Grønt lys for skipstunnel ved Stad

Regjeringen ber Kystverket sette i gang arbeidet med verdens største tunnel for skip, skrover Bergens Tidende. 

Publisert

- Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med å utarbeide et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Bergens Tidende.

Stad skipstunnel er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og har blitt omtalt som et viktig prosjekt på vestlandskysten.

 

Skipstunnelen vil ha betydning for den kystgående delen av skipsfarten og næringslivet regionalt, ikke minst de mange frakteskipene som i dag ofte blir forsinket på sin vei langs kysten på grunn av dårlig vær ved Stad. Den vil også redusere ulykkesrisikoen forbi samme sted.

- På bakgrunn av tidligere forundersøkelser går vi nå videre med det største tunnelalternativet i forprosjektfasen. Det betyr at hurtigruteskipet MS Midnatsol kan seile gjennom tunnelen, sier samferdselsministeren.

Det er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad, skapt av en kombinasjon av havstrømmer og hyppig sterk vind, sm gjør prosjektet svært aktuelt. Havarier i området har gjennom årene tatt mange menneskeliv. Følgelig hender det ofte at fartøyer venter fremfor å passere Stad når det er dårlige værforhold. En tunnell vil i tillegg til økt sikkerhet gi en mer effektiv og forutsigbar passasje langs kysten, uten forsinkelser. Dette vil bidra til å flytte mye av transporten fra landeveien til sjø.

I Måløy var det full jubel torsdag ettermiddag, med ordførere, ballonger og champagne.

- Tiden for utgreiinger er over, nå er det tid for handling, sier Frank-Willy Djuvik (Frp) som nå føler seg trygg på at skipstunnellen vil bli en realitet. - Om regjeringen ikke ønsket dette, ville de ikke satt i gang et forprosjekt. Det skal fortsatt bevilges penger, men nå ligger vi an til at pengene kommer i statsbudsjettet 2017 eller 2018, så lenge Kystverket blir klar, sier han.

Kostnaden for skipstunnelen er så langt beregnet til en drøy milliard kroner. Da professor Jørn Rattsø la frem sin produktivitetsrapport tidligere i år, ble skipstunnelen trukket frem som et prosjekt med lav samfunnsøkonomisk nytteverdi. Nå tyder mye på at regjeringen er av en annen mening.

Fiskeeksportører og turistindustri er blant dem som har presset på for tunnelen. Den vil også kunne åpne for en hurtigbåtrute mellom Bergen/Florø og Ålesund, en strekning som i dag bare kan trafikkeres av større skip.