En av tre bruker aldri sjøkartet
En av tre bruker aldri sjøkartet

En av tre bruker aldri sjøkartet

Gjensidiges årlige sjøkartbrukundersøkelse viser at mange nordmenn fortsatt velger å klare seg uten kart i båten.

Publisert

36 prosent av fritidsbåtførerne bruker aldri sjøkart. Halvparten har ikke sjøkart med seg i båten, mens en av fire uansett mener de leser sjøkart svært dårlig.

Tallene bekymrer forsikringsbransjen: - Å bruke sjøkart om bord er viktig. Det er altfor dårlig at så mye som 51 prosent svarer at de aldri har sjøkart i båten, sier produktsjef for marine og transport i Gjensidige, Robert Skar til Østlandets blad.

Likevel kan forsikringsselskapene melde om positive utviklingstrekk: Erstatningsutbetalingene er noe redusert det siste året. - På grunn av den positive trenden tror vi at årets båtsesong ikke kommer til å slå rekorder i antall skader og erstatningsutbetalinger, mener Robert Skar.

Tallene kommer frem i en årlige sjøkartundersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til sikkerhet på sjøen. Meningsmålingsselskapet Synovate intervjuet 1004 personer totalt, av disse disponerte 378 båt.

Undersøkelsen viser også at blant båteiere med høyere utdanning har 55 prosent sjøkart i båten - og at kartbruken øker både med husstandsinntekten og utdanningsnivå.

En lavere andel båteiere vurderer seg som dårlige sjøkartlesere i 2009-utvalget enn i den tilsvarende undersøkelsen for 2008. Interessant er det også at 39 prosent av de kvinnelige båteierne anser seg som svært dårlige til å lese sjøkart. Kun 11 prosent av herrene sier det samme - uten at vi skal avgjøre om dette skyldes reelle kjønnfoskjeller, kvinnelig selverkjennelse eller mannlig optimisme.

Blant båteiere over 60 år anser 32 prosent seg som svært dårlige sjøkartlesere, og hele 44 prosent av båteierne over 60 år bruker aldri sjøkart.

Kilde: Gjensidige

Powered by Labrador CMS