Kamp om branntomt i Bergen

Hvem skal få disponere kaiområdene på Kristianholm i Sandviken etter storbrannen 8. juni? Nå varsler Sandviken Kystkultursenter ønsker om veteranbåthavn på branntomten. Men senteret er ikke alene om å ville ta i bruk de attraktive kaiene.

Publisert

Med sjø på tre kanter og nærhet til både Bergen sentrum og motorveisystemet er Kristiansholm en havnetomt mange ønsker å bruke, samtidig som sjøtilkomsten for folk flest de siste årene har blitt kraftig innskrenket redusert som følge av voldsom utbygging i bydelen. Den dramatiske brannen, der verdier for nær 20 millioner kroner gikk tapt har sparket nytt liv i debatten om hva området skal brukes til.

Cruisehavn, friområde, veteranbåthavn?

Tidligere har havnevesenet presentert planer om en cruisehavn på Kristiansholm. Idéen møtte kraftig motstand, ikke minst siden dette ville innebære at også Kristiansholm hadde kommet under ISPS-reglene, med høye gjerder og adgangskontroll. Havnevesenet forslo da å lage en lang pir ut i fjorden, slik at kun mindre landområder ville bli avstengt. Planen ble lagt på is i fjor - men det var før storbrannen.

Også en flytting av Sjøfartsmuseet til området har vært aktuelt, samt en omregulering av kaiene til friområde. Siste interessent som melder seg på er altså Sandviken Kystkultursenter, som disponerer to sjøboder like ved. Kystkultursenteret ønsker å ta i bruk Kristiansholm som permanent havn for regionens mange verneverdige fartøyer. Det er stor mangel på kaiplass i Bergen, og veteranbåtene sliter med å finne egnede oppholdssteder.

IMC: Vi flytter ikke

Men hva med leietagerne? Dykkerfirmaet IMC Diving på Kristiansholm, som mistet store verdier i storbrannen har delt bruken av den lille halvøyen med et oljevernfirma samt fly- og helikopterselskapet Fonnafly. Og IMC Diving er slett ikke klare til å flytte:

- Området er regulert til næringsformål, og både vi og havnevesenet mener dette er en glimrende plassering for vår virksomhet, sier daglig leder Ole Jacob Faye.

Firmaet forholder seg til åremålskontrakten med Havnevesenet, og er i ferd med å gjenoppbygge verksted og mannskapsrom i midlertidige haller.

- Vi har en unik lokalisering her, meget godt tilpasset vår virksomhet. Ettersom planene om cruisehavn er lagt på is mener jeg Kristiansholm fortsatt bør være forbeholdt næringsformål, slik det har vært i alle år, understreker Faye.

Powered by Labrador CMS