Halv milliard i avgifter på båtmotorer
Halv milliard i avgifter på båtmotorer

Halv milliard i avgifter på båtmotorer

Myndighetene vil øke avgiftene på båtmotorer med 150 millioner kroner, slik at samlede avgifter beløper seg til en halv milliard.

Publisert

Progressiv avgift på båtmotorer. Det er et av forslagene fra det såkalte særavgiftsutvalget, som la fram sin innstilling fredag før St.Hansaften.

Utvalget foreslår å gjøre båtmotoravgiften progressiv slik at større motorer betaler relativt mer i avgift. Utvalget har ikke tatt stilling til detaljene i  satsstrukturen, men mener at en rimelig differensiering vil kunne gi et merproveny på om lag 150 mill. kroner. Dette tilsvarer merprovenyet fra en flat satsøkning på 50 prosent, heter det i forslaget.

Forslaget sendes nå ut på høring.

Miljø

Avgiften på båtmotorer ble innført i 1978 som ledd i økonomiske innstrammingstiltak og for å dempe veksten i det private forbruket. Det ble vist til at en avgift også kunne bidra til å vri etterspørselen mot mindre og billigere motorer, noe som ble   ansett som gunstig fra et miljø- og ressurssynspunkt. Avgiften er i 2007 på 140,00 pr.  hk, og provenyet er anslått til 347 mill. kroner i 2007.

Hva synes du om å øke avgiftene på båtmotorer med 50 prosent? Sin sin  mening på debattsidene her.

ER du ikke registrert for å delta i debatt? Da kan du registrere deg å få passord her.

Powered by Labrador CMS