Eker inn i offshore

Bård Eker har gått sammen med Sandvikfamilien om å danne et designmiljø for maritim sektor.

Publisert

Bård Eker og Sandvikfamilien går sammen om å danne et sterkt nytt industridesign- og produktutviklingsmiljø for offshore og maritim sektor, heter det i en pressemelding fra Bård Eker.

Sandvik har gjennom sine selskaper et fundament innenfor offshore og marine, mens EKER Gruppen har opplevd økende etterspørsel fra selskaper i denne sektoren.  Samarbeidet representerer et strategisk og betydelig skritt mot etablering av et kompetansemiljø med nødvendig tilstedeværelse og faglig tyngde for å tilby industridesign- og produktutviklingstjenester med en unik kompetanseprofil i denne sektoren.

-    Vi gleder oss til å samarbeide med Sandvik inn i et for oss nytt og spennende marked og har stor tro på at det vil gi økt vekst og sysselsetting for våre design- og produksjonsbedrifter i Fredrikstad, sier Bård Eker, som forbereder nyansettelser og innvesteringer også i sine eksisterende selskaper.

Stor tro

Sandvik har over tid strategisk bygget opp et nettverk av kunnskapsbedrifter innen shipdesign, arkitektur, industridesign, og rådgivende ingeniørtjenester innen akvakultur, bygg og anlegg.

-    Vi har stor tro på at samarbeidet med Bård Eker og hans firma vil sette større fart på vår satsning innen industridesign og produktutvikling i offshore- og maritim segment", sier Svein Sandvik.

    Eker Sandvik AS kombinerer Ekers posisjon som et full-service designhus med fokus på avansert produktutvikling og Sandvikfamiliens erfaring med drift og eierskap i kunnskapsbedrifter innen shipdesign, arkitektur, industridesign, ingeniørteknikk og akvakultur.

Eker Sandvik AS vil i tillegg til egne ansatte benytte de betydelig ressurser og kompetanse i Eker Design AS, og de andre kunnskapsbedriftene hvor Sandvikfamilien er aktive eiere;  Salt Ship Design AS, JK-Arkitektur  AS og Akvator AS.  Eker Sandvik AS er samlokalisert med disse selskapene på Stord, mellom Stavanger og Bergen.

Med dette utgangspunktet satser Eker Sandvik AS på å nå både nasjonale og internasjonale kunder, og utvikle et ledende innovativt utviklingsmiljø som tilbyr tjenester fra ide til ferdig produkt, skriver Eker i pressemeldingen.

Om Eker

Bård Eker er eneeier i Eker Group som omfatter Koenigsegg, Hydrolift og Eker Design. Eker Design tilbyr et dynamisk og komplett utviklingsmiljø for komplekse produkter. Miljøet har en kompetanseprofil og maskinpark som tar utviklingsprosjekt fra ide til ferdig produkt.

Om Sandvikfamilien

Sandvikfamilien er i dag hovedaksjonærer og aktive eiere av kunnskapsbedrifter innen shipdesign (Salt Ship Design AS), arkitektur (JK-Arkitektur AS), industridesign (Apicius AS) og ingeniørteknikk og akvakultur (Akvator AS). Sandvikfamilien har lang erfaring som eiere og utviklere av internasjonale kunnskapsbedrifter.

Powered by Labrador CMS