Flere over bord i fjor
Flere over bord i fjor

Flere over bord i fjor

Kystradio assisterte 2571 sjøfarende i 2005. Legeråd og motorproblemer er de hyppigste henvendelsene, mens "mann over bord" visate størst økning.

Publisert

Kystradio har ansvaret for sjøredningstjenestens radiokommunikasjon. Med lyttevakt 24 timer i døgnet alle årets dager er Kystradio en viktig ressurs for de sjøfarende.Telenor eier og drifter de norske kystradiostasjonene Videreformidling og koordinering av forespørsler om assistanse er en av hovedoppgavene for Kystradio. Med lyttevakt 24 timer i døgnet alle årets dager er Kystradio en viktig ressurs for de sjøfarende. I tillegg til 2571 loggførte assistanseoppdrag ble det i 2005 behandlet 233 falske alarmer. Kraftigst økning ser en i kategorien "Mann over bord" hvor det fremkommer en økning på hele 70% Assistansestatistikken for 2005 viser at de viktigste årsakene til behov for assistanse er følgende: - Motorproblemer (35%), - Grunnstøting (12%) - Problemer med ror, tau/fiskeredskap i propell etc. (12%). Videre kan vi lese av statistikken at det er mange fritidsfartøy(58%) som trenger assistanse, fulgt av fiskefartøy.(22%) Den viktigste varslingsveien er VHF direkte til Kystradio (50%), det registreres en kraftig økning i bruk av mobiltelefon og ringer direkte til kystradiostasjonen.(30%) Fra 1. februar 2005 ble det innført ett felles kortnummer for å komme i kontakt med nærmeste kystradio. Fellesnummeret er 120. – Vi vil imidlertid få påpeke viktigheten av å kalle Kystradio med VHF (kanal 16), da dette skjer på en åpen radiokanal hvor andre båter kan høre hva som blir sagt og tre støttende til - uten forsinkelse - hvis de er i det aktuelle området, sier Jo Eirik Vee Telenor Maritim Radio. For alle statistikkdetaljer se nettsiden www.maritimradio.no

Powered by Labrador CMS