Inndratt rett til å kjøre fritidsbåt: De rikeste går fri

Ikke alle blir like hardt straffet om man får inndratt retten til å kjøre fritidsbåt. Oppskriften etter inndragelsen er fritidsbåt-skippersertifikat og en båt lenger enn 15 meter.

Publisert

Når kravet om båtførerbevis trer i kraft fra lørdag risikerer du å miste retten til å føre fritidsbåt om du blir tatt for grove overtredelser.

Slik mister du retten til å føre fritidsbåt

Selv om du er eldre enn 30 år og ikke må ha båtførerbevis, kan du likevel miste retten til å føre fritidsbåt.

Kan ikke kjøre lettbåten

La oss se for oss en situasjon i sommer. En motorbåt på 15 meter kaster anker. Skipperen kaster loss med lettbåten, kjører uaktsomt og det ender med tap av føreretten i fem år. Med den nye loven som omfatter krav om båtføerbevis kan han ikke lenger kjøre lettbåten.

Politiet avventer instrukser

Derimot har han kystskippersertifikatet i behold, og kan fortsatt kjøre sin 15 meter lange motorbåt.

Bryter med prinsipper

Da lovforslaget var ute til høring var det flere som var kritiske til at man fortsatt skal få lov til å kjøre rundt i yachten, om man har mistet retten til å kjøre fritidsbåt etter grov, uaktsom kjøring.,

Blant dem som har vært kritisk er politidirektoratet som viser til vegtrafikken, der man taper alle førerettigheter, og mener det bør være tilsvarende på sjøen, uten forskjellsbehandling, om man kjører fritidsbåt eller båt over 15 meter, der fritidsbåt-skippersertifikat tar over.

Seksjonsleder Morten Skarpås i trafikk, sjø og milø i Vestfold i Vestfold synes det er spesielt at førere av båt over 15 meter skal få fortsette å kjøre båten sin, etter at de har mistet retten til å føre fritidsbåt. Han savner i det hele tatt mer sentrale føringer før den nye loven trer i kraft.

– Det er stor mangel på informasjon. Vi vet ingen ting om hvor store satser det blir for bøtene. Og jeg tviler på at det kommer på plass før den nye loven trer i kraft, sier Skarpås til Båtliv.

 

I Båtliv nummer fire som nylig er kommet ut, kan du lese mer om lovene rundt den nye båtførerprøven.

Powered by Labrador CMS