Har du plass til en vitebegjærlig forsker?

Line Grønstad fra Agderforskning ønsker å vite alt om båtfolket som besøker agderfylkene. Har du plass til forskeren om bord i sommer?

Publisert

Hun stiller med godt humør, vilje til å stille spørsmål og å finne svar. Beste måten å gjøre det på, mener hun, er å gjøre forskningen sin mer levende ved å selv være fokkeslask eller lettmatros i sommer.

Gjennom et EU-støttet forskningsprosjekt ønsker etnologen i Agderforskning å finne svar på hva båtfolket i agderfylkene, og ferierende båtgjester til Sørlandet, ønsker mer eller mindre av. Dette er første gang et slikt omfattende prosjekt er satt i gang i Norge. Oppdragsgiverne er Vest-Agder fylkeskommune, og forskningen vil derfor primært hente inn grunnfakta og erfaringer fra dette området.

–I Bohuslän på den svenske vestkysten har man kjørt denne type forskning i flere deler av ”länet”, og vi samarbeider derfor en del med de ansvarlige for båtfolket i det Vestsvenske turistrådet, sier Line Grønstad. 

Det nye med denne forskningen er at den ikke bare skal måle kvantitet og kvalitet ut fra et ferdig spørreskjema som sendes rundt. Nå skal forskeren ut og selv kjenne på kroppen hvordan båtfolket blir tatt i mot, sjekke servicen og miljøet er rundt i sommeridyllene langs store deler av Sørlandet. Hun ønsker å komme i kontakt med alle typer båtfolk og båter. Stort og smått, seil eller motor.

–Jeg håper å komme om bord på så mange båter som mulig denne sommeren. Har satt av tid til å mønstre på fra juni og ut august. Jeg er vokst opp på Sula på Sunnmøre, men har veldig liten båterfaring. Stiller derfor med masse godt humør og en unik nysgjerrig tilnærming til båtlivet. Sjøsyketabletter lover hun å at med, sier forsker Grønstad.

De første funnene og resultatene har hun ambisjoner om å offentliggjøre allerede i september, men de store konklusjonene tar det litt lenger tid før hun kommer med.

–Sørlandskysten tar mål av seg til å bli det beste båtturist-stedet i Norge, derfor har denne undersøkelsen en klar næringstilnærming, sier Grønstad.

I og med at dette er et prosjekt begrenset til Agder, ønsker hun primært å mønstre på innenfor fylkesgrensen, men sier hun gjerne kan møte opp der folk synes det er mest hensiktsmessig. Har du ledig plass til Line noen dager i sommer kan du maile henne på:  [email protected]

Powered by Labrador CMS