Sollie: Leder i Norges Fritids- og småfiskerforbund.

I Oslofjorden og på sørlandskysten er det opprettet verneområder, reservater hvor hummeren er fredet. Områdene har vist seg å være de reneste produksjonsområder og trengselen blir etter hvert så stor inne i området at hummeren vandrer ut av område. Særlig gjelder dette området Vestre Bolærne i Nøtterøy kommune. Derfor er det viktig at det etableres flere slike hummerreservater. Dette er en vinn- vinn situasjon for fiskeren men dessverre ser de ikke fordelene dette gir. Det er kommunene og eller fylket, som sammen med lokale brukerne av et eventuelt egnet område som kan foreslå dette tiltaket for Fiskeridirektoratet, som tar den endelige avgjørelse.

Det ville vært veldig fint om disse tre tiltakene kunne redde hummerbestanden, men slik er det dessverre ikke. Hummeren fiskes ikke bare i fisketiden 1. oktober til 30. november. I juni og juli fiskes det med garn og garna blir stående i flere dager for at fisken skal råtne for å tiltrekke seg hummer og krabbe. Allerede i august dukker det opp teiner grunnere enn 25 meter, og dette fortsetter utover i september. Enkelte yrkesfiskere fisker grunnere enn 25 meter og de kan ha fluktåpning på 70 mm. Fritidsfiskeren må ha 80 mm og dette målet burde være likt for fritids og yrkesfiskeren. De er ingen tvil om at det går hummer i disse teinene. Dessuten legger fiskerne beslag på områder slik at fritidsfiskeren ikke kan benytte de samme områdene.

Dette viser beslag som er gjort av kystvakta og politiet. For å få slutt på disse onder må det etableres et kontinuerlig oppsyn av lokalkjente oppsynsmenn. Politiet er ikke tillagt resurser og har heller ikke egnet fartøy og kan følgelig ikke følge opp meldingene om ulovlig satt redskap. Kystvakta har et enormt område de skal dekke og selv om de gjør en iherdig innsats så sier det eg selv at de ikke har mulighet til å ta seg av uregelmessigheter i Sør- og Østlandsområdet når de befinner seg på Vestlandet. Derfor bør myndighetene i sterkere grad overlate mer av oppsynet til den lokale Skjærgårdstjenesten eller etablere oppsynsmenn med begrenset politimyndighet.

Egentlig burde det være helt unødvendig med oppsyn fordi enhver som skal utøve fiske i sjøen forplikter seg til å gjøre seg kjent med lover og regler før redskap settes ut i sjøen. Dette ifølge havressursloven.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om båtlivet helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Gå til toppen