En miljørevolusjon

Næringslivets miljødugnad fyller 10 år, og hele 400 000 tonn elektroavfall er samlet inn. Det tilsvarer 25 000 stappfulle trailere med elektronisk avfall – eller en trailerrekke fra Oslo til Trondheim, skriver NTB.

Publisert

Ingen andre land i verden kan oppvise maken, og det er ikke småtteri av miljøgifter norsk natur er spart for: 20 tonn kvikksølv, 270 tonn bly, 120 tonn bromerte flammehemmere plukket ut. I tillegg er 15 tonn av klimagassen SF6 blitt tatt hånd om på en miljøvennlig måte.

- I 2008 hadde vi en innsamlingsgrad på 98 prosent. Elektriske produkter inneholder noen av de mest skadelige miljøgiftene vi omgir oss med. For eksempel kvikksølv, bly, kadmium, PCB og bromerte flammehemmere. Ved å plukke ut all giften spares naturen for omfattende forurensing, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS til NTB.

 

Hadde like mye blitt samlet inn i EU-området ville miljøgevinstene vært enorme. Grovt anslått ville en europeisk versjon av RENAS samlet inn 40 000 000 tonn EE-avfall. Det tilsvarer mer enn 2 500 000 stappfulle trailere. Europa kunne ha kvittet seg med 2 000 tonn kvikksølv 27 000 tonn bly, 12 000 tonn bromerte flammehemmere. I tillegg ville vi kvittet oss med 1 500 tonn av klimagassen SF6. 33 600 000 tonn C02 ekvivalenter.

 

- Innsamling og behandling av EE-avfall er en enorm miljøsuksess i Norge. En mer aktiv internasjonal miljøpolitikk ville gitt store miljøgevinster globalt. I EU er bevisstheten og kunnskapen om dette liten i forhold til skadevirkningene som EE-avfall medfører, sier Murvold.

 

RENAS fyller ti år. Som første land i verden innførte Norge produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) i 1999. Fra da av skulle importører og produsenter sørge for å samle inn, miljøsanere og gjenvinne kasserte EE-produkter.

 

- Regelverket la grunnlaget for en stille miljørevolusjon. RENAS startet opp og vi fikk på plass innsamlings- og behandlingsordninger som fungerte. I dag har vi 2200 medlemmer og samler inn 50 000 tonn avfall i året. Vi er i ferd med å oppfylle vår egen visjon: Ingen miljøgifter på avveie, sier Murvold.

 

I nærvær av H.K.H. Kronprins Haakon markeres 10 års-jubileet onsdag med et miljøseminar i Gamle Logen i Oslo med bl.a. SFT

Powered by Labrador CMS