I morgen starter hummerfisket

Er alt klart for årets skalldyrfest? I morgen klokken 08.00 starter den lovlige hummersesongen, og da må både fritidfiskere og profesjonelle ha pugget  det nye regelverket som styrer jakten på delikatessene.

Publisert

Felles minstemål for hele landet er nå 25 cm totallengde, eller ni cm ryggskjoldlengde og teinene skal ha 60 mm fluktåpninger - 80 mm for fritidsfiskere. Teiner med flere fangskammere skal videre ha åpninger i hvert kammer, slik at småhummer lett skal kunne komme seg ut igjen.

For fritidsfiskere er regelen at det ikke er lov til å benytte mer enn ti teiner pr mann, men legg merke til at dersom man er flere i båten er fortsatt maksimalantallet ti.

 

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane varer sesongen til og med 30. november, i resten av landet er det lov å fiske hummer frem til nyttår.

Hunhummer med utvendig rogn er nå fredet hele året, og en rekke andre bestemmelser inngår i det kompliserte regelverket som tar sikte på å beskytte den sårbare naturressursen mot overfiske.

Samtidig intensiveres jakten ytterligere på tjuvfiskere og regelbrytere, så det er gode grunner til å ta en kikk på bestemmelsene på Fiskeridirektoratets hjemmeside:

http://fiskeridirektoratet.no/fiskeridir/aktuelt/fiskets_gang/forvaltning_i_endring/2008/0908/nye_regler_for_hummerfiske

Powered by Labrador CMS