En firedobling av antallet millionbåter

Forsikringsverdien av fritidsbåtflåten har økt med 55% gjennom de siste 5 årene. Antall millionbåter er fire-doblet i samme periode, viser beregninger If Skadeforsikring har laget.

Publisert

Den norske fritidsbåtflåten har en samlet forsikret verdi på mellom 50 og 60

milliarder kroner skrev Båtliv for ett år siden.

- Tallene bekrefter at nordmenn etter årtusenskiftet har gjort omfattende

investeringer innen ferie og fritid gjennom sine fritidsbåtkjøp. Den sterke

økningen kommer etter mange år på 90-tallet med laber omsetning av nye

båter, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring.

Ved siste årsskifte var det 285.000 fritidsbåter forsikret for til sammen

ca. 50 milliarder kroner i forsikringsskapene i Norge. I denne statistikken

inngår imidlertid ikke båter som norske eiere har valgt å forsikre i

utlandet.

Fritidsbåtflåten vokser markert både i antall og verdi. Millionbåtenes andel

av totalen er firedoblet fra 0,6% i 2001 til 2,6% ved siste årsskifte. De

siste fem årene har gjennomsnittlig forsikringsverdi for fritidsbåter økt

med 55% fra ca. 114.000 kroner i 2002 til 176.000 ved siste årsskifte.

Det er båteieren selv som bestemmer og fastsetter verdien som båten skal

forsikres for. Utgangspunktet for fastsettelsen av forsikringsverdien er hva

en tilsvarende båt med utstyr koster å gjenanskaffe i tilfelle et

totalhavari.

Enkelte båttyper har gjennom de siste 10-15 årene økt i markedsverdi, mens

andre har fått redusert verdi. If anbefaler derfor båteiere å følge med på

bruktbåtlister for å forvisse seg om at de har mest mulig riktig

forsikringsverdi satt på båten sin.

Båteiere som ikke har regulert forsikringsverdien på eldre båter som har økt

i verdi, kan risikere å ikke ha tilstrekkelig forsikring til å kjøpe

tilsvarende båt i tilfelle et totalhavari.

Powered by Labrador CMS