Forbundet Kysten fornøyd med økt støtte

I forslaget til statsbudsjett for 2020 økes driftsstøtten til Forbundet Kysten med 63 000 kroner til 4 563 000 kroner.

Publisert

– Det er vi glade for, skriver forbundet på sine nettsider.

Den frivillige kulturvernorganisasjonen omfatter 10 500 medlemmer i 125 kystlag og jobber for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

Forbundet er også begeistret for at løftene om 35 millioner kroner til oppstart av bygging av nytt vikingskipsmuseum følges opp og at Kulturminnefondet tilgodeses med en støtteøkning på 8,6 prosent, til totalt 126 362 000 kroner. 

– Regjeringens bevilgninger til friluftsliv er også relevant for oss. Post 78, «Friluftstiltak» økte med 4 millioner, til 183 891 000 kroner, understreker forbundet.

Men ikke alle kulturminneetater- og organisasjoner kan notere bedre finansiering. Riksantikvarens budsjetter kuttes noe og flere andre poster blir liggende som i 2019 eller barberes forsiktig.

Organisasjonen påpeker dessuten at det igjen kuttes i støtten til studieforbundene, denne gangen med nær fem millioner kroner:

– For Studieforbundet Kultur og tradisjon betyr dette en nedgang i opplæringsmidler på i overkant 400 000 kroner, samtidig som vi har en jevn vekst i kursaktivitet. Foreslått kutt tilsvarer i overkant av 4000 kurstimer, melder Forbundet Kysten.

Powered by Labrador CMS