Eiendomsskatt på flytebrygger
Eiendomsskatt på flytebrygger

Eiendomsskatt på flytebrygger

Kemneren i Sarpsborg krever eiendomsskatt på flytebrygger i båtforeninger og marinaer, i følge KNBF.

Publisert

I følge Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) krever han også eiendomsskatt på teltene som er satt over båter i opplag. Den tottale økningen i skattekravet vil i følge KNBF medføre en prisøkning på ca. kr. 300 pr. båtplass. De berørte båtforeninger og marinaer har påklaget skattekravet. Generalsekretæren i KNBF, Jan Syvertsen stiller seg hoderystende til kravene.

-KNBF vil følge saken med argusøyne fordi vi frykter at kemnerens skattekreativitet vil kunne få følger også i andre kommuner, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNBF.

Bruker loven

-Vi har forelagt saken for forbundets advokat, Nils Tangedal, som sier at kemneren -påroper seg følgende lovparagraf:

Kommunenes rett til å utskrive eiendomsskatt følger av Eigedomsskattelova. Vedtak

om utskrivning av eiendomsskatt treffes av kommunestyret, mens taksering m.v. er

delegert. I lovens § 4 er det bestemt hva som inngår i beregningsgrunnlaget for

taksering. Annet ledd i nevnte bestemmelse lyder slik i relevant del:

«Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til,

huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller

arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins verk og bruk.»

-Det har hittil vært åpenbart for de fleste kemnere, bortsett fra kemneren i Sarpsborg, at loven gjelder landfaste bryggeanlegg. Flytebrygger er som kjent flyttbare innretninger og omfattes således ikke av loven, mener Jan H. Syvertsen og KNBF.

Et telt over en båt i opplag er ikke ”fast eiendom”, og bør derfor falle utenom lovens intensjon. Loven sier ikke noe bestemt om dette og gir derved rom for fortolkninger, mener KNBF`s advokat.

KNBF ønsker nå at saken blir løst ad politisk vei. På denne bakgrunn har forbundet tatt saken opp med sine kontakter på Stortinget og oversendt problemstillingen til medlemmer av Finanskomiteen.

Drøft saken videre. Si din mening om dette her hos oss. BÅTLIVS nettsider har nå 100 000 besøk i måneden.

Powered by Labrador CMS