Her er svenskenes båtliv

Hver åttende svenske har båt, men hvordan er egentlig båtlivet øst for Svinesund?

Publisert

Fra Haparanda i nord til Svinesund i vest har Sverige en kyst på 2700 kilometer. Regner vi med viker, odder og øyer blir det 8000 kilometer strandlinje. Her er det rom for mye båtliv.

Svenske Sweboat har klart å samle mye fakta om båtlivet innenfor denne skjærgården. Sweboat er en bransjeorganisasjon tilsvarende Norboat i Norge. Den norske bransjeorganisasjonen har ikke tilsvarende undersøkelse å vise til. Sett i lys av at hver åttende svenske har båt, så finnes det tall for mange andre land. For eksempel er det 18 personer per fritidsbåt i USA, 40 i Nederland, 130 i England, 185 i Tyskland og 450 i Japan.

Økning i antall båter

I undersøkelsen som ble gjort av Sweboat i 2004 var det 718.000 båter i Sverige. I undersøkelsen som ble utført i 2010 var antallet økt til 881.000 kroner. Men i denne beregningen er også 53.000 kajakker med. Ser vi på dagsturbåter er det 324.500 av dem i Sverige, 23.000 av dem seilbåter. I tillegg er det 162.000 åpne båter med motor under ti hestekrefter og 159.000 robåter.

Fire av ti svenske båter har en makshastighet på 20 knop, mens en av tre har en makshastighet på mellom 21 og 40 knop. Andelen av båter som går over 50 knop er 0,2 prosent.

I Norge er det en stor andel dieselmotorer, men hvor stor er ukjent. I Sverige er det bare 15,1 prosent dieselmotorer. Resten er bensin. Nå hører det også med i denne undersøkelsen at 18,7 prosent av svenskene ikke vet om de har diesel eller bensin.

Tømmer septiken i sjøen

I slutten av 2009 skrev Båtliv om at det kan gå mot totalforbud mot septiktømming i den svenske skjærgården, etter forslag fra Transpotstyrelsen i Sverige.  Undersøkelsen til Sweboat viser at ni av ti båter ikke har toalett om bord. Av båtene med toalett har bare 38 prosent av dem igjen toalett med sugetømming, så her kan det by på utfordringer om forslaget blir til totalforbud mot tømming av skjærgården blir gjennomført.

Hvilken opplevelse er det svenskene setter størst pris på med båtlivet? Tre av fire opplever at båtlivet påvirker deres helse i positiv grad. Frihets og naturopplevelsen er veldig viktig, mens sosialt samvær i havn er mindre viktig. Mange har også svart er det er viktig at været er bra, bare 1,3 prosent bryr seg ikke om været i det svenske båtlivet. Svenskene er ganske delt om hva som er viktig, av naturhavn og frihavn, men roen er veldig viktig.

Flere overnattinger

Og hva bruker svenskene båten til? Litt over halvparten av de med dagsturbåt bruker båten til fisketurer. Og de aller fleste bruker båten kun til dagsturer. Sommeren 2010 hadde svenskene til sammen 20,5 millioner dager de brukte båten. Her har svenskene fått en frisk økning siden undersøkelsen i 2004, da antallet var 14 millioner dager. I gjennomsnitt bruker svenskene båten 25 dager med to til tre personer om bord.

Organiserer seg

Mange av eierne av fritidsbåt i Sverige er medlem i en båtklubb. Svenskene har drøyt 1000 båtklubber og 250.000 medlemmer.

Til sammen finnens det over 1500 fritidshavner i Sverige. 450 av dem er gjestehavner. Av 1.487.144 båtnetter i gjestehavner var 593.369 utenlandske båter. Selv om svenskene bruker båten mer har økningen av utenlandske båter i svenske gjestehavner bare gått opp med en prosent.

Færre drukner

Verdien av båtproduksjonen i Sverige er på om lag tre milliarder svenske korner årlig. Mens svenskene i 2010 eksporterte båter for 893 millioner kroner, importerte de båter for en milliard.

Sverige har klart å halvere antall omkommene på sjøen de 20 siste årene. Ser vi på tall som presenteres av Sweboat for 2009 omkom det 4,9 personer per 100.000 båt i Sverige. Tilsvarende tall for Norge var tre.

Powered by Labrador CMS