Full forvirring rundt båtførerprøven

Etter et møte mellom alle politidistriktene fredag er det fortsatt fulll forvirring om hvordan man skal tolke lover og regler knyttet til innføringen av båtførerbeviset.

Publisert

Fredag møttes politidistriktene i Stavern til sitt årlige samordningsmøte for å bli informert om innholdet i reglene forbundet med innføringen av den nye båtførerprøven.Forsamlingen ga raskt inntrykk av at det var like mange tolkninger av regelverket som det var berørte politidistrikter.

Blant temaene som ble tatt opp var hvordan man skulle forholde seg til øvelseskjøring med båt, noe som vriker komplisert å tolke foreløpig. Med bil er det greit, da du kan øvelseskjøre fra du er 16 år, men hva med båt? Hva er minstealder for øvelseskjøring? Tolkningene var mange på møtet i dag. Noen mener man kan øvelseskjøre fra man er 14 år, andre fra 16, mens det også finnes tolkninger på at også de under 14 år kan øvelseskjøre. Seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen fra Nærings- og handelsdepartemtentet hadde heller ikke noe klart svar å gi de forskjellige politidistriktene som skal håndheve loven.

Tilsyn fra fluktstol

Aldersbestemmelsene er ikke det eneste som forvirrer. Når man øvelseskjører skal det gjøres under tilsyn. Men hva er tilsyn?

– Holder det om man sitter i en fluktstol og følger med fra land, spurte representantene fra en av politidistriktene.

– Det skal være nærhet slik at føreren har innflytelse med personen som øvelsekjører, sa Sveinung Stangeland i Politidirektoratet.

– For å være ærlig, så har vi ikke sett på om man må være om bord eller ikke, sa Hernes Pettersen.

Om det da holder å sitte på land og følge med, eller om man må være om bord, blir trolig en tolkning domstolen til slutt må ta, for å skape presidens (setter standard for den videre tolkningen ved dom).

Trenger tilgang til register

Med den nye loven vil det også kreves båtførerbevis fra alle som er født etter 1980 - også fra turister. Men ingen av de fremmøtte som skal håndheve loven vet hvordan et internasjonalt båtførerbevis ser ut. Heller ikke Hernes Pettersen kunne hjelpe med å fortelle hvordan et internasjonalt båtførerbevis ser ut.

Et annet tema som var oppe var tap av førerett. Politiet skal også holde orden på hvem som er blitt fradømt føreretten, også de som er eldre enn 30 år og ikke er pliktig til å ha båtførerbevis, og heller ikke er pliktig til å ha med seg legitimasjon. Hernes Pettersen kunne informere om at politiet om ikke altfor lenge vil få tilgang til båtførerregisteret, noe etaten ikke har i dag. Eneste alternativ inntil videre er å ringe Norsk Test innenfor kontortid.

– De som er født før 1980 og blir fradømt retten til å føre båt havner i dette registeret. De må ta båtførerprøven før de får lov til å kjøre fritidsbåt igjen, informerte Hernes Pettersen. Han trakk fram flere eksempler på hva som kan gi tap av førerett, blant annet høy promille.

– Promille mellom 0,8 og 2,0 vil normalt gi tap av førerett i ett år. Over 2,0 i promille vil gi fem år, men blir man tatt flere ganger med under 2,0 i promille kan det også resultere i tap av førerett i fem år, opplyste Hernes Pettersen.

… og hva er yrkesbåt?

Alle politidistriktene som ga uttrykk for det, har store problemer med å svelge at en som blir fradømt retten til å føre fritidsbåt, fortsatt skal få lov til å kjøre båter som er større enn 15 meter, om vedkommende har sertifikat for det.

– Ja, dette er et hull i systemet, men som vi ikke kom utenom av hensyn til fortgangen i å få den nye loven på plass, sier Hernes Pettersen. En diskusjon ble hva som er yrkesbåt, som også er unntatt fritidsbåtsertifikatet som eventuelt er inndratt. Uklarhetene går på om for eksempel elektrikeren som bruker båten for å komme fram mellom øyene bruker båten som yrkesfartøy. Eller om taxibåt-føreren har yrkesbåt, og dermed fortsatt kan kjøre i jobbsammenheng, selv om fritidsbåtsertifikatet er inndratt.

Powered by Labrador CMS