Flest vil ha båtsertifikat

Båtlivs lesere har stemt. Over halvparten vil ha et båtsertifikat som kan inndras av politiet, mens bare snaue 20 prosent ønsker forslaget som nå ligger til høring velkomment.

Publisert

På Båtlivs nettsider har vi spurt våre nettlesere hva de mener, om de er for båtførerbevis eller båtsertifikat, eller om de er fornøyd med dagens ordning. Flere hundre svarte, og så mange som 59,2 prosent ønsker et sertifikat som politiet kan ta fra deg. Bare 21,4 prosent av leserne ønsker forslaget som nå ligger til høring hos Sjøfartsdirektøren. Resten, 19,4 prosent, mener vi bør holde oss til dagens ordning.

– Overrasket over avstemningen, Jan H. Syvertsen?

– Det forbauser meg ikke i det hele tatt. Båtfolket ønsker jo å luke ut de som driver med uvettig adferd på sjøen, og den eneste måten å løse dette på er et tiltak for å luke ut verstingene, sier Syvertsen.

– Så båtbransjeforbundet har rett når de etterlyser et sertifikat som kan inndras?

– Vi har jo støttet båtbransjeforbundet på det, men det de ikke forstår, og ikke vil forstå, er at hvis vi skulle vente på at justisdepartementet skulle lage hjemmel for å inndra båtførerbeviset, måtte vi vente lenge. Man kan jo ikke inndra et båtførerbevis uten å ha hjemmel for det. Arbeidsutvalget fant ut at vi ikke kan forsinke innføringen av et obligatorisk båtførerbevis i påvente av at justisdepartementet skulle utarbeide en hjemmel for å gjennomføre dette, sier Syvertsen.

– Vi trenger muligheter til å frata retten til å kjøre båt. Personlig er jeg veldig uenig med forslaget til kompetansebevis. For at det skal ha noe effekt må politiet ha mulighet til å frata  rettigheten til å kjøre båt. Derfor holder det ikke med et kompetansebevis. Det må være et sertifikat, slik det er for bil. Mister du den, mister du også retten til å kjøre båt, sa politiførstebetjent  Knut Huseklepp til Båtliv i sommer, og støttet dermed Norboat som også ønsker tilsvarende ordning.

– Forslaget til arbeidsgruppen om et kompetansebevis går ikke langt nok. Det vi foreslår vil garantert koste mindre, og vil sannsynligvis ha større innvirkning for båtsalget. Men det vil øke sikkerheten, uttalte Erlend Prytz, administrerende direktør i Norboat.

Powered by Labrador CMS