– Hva er forskjellen på en bil og en båt?

Dette retoriske spørsmålet kommer fra Av-og-til som har laget en kampanjefilm som utfordrer hva som egentlig er er forskjellen på alkoholbruk i båt og i bil.

Publisert

For å få fram budskapet om at promille er minst like farlig til vanns som til lands, har Av-og-til laget en kort kampanjefilm som  utfordrer hva som egentlig er forskjellen på alkoholbruk i bil og i båt.

Av 30 årlige dødsfall i forbindelse med bruk av fritidsbåt i Norge, kan en tredjedel knyttes til promille, skriver Av-og-til i en pressemelding. Klar for sjøen er en sommeroffensiv langs hele kysten for å informere om farene knyttet til alkohol og båtliv. ak Klar for sjøen står Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Oslofjorden båteierunion, Norboat, Vis Sjøvett, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Redningsselskapet, Norges Røde Kors, Kystvakten, Kystverket og Av-og-til.

– Hva er egentlig forskjellen på en bil og en båt? Det er litt rart. Fornuftige mennesker som aldri kunne ha tenkt seg å kjøre bil etter å ha drukket alkohol, får andre holdninger når de kjører båt. Studier viser at hjernen ikke er intakt og at impulskontroll, oppmerksomhet og reaksjonsevne er dramatisk svekket ved promille. Som en følge av at alkoholkonsumet blant nordmenn har gått dramatisk opp de siste årene, at stadig flere ferdes på sjøen og at båtene blir raskere, øker også risikoen med å være på sjøen, skriver Av-og-til i pressemeldingen.

Videre i pressemeldingen skriver Av-og-til at vii må unngå flere ulykker på sjøen forbundet med bruk av alkohol. Det er allerede registrert ulykker i år hvor det er påvist alkoholforbruk, og vi må unngå flere. Av de som har omkommet fra fritidsbåt de siste 11 årene, var minst en tredjedel alkoholpåvirket.

- Dette er en tredel for mye, men det skal samtidig understrekes at vi merker oss at det er en holdningsendring på gang i befolkningen knyttet til temaet sjøliv og alkohol. Når vi spør folk, svarer hele 92 prosent at alkohol og båtføring ikke passer sammen, sier Kari Randen, daglig leder i Av-og-til. Organisasjonen er initiativtaker til kampanjen Klar for sjøen som sparkes i gang denne uken.

Bevisstgjøring

Av-og-til er en organisasjon som jobber for sunt alkovett og alkoholfrie soner. Organisasjonen jobber forebyggende med å få ned alkoholbruken der den gjør mest skader. Av-og-til har 49 organisasjoner og politiske partier bak seg, og er derfor en tverrpolitisk organisasjon. Når det gjelder kampanjen Klar for sjøen, har Av-og-til en rekke båt- og sikkerhetsorganisasjoner med seg på laget. Formålet med kampanjen er å få ned alkoholkonsumet på sjøen og redusere antallet ulykker.

- Undersøkelser viser at mange undervurderer faren med å ha promille når man ferdes på sjøen. Vårt mål er å gjøre båtførere enda mer bevisste på farene knyttet til promille, og å få folk til å reflektere over egen situasjon. Vi retter ikke pekefingeren mot noen, men ønsker tvert imot å bygge opp under de stadig mer positive holdninger som allerede er på gang, slår Randen fast.

Aktiviteter langs kysten

Klar for sjøen-kampanjen mener det viktigste er å være ute og snakke med båtfolk på arrangementer, møteplasser og på sjøen over hele landet i hele sommer.

- Vi deler ut materiell som formidler budskapet om edru båtføring, og vi bidrar til at edru båtføring settes på agendaen til riks-, regional- og lokalmedier. I tillegg kommer film, IPhone-appen «Uthavner», sosiale medier, kampanjenettsiden og annonsering. Tilsammen gjør dette at båtfolk møter oppfordringen om å være edru til rors forskjellige steder og gjentatte ganger gjennom sommeren, forteller Randen.

Se kampanjefilmen fra Av-og-til:

Powered by Labrador CMS