Foreslår avgift på båtdiesel - igjen

Myndighetene forsøker igjen å innføre avgift på båtdiesel, bare noen måneder etter at forslaget ikke ble vedtatt av Stortinget.

Publisert

Forslaget kommer fra særavgiftsutvalget og ble levert til finansdepartementet fredag forrige uke. I dag er avgiftsforskjellen mellom bensin og diesel til bruk i fritidsbåt på fire kroner literen. Utvalget vil utjevne avgiftsforskjellen mellom bensin og diesel for fritidsbåter, med den begrunnelsen at diseldrevne fritidsbåter skal betale for de ekstra kostnandene knyttet til båtbruk.

– Støy og miljøsyndere

Særavgiftsutvalget gir ikke fritidsbåtsflåten gode skussmål i sin rapport. De skriver at bruk av fritidsbåter påfører samfunnet kostnader i form av støy, ulykker og miljøskadelige utslipp. Utvalget mener videre at det er små administrative kostnader med å justere dagens satser på båtdiesel. De innser at en slik utvidelse vil påføre næringslivet økte kostnader, fordi flere marinaer må investere i nye dieselpumper.  Men utvalget påpeker at endringer i drivstoffavgiftene har små administrative kostnader for staten. Blir forslaget gjennomført antas det at det vil gi en ekstrainntekt til staten på om lag 30 millioner kroner.

Sjøen for alle

Generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNBF har lest særavgiftsutvalgets uttalelser, og beskriver innholdet som livsfjerne begrunnelser.

– Båtfolket får ikke fem øre i statsstøtte. Når de skriver at vi skal være med å betale de kostnader som båtbruken innebærer skulle jeg gjerne visst hva de tenker på, sier Syvertsen. Han frykter at det er det store flertallet som har spinket og spart i mange år for å få råd til båtdrømmen som rammes.

– Hva vil KNBF gjøre med denne rapporten?

– KNBF vil alltid stå på barrikadene når det gjelder forsøk på å gjøre sjøen til et sted kun for de rike, kun for de få. Jeg har for øvrig ikke har noen tro på at regjeringen vil slutte seg til dette, bortsett fra SV. Det vil være særdeles uklokt av regjeringen å følge dette forslaget, særlig fordi de trakk tilbake dette forslaget for bare noen måneder siden. Det vil være fullstendig inkonsekvent av regjeringen å fremme et nytt forslag med avgift på båtdiesel.

– Tapte inntekter

Utvalget mener avgift på båtdiesel vil gi en ekstrainntekt til staten på om lag 30 millioner kroner, noe Syvertsen ikke kan se realiteten i.

– Blir forslaget gjennomført vil båtene bli brukt mindre. I stedet for båtferie blir det mer lønnsomt å reise til syden, med fly som forurenser mer enn båter. Og feriepengene blir lagt igjen i utlandet, i stedet for å bli brukt i Norge. Båtfolkets forbruk av penger langs kysten er anslått til 10 milliarder kroner, og dette er penger som legges igjen i grisgrendte kystkommuner, sier Syvertsen.

Båtliv skrev i går om særavgiftsutvalget som også ser muligheten for å håve inn en halv milliard kroner i avgifter på båtmotorer.

Hva synes du om å øke avgiftene på båtmotorer med 50 prosent? Sin sin  mening på debattsidene her.

ER du ikke registrert for å delta i debatt? Da kan du registrere deg å få passord her.

Powered by Labrador CMS