Ekstrabevilgning øker tempoet i AIS-utbyggingen

Regjeringen bevilger 12,5 millioner til å forsere arbeidet med den første norskutviklete AIS-satellitten.

Publisert

Den nye satellitten skal fange opp AIS (Automatic Identification System)-data fra skipstrafikk i områder som faller utenfor av dagens VHF-baserte signaloverføring. Dermed kan AIS-systemet allerede i løpet av vel to år også dekke norske havområder skikkelig. Særlig omådene nord for Stad vil merke en stor forbedring.

Alle båter over 300 bruttotonn er i dag pålagt å ha dette effektive navigasjons- og antikollisjonsverktøyet, men også fritidsbåteiere har funnet ut at AIS et nyttig supplement til radar. Fritidsbåter kan kjøpe såkalte «klasse B» AIS-transpondere, og når dekningen utvides til norske havområder utenfor dagens effektive dekningsområde på 40 nm er det grunn til å tro at havgående fritidsfartøyer vil finne det enda mer interessant å anskaffe systemet.

Etter planen vil satellitten skytes opp med en en indisk bærerakett om et års tid. I følge Teknisk Ukeblad settes satellitten, som koster vel 30 millioner kroner i normal drift i løpet av 2010.

Bildet: AIS-data kan også hentes på nettet. Bildet, som viser trafikken syd for Bergen fredag ettermiddag er hentet fra www.navcom.no

Powered by Labrador CMS