Søk i arkivet

KUNNSKAP: For å få ned antallet ulykker på sjøen kreves det innsamling av data.
KUNNSKAP: For å få ned antallet ulykker på sjøen kreves det innsamling av data.

Vil bedre ulykkesstatistikken på sjøen

Magne Rommetveit og fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har sendt inn forslag for å øke sikkerheten for fritidsbåter.

BÅTMANN: Magne Rommetveit er fra Stord og har i dag en 25-fots motorbåt med dekkshus.

Fra  2002 til 2015 har 476 personer omkommet i sammenheng med bruk av fritidsbåter. Bare i fjor omkom det 36, en økning på 32 prosent fra 2014. Tallet for drepte med fritidsbåter er seks ganger høyere enn med yrkesfartøy. Mens vi de ti siste årene har halvert antallet trafikkdrepte på veien, har antall drepte på sjøen vært stabilt. Dette mener Stortingsrepresentantene Magne Rommetveit, Kjell Idar Juvik (A), Else May Botten (A), Kari Henriksen (A), og Gunvor Eldegard(A) er meget uheldig, og vil sette i gang tiltak.

For lite kunnskap

Stortingsrepresentantene etterspør mer kunnskap om dødsulykkene på sjøen. Hvert år er det over 300 branner i fritidsbåter, men det er ingen data på om hvordan disse brannene har oppstått. Innsamling av fakta må til for å kunne forebygge ulykker.

Antall fritidsbåter øker og ifølge Sjøsikkehetsanalysen vil trafikken langs kysten øke på 40 prosent frem til 2024. I denne analysen kommer det frem at det siden 2001 har i snitt vært 15 omkomne knyttet til grunnstøtinger hvert år.

 

NAVIGASJON: 15 personer dør hvert år som konsekvens av grunnstøtinger.

NAVIGASJON: 15 personer dør hvert år som konsekvens av grunnstøtinger.

Øverføring av kunnskap

Forslagstillerne registrerer at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bruker lite av sitt budsjett på tiltak for økt sikkerhet for fritidsbåter. Stortingsrepresentantene trekker frem Kongelig Norsk Båtforbund, KNBFs ide om å samle inn data og føre statistikk over ulykker med fritidsbåter. De mener at overføring av erfaring og kompetanse fra både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet bør nyttes til å forebygge ulykker med fritidsbåter.

Samle kompetanse

TILTAK: Påbud av bruk av redningsvest snudde ikke drukningsstatistikken.
TILTAK: Påbud av bruk av redningsvest snudde ikke drukningsstatistikken.

Stortingsrepresentantene mener det er en utfordring at det er tre ulike departement med hvert sitt ansvarsområde som jobber med sikkerhet på sjøen. Samferdselsdepartementet har infrastruktur, forebyggende trygghet på sjøen under Næringsdepartementet, og beredskap under Justis- og beredskapsdepartementet. Forslagstillerne etterlyser et bedre samarbeid mellom departementene, og nevner Redningsselskapet som en viktig instans for sikkerheten på sjøen.

De mener det er uheldig at ulykker skal rapporteres til Politiet, og mener at det skaper underrapportering.

 

Forslag for å øke sikkerheten

Magne Rommetveit og kollegaer mener det er viktig med flere tiltak for å redusere dødsulykker, og har satt opp fem punkter.

• Etablere en ulykkesgruppe for å undersøke og innsamle data for å hindre flere ulykker og branner.

• Vurdere om andre instanser enn politiet skal være meldingsinstans ved hendelser og ulykker med fritidsbåter.

• Vurdere fartsreduksjon i utsatte farvann

• Tiltak som kan styrke at påbud om flytevest gir resultater

• Sikre at bransjeorganisasjoner og Redningsselskapet blir en viktig partner i arbeidet med å utforme en ny strategi for å øke tryggheten ved bruk av fritidsbåt. 

 

 Kommentarer

Nyhetsbrev

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Gå til toppen