For lite penger til  kystkultur og fartøyvern på Statsbudsjettet
For lite penger til kystkultur og fartøyvern på Statsbudsjettet

For lite penger til kystkultur og fartøyvern på Statsbudsjettet

Forbundet KYSTEN, som tar vare på fartøyvernet og kystkulturen i dette landet, føler seg stemoderlig behandlet i det nye Statsbudsjettet.

Publisert

Forbundet KYSTEN synes statsbudsjettet for 2012 viser liten forståelse for det etterslep som kystkultur og fartøyvern har hatt innen kulturminnevernet. Det var ingen økning av bevilgningene i år og heller ikke i neste års budsjett. Det betyr at den stemoderlig behandlede kystkulturen vil fortsette å være stemoderlig behandlet.

På Riksantikvarens kapitel 1429, post 72.4 får kystkultur et tilskudd på 14.7 millioner kroner, mens post 74 fartøyvern er satt opp med 43.712 millioner kroner. Fartøyvernsentraene fikk et tilskudd på 6.5 millioner kroner, som er det samme som i 2010 og 2011. Den eneste økningen for kystkulturen er fartøyvernposten med 1,7 millioner kroner og de er øremerket driftsstøtte til Norsk Forening for Fartøyvern. Økningen til fartøyvern er dermed lik null og det er vanskelig å forstå hvordan Riksantikvaren skal kunne gjennomføre ”Nasjonal verneplan for fartøyer” uten økte bevilgninger.

Det blir ingen økning av fondskapitalen til kulturminnefondet, men det blir avsatt 59,4 millioner til utdeling i 2012. Det er det samme som året før. Det er imidlertid langt fra målet på en avkastning på 100 millioner kroner som et samlet kulturminnefelt står bak.

Nye regler for driftsstøtte gjør at vi ikke vet hva Forbundet KYSTEN vil få i 2012, slik det var praktisert tidligere. Det er uheldig for budsjettering og fratar oss muligheten til å klage på budsjettinnstillingen på dette punkt.

Fiskeri- og kystdepartementet har ingen økning av deres post 71: Tilskudd til kystkultur, som er på 9.25 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS