Fra polerte skrog til problemavfall

Fem tusen båter utrangeres årlig. Rundt fire tusen av dem ender aldri på noen miljøstasjon.

Publisert

På oppdrag for SFT (Statens Forurensningstilsyn) har Mepex Consult AS prøvd den nesten umulige oppgaven å kartlegge situasjonen i Norge. Rapporten er ferdig, men ikke gjort offentlig av Statens Forurensningstilsyn  Seniorrådgiver Olav Skogesal i Mepex forteller til Båtliv at utrangerte fritidsbåter ikke er noe miljøproblem i dag, men fremtiden vil by på større utfordringer.

– Vi har gjort noen grove anslag for hvor mange fritidsbåter det er og hva som bør gjøres med utrangerte båter. Vår konklusjon er at det ser ikke ut til at dette er noe stort miljøproblem i dag. Men ser vi på hvor mange båter vi har i Norge i dag vil det bli et problem i fremtiden, sier Skogesal.

Gamle gifter

– Det finnes også noen gamle spøkelser der ute, som er bygd med miljøfarlige materialer som i dag ikke lenger brukes i båtproduksjon, og selv en liten mengde kan da føre til et miljøproblem, sier Skogesal. Han tror en tilsvarende ordning som med vrakpant på biler kunne vært en løsning, men også det byr på problemer.

– Det er en stor flåte med fritidsbåter, og mange av båtene er uregistrerte. Mye kunne nok blitt gjort med god informasjon til båteiere om mottak som finnes, i tillegg til konkrete henvendelser til båtransjen.

Hagebåter

Mepex har tatt kontakt med kommunene for å få et anslag av antall båter som leveres inn til miljøstasjoner. Grovt sett leveres det inn 1000 båter årlig.

– Og vi antar at om lag 5000 båter utrangeres årlig, sier Skogesal – og spør seg hvor det blir av de 4000 båtene. Årlig selges det 15.000 båter i Norge, så det er ikke noe tvil om at antall utrangerte båter også vil vokse med årene.

– Tallene kan jo også være feil, og mange båter havner for eksempel i hagen og bak garasjer. Men noen kvitter seg helt åpenbart med båten ulovlig, som å brenne eller senke den, sier seniorrådgiveren.

Mange

Siden glassfiberbåtene kom for alvor på markedet i 1950-årene har antall glassfiberbåter eksplodert. Bare innenfor EU vokser fritidsbåtsflåten som nå er på seks millioner båter med opptil seks prosent årlig. Og disse seks millioner båtene er ikke evigvarende. Levetiden for en glassfiberbåt beregnes på rundt 50 år, avhengig av størrelse.

Båtkonstruktør Evind Amble har på oppdrag for ICOMANIA (International Council of Marine Industry Associtations) skrevet en omfattende rapport, som for øvrig kan lastes ned på ICOMANIAS  hjemmeside. Amble påpeker i rapporten at det er mange hensyn å ta med utrangerte båter, som størrelse, byggematerialer for blant annet skrog og interiør og mye av innholdet, som motor og elektronikk. Det anbefales i rapporten at båtindustrien samarbeider med selskaper som har erfaring med avfallshåndtering av utrangerte produkter. I rapporten oppfordres båtindustrien selv å ta et initiativ for at utrangerte båter skal få riktig behandling.

Les mer om problemavfallet i Båtliv nummer 2 som er ute i butikkene.

Powered by Labrador CMS