Fremtidig eventyrlig lagune for fritidsbåter

Langøya i Ytre Oslofjord kan bli en større lagune for fritidsbåter. Men hvis du gleder deg allerede, bør du smøre deg med tålmodighet.

Publisert

Langøya er en øy med en spesiell historie, og en giftig historie. Oppfylles planene får øya mellom Holmestrand og Son en langt grønnere historie. Langøya kan nemlig ble et paradis for båtfolket, med en stor sørvendt lagune og en grønn oase.

Dype kratre

Den tre kilometer øya består av kalkestein, og fra gammelt av er det drevet uttak. Her finner man blant annet spor av gammel kalkbrenning, og i 1899 startet et industrielt uttak for bruk i sementproduksjon, fram til 1985. Så mye som 45 millioner tonn stein er blitt tatt ut, og resultatet er to enorme kratre. Uttaket av stein har vært så dypt som 40 meter under havnivå. Og etter 1985 har Langøya blitt utnyttet til behandling og sluttdisponering av miljøfarlig avfall. Fra 1994 har øya også fått tilsendt miljøfarlig avfall fra andre land, spesielt fra Danmark. Avfallet er blitt brukt til å fylle igjen kratrene.

Gjelsten infomerer

Onsdag neste uke inviterer investor Bjørn Rune Gjelsten til folkemøte i Holmestrand for å presentere de nye planene for Langøya. Utbedringsplanen skal nå være utarbeidet. Målet er at Langøya gradvis skal tilbakeføres til allment bruk.

Fortsatt tilføring av forurenset masse

Det er Holmestrandsbaserte NOAH AS som står for de nye planene. I planene som NOAH har lagt fram er det lagt inn et friområde på 60 dekar, på den nordre delen av Langøya. Området skal dekkes til med masser slik at øyas naturlige vegetasjon kommer tilbake. Det skal også lages veier og stier slik at man lettere beveger seg rundt på øya.  Men selv om øya gradvis overføres til allmennheten, vil det fortsatt deponeres avfall på øya, frem til 2025. Det er da snakk om forurensede masser som er gravd ut på industritomter. Det vil i hovedsak si svovelsyre og flygeaske, som deponeres i sørbruddet.

Et halvt århundre

Fra NOAH sin side understrekes det at dette vil bli forsvarlig tildekket, og arbeidet avsluttet i 2030. Men før øya virkelig overføres til allmennheten må man smøre seg med tålmodighet. Etter 2030 får øya en etterdriftsperiode på 30 år, frem til 2060. Som en trøst, for de noe mer utålmodige, så regner NOAH med at området vil tas i bruk på et langt tidligere tidspunkt.

– Området vil gradvis bli frigjort. Først det tørre området i nord, som er frigjort om fem år. Resten blir frigjort rundt 2030, og lagunen i 2050. Men vi ser hele tiden på mulighet for å få gjort det raskere, sier administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH til Båtliv.

– Hva med det miljøfarlige avfallet?

–  Avfallet er stabilt, men i avfallet er det en del vann som skal presses ut, og det går veldig sakte. Før slipper til sjøvann skal deponiet være tørt, så ikke risikerer videre utlekking, sier Hartmann.

Powered by Labrador CMS