Godstrafikken til sjøs vil øke

I forslaget til Nasjonal transportplan for 2014-2023 går det frem at man vil satse betydelig mer på frakt av gods til sjøs.

Publisert

På en pressekonferanse i dag ble forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023 lagt frem og presentert, og av den går det frem at Kystverket ønsker å tilrettelegge for at stadig mer gods skal transporteres sjøveien i stedet for langs landeveien. Redusert klimautslipp og redusert miljøbelastning er deler av argumentasjonen for dette.

Kystverket vil arbeide for at det utvikles effektive godsknutepunkt, noe som igjen betyr at ledene inn til disse havnene vil bli utbedret og bedre merket, men de vil også få mer trafikk enn i dag. De ledene som forslagsvis er prioritert,

er:

  • Oslo havn  - Gåsøyrenna
  • Borg havn - Vidgrunnen/Røsvikrenna
  • Grenland havn – Kalvenløpet
  • Bergen havn – Meland/Askøy
  • Ålesund havn – indre havn/Flatholmen
  • Bødø havn
  • Hammerfest – Polarbase

Disse ledene vil blant annet få økt bredde og om det er behov, bli sikret nødvendig dybde.

– Kystverket prioriterer utbedring av farleder, vedlikehold og utvikling av navigasjonsinnretninger, meldesystem og trafikksentraler, heter det i pressemeldingen.

Det er all grunn til å tro at planen også vil berøre fritidsbåtlivet langs kysten.

Powered by Labrador CMS