Satelittbilde som viser oppblomstring av alger i Nordsjøen og Skagerrak.
Satelittbilde som viser oppblomstring av alger i Nordsjøen og Skagerrak.

Havforskningsinstituttet skal overvåke algeoppblomstring

Regjeringen vil bevilge ti millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem som blant annet skal varsle om akutt og farlig algeoppblomstring.

Publisert

Tiltaket inngår i bevilgningene på overkant av 2,2 milliarder kroner som går til marin forskning i 2020. 

Ifølge en pressemelding går ekstrabevilgningene til Havforskningsinstituttet, som vil bruke midlene til å styrke overvåkingen av hav- og kystøkologien, da særlig med tanke på algeoppblomstring i fjordene.

Algeoppblomstring er sterke konsentrasjoner av mikroalger i visse sjøområder. Dette kan forekomme helt naturlig, men også som følge av endrete klimaforhold eller stor avrenning av næringsstoffer. I visse tilfeller er algeoppblomstringer en stor trussel mot havbruk og kan også ha konsekvenser for annet dyreliv og for fritidsbrukene av sjøområdene.

I vår ble oppdrettsanlegg i Nordland og Troms for eksempel hardt rammet av den giftige algen Chrysochromulina og verdier for hundrevis av millioner kroner gikk tapt.

– For å være i stand til å utnytte de store mulighetene for verdiskaping som ligger i kystområdene trenger vi mer kunnskap. Vi må ha bedre beredskap slik at vi kan bistå næringen med informasjon, om for eksempel algeoppblomstring, på et tidlig tidspunkt, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp), i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS