Goldfish uten skyld i dødsulykke

I dag ble rapporten etter dødsulykken med en militært RIB utenfor Holmestrand offentliggjort. En amerikansk statsborger døde, og flere ble lettere skadet. Rapporten konkluderer med at båtprodusenten ikke kan klandres for ulykken.

Publisert

Det var i mai i fjor en amerikaner omkom under testkjøring utenfor Holmestrand med en Goldfish RIB. I rapporten går det klart frem at det var en tragisk hendelse hvor båtfører og navigatør fikk flere av fysikkens lover mot seg.

– I følge granskningskommisjonen skjedde ulykken da fartøyet kom ut av balanse under en tørn. Flere av deltakerne ble kastet over bord og den omkomne kom i kontakt med propellen og omkom umiddelbart, sier kaptein og fungerende informasjonssjef Eivind Byre ved Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kommisjonen skriver i rapporten av båten har fått en «calm water broach», altså en sleng. Marintek har utarbeidet en rapport som også underbygger denne påstanden. Kommisjonen skriver at dette skyldes trolig at båten med svært høy hastighet ble lagt inn i et skarpt tørn babord. Samtidig ble gasspådraget redusert noe, og det førte til at balansen mellom massekrefter, hydrodynamiske krefter og propulsjonskrefter ikke kunne opprettholdes.

«I det denne balansen opphørte er det sannsynlig at propulsjonskrefter ikke kunne opprettholdes. I det denne balansen opphørte er det sannsynlig at man mistet det hydrodynamiske løftet på akterspeil og drev, samtidig som baugen sank litt ned. Dermed ble båtens rotasjonspunkt i gir, og angrepspunktet for de hydrodynamiske sideveis dragkreftene, brått flyttet fremover slik at båten gikk inn i en voldsom gire-rotasjon samtidig med betydelig sideveis hastighetskomponent. Båtens bevegels stoppet deretter opp i løpet av to kraftige rykk som kastet personene ut av båten», skriver kommisjonen i sin konklusjon.

59 knop

Båten holdt angivelig en hastighet på 59 knop ved inngangen til siste tørn.

– Vi mener ikke de kjørte uansvarlig raskt. Fartøyet skal være konstruert for denne hastigheten og mer. Fartøyets manøvreringsegenskaper var en viktig del av materielldemonstrasjonen.

Kommisjonen påpeker at dette er en svært høy hastighet som krever at man håndterer båten med full fokus. Kommisjonen skriver videre at fra hendelsesforløpet kan det se ut til at tørnraten mot babord ble økt rett før ulykken.

Seks personer kastet over bord

I løpet av ulykkeshendelsen ble seks personer kastet ut av båten på styrbord side. Enkelte ble kastet bortover vannetoverflaten og unngikk båten, men båten passerte sannsynligvis et par av personene som havnet i vannet.

– Jeg forberedte meg på en kræsjlanding, og landet sammenkrøket. Jeg følte meg avslappet da jeg traff vannet, og lot meg selv synke under vannet. Da jeg lå under vann så jeg båten ligge ganske rett over meg, forteller en av dem som var med i båten i ulykkestidspunktet, sier en av personene som var med om bord.

Personen som omkom ble utsatt for et hardt sammenstøt med propellen som gjorde at redningsvesten ble revet av. Det ble raskt konstatert at det ikke ville nytte med gjenoppliving.

I rapporten kommer det fram at båten var under tidlig utprøving, og at uhellet inntraff før materiellet var ferdig testet. Testing og fastesetting av grenseverdier for manøvrering i hastigheter over 50 knop var ikke påbegynt på ulykkestidspunktet. Ulykken skjedde i mai, og denne testingen var planlagt i juni.

– Tilfredstillende skrog

Undersøkelseskommisjonen undersøkte designet av båten 1. juni med representanter fra MARINTEK. Dersom man ser vekk fra forhold med steppene mener MARINTEK at skroget tilfredstiller de generelle retningslinjer.

– Dette skroget er til salgs på det sivile marked. Vi hadde planlagt et testprogram for å godkjenne de militære spesifikasjonene som ikke var ferdig før ulykken inntraff. Når det gjelder at sertifisering ikke var ferdig, handler dette mye om integrering av militærspesifikt utstyr, som for eksempel våpenmontering og militære sambandssystemer, sier Byre.

– Godt skodd båtfører

Byre påpeker at dette var en tragisk dødsulykke.

–  Påtalemyndighet har henlagt saken mot båtfører.Vi tar granskingskommisjonenes rapport til etterretning og har iverksatt tiltak for ytterligere å redusere risikoen for at ulykker skal skje. Men det går ikke å helgardere seg, han til Båtliv.

–  Sammen med Sjøforsvaret skal vi utarbeide konsise sertifiseringskrav til testpersonell. Vi skal bli bedre på å dokumenter risikovurderinger. I tillegg vil det føres en mer restriktiv linje knyttet til demonstrasjon av fartøyer som ikke er overført til drift, fortsetter han.

Båtføreren har god opplæring og  hadde flere hundre timer aktiv kjøring bak seg da ulykken inntraff.

– Båtfører var godt skodd for oppgaven og har lang erfaring med føring av denne typen båter. Påtalemyndigheten har henlagt saken mot han. Det er full tiltro i Forsvaret til jobben han utfører.

Fakta om båten

  • Produsent: Goldfish Boats AS
  • Typebetegnelse: HPRIB
  • Lengde: 36 fot
  • Toppfart: > 50 knop
  • Sivil klassifisering: CE A eller CE B
  • Militær klassifisering: Special Operation Craft.

Powered by Labrador CMS