Fra mandag er dette lov, men...

Vannscooterforbudet oppheves med virkning fra 1. juli, men med klare begrensninger.

Publisert

De nye endringene i regelverket er nå vedtatt, og de trer i kraft fra 1. juli 2013. For å kjøre vannscooter må man først komme seg 400 meter fra land. Det vil si transportkjøring til du er 400 meter fra land. I ferskvann er denne minsteavstanden satt til 500 meter. Transportkjøring vil si at vannscooteren ikke kjører i plan.

Sjøfartsdirektoratet uttrykket under høringsrunden for de nye forskriftene bekymring for bruksbegrensningene til vannscootere. I høringsnotatet fra direktoratet om vannscootere ble det advart mot at det kan oppstå farlige situasjoner under transportkjøring ut av forbudssonen. Direktoratet mener at fartsbegrensningen på fem knop i farleder med mye trafikk vil være farlig for vannscooterføreren. Sjøfartsdirektoratet anbefalte derfor i forkant av lovendringen at paragrafen om transportkjøring skulle fjernes fra forskriften.

Høyre og Frp er blant partiene som har signalisert at forskjellsbehandlingen mellom vannscooter og båt skal bort om de kommer i regjeringsposisjon etter valget. De samme signalene har Båtliv også fått fra Venstre.

Vannscooterentusiast og forkjemper Carl Jacob Johansen har tidligere sagt til Båtliv at han frykter farlige situasjoner som Sjøfartsdirektoratet sikter til.

– Vi vil helt sikkert komme opp i farlige situasjoner ved å ligge i fem knop der andre større og tyngre båter har fri fart, sier Johansen.

Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet et veiledende kart som viser hvor du har lov til å kjøre vannscooter. Kartet kan du se her.

Powered by Labrador CMS