Kommentar

RUTEN: Redningsskøyta hadde vært på dykkeoppdrag da den satte kursen nord-øst.
RUTEN: Redningsskøyta hadde vært på dykkeoppdrag da den satte kursen nord-øst.

Sjømannskap i hardt vær

Marinefartøy, redningsskøyte og fritidsbåter kræsjer og grunnstøter i stadig større omfang. Svikter sjømannskapet?

Publisert Sist oppdatert

Kommentar av ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

I løpet av kort tid har en fregatt smelt inn i en oljetanker og en redningsskøyte kjørt på land. Heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt, men med store materielle omkostninger. Feil kan skje. Illebefinnende skal være årsakene til at redningsskøyta «Idar Ulstein» smalt på land, mens menneskelig svikt var årsaken til at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med «Sola TS».

Les også: Holdt 31 knop inn mot land

På lydloggen å dømme virket besetningen på marinefartøyet forunderlig fjerne med en kommunikasjonsform langt fra presisjonen i tradisjonelt sjømannskap der ordre og beskjeder gjentas ordrett.

Underlig er det også at offiseren på broa ikke klarte å skille tankskipet fra lysene på land. Alle som har navigert til fremmede havner før GPS-ens tid, vet hvor krevende det kan være å tolke lys om natten. Man må virkelig være årvåken for å tolke bildet, men dette virker sløvt. At marinefartøyet også hadde radar, AIS og plotter til hjelp for å tolke situasjonen, gjør det hele enda mer ubegripelig for en utenforstående.

GPS

Båtliv skriver normalt om fritidsbåter, og kanskje er det drøyt å generalisere mellom den siste tidens ulykker og utviklingen i fritidsbåtflåten, men det fristende å dra noen paralleller. Antallet grunnstøtinger med fritidsbåter har økt kraftig de siste årene. Dette er overraskende tatt i betraktning av at navigasjonsutstyret stadig blir bedre. Nå har så godt som alle på sjøen GPS-signaler og skjerm i en eller annen form. Vi vet nøyaktig hvor vi er til enhver tid, og likevel treffer vi skjærene stadig oftere, ifølge ulykkesstatistikken.

Les også: 6000 båter skadet i sommer

Mannskapet på KNM «Helge Ingstad» klarte ikke å tolke de visuelle signalene godt nok til å skille tankskipet fra land. Forklaringen er ofte den samme når det gjelder fritidsbåter. Førerne er ikke årvåkne nok, eller de har ikke trent seg opp i å bruke øyne og ører i navigasjonen. Det kan virke som om sjømannskapet er på vikende front både i små og store båter.

Når sansene svikter og kommunikasjon er uklar, går det galt på sjøen. All verdens teknisk utstyr kan ikke erstatte sjømannskapet.

Den største trusselen mot sikkerheten er at man tar for lett på situasjonen.

Powered by Labrador CMS