EU har forbudt import av Burmateak

EU har nettopp vedtatt forbud mot handel med teak fra Burma. Nå behandler Miljøverndepartementet saken og legger seg på samme forbudslinje som EU. Dette kan få følger for mange i norsk båtbransje som fortsatt bruker tresorten i sine båter.

Publisert

Statsekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier Norge raskest mulig vil følge opp EU´s vedtak.

– Vi ønsker da å legge oss på samme forbudslinje som EU, men hva som blir den endelige teksten får vi vente litt med. I denne saken samarbeider vi også med UD, sier Sørensen.

Regnskogfondet er glade for avgjørelsen, men er fortsatt usikre på kraften i vedtaket slik det er formulert.  

......”Det er også forbudt å importere inn til EU, rundtømmer, tømmer/tre og treprodukter, metaller og mineraler, samt alle typer edelstener. Det er også forbudt å investere i selskaper i Burma/Myanmar som er engasjert i industrier relatert til nevnte produktgrupper.” 

Rådsmøte

Brussel, 19 november 2007

President Luis Amado

Forbudet gjelder både rundt ubehandlet tømmer og produkter laget av tre. I og med at mange norske tregrossistfirmaer kjøper Burmateaken fra andre land i regionen og som ikke har importforbud, mener Regnskogfondet forbudet kun blir politikk og egentlig uten effekt på den virkelige handelen med teak fra Burma/Myanmar.

    – For at sanksjonene skal være effektive er det avgjørende at de også

gjelder Burmateak som videreforedles i andre land. Det er meningsløst

dersom det bare er direkteimport fra Burma som rammes, mens import fra for

eksempel Thailand av teakplank og andre produkter laget av Burmateak kan

fortsette som før. Dersom EU ikke allerede har tatt hensyn til dette, er

det viktig at den norske regjeringen tar opp dette med EU slik at

i hvert fall de største smutthullene blir tettet, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Det er også bevist at det utstedes opprinnelsessertifikater som er falske, og som derfor vil kunne være med å uthule vedtaket i følge Regnskogfondet.

Skaffer teak uansett

– Vår svenske leverandør Kärnsund, som er en av Europas største importører av teak, har sagt at de garanterer oss leveranser uansett vedtak. De kjøper via land som India, Thailand og Kina, sier Tor Oftebro i Mandal Treinredning som lager innredninger for mange norske båtprodusenter. 

    Oftebro er opptatt av og nyansere debatten, og mener teakdebatten er preget av meningene til Regnskogfondet. Tor Oftebro innrømmer likevel at han får hyppige spørsmål fra kunder om det finnes alternativer på markedet, og mener selv motorbåtfolk er for opphengt i tresorten som egentlig ble brukt av seilbåtfolket for å får en bedre gripeflate på dekket.

NORBOAT vil være med

NORBOAT har forespurt Utenriksdepartementet om hva Norge vil gjøre, og signalene så langt er at de vil følge dette opp med egen norsk forskrift.

–Det er ennå uklart hva som vil skje med teak som importeres fra andre land enn Burma. Hvilke praktiske konsekvenser en boikott vil innebære på detaljnivå er enda ikke avklart, men NORBOAT vil i samarbeid med sentrale aktører og bransjen uansett bistå i å finne frem til mulige egnede alternativer, sier administrerende direktør Erlend Prytz i NORBOAT.

    – De skjerpede sanksjonene mot Burma viser at de norske båtprodusentene som

har erstattet mye av teaken i sine båter med alternative materialer,

tjener på dette. Regnskogfondet er overbevist om at det snart er slutt

på den tiden da teak og annet tropisk trevirke dominerte i

fritidsbåtene. De produsentene og importørene som er først ute med å

finne gode alternativer får derfor et fortrinn i markedet, og på lang

sikt tror vi de vil tjene på det, sier Ranum som har jobbet med båtbransjen i flere år.

Powered by Labrador CMS