Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

Dette betyr IP-klassifiseringen

Stadig flere produkter for det maritime oppgis å tåle støv og vann. Vi ser på hvordan du leser IP-klassifiseringen.

Publisert

Når du kjøper produkter som skal tåle vann og støv oppgis det gjerne med en IP-klassifisering. Båtliv har for eksempel testet Sony Xperia Z3 som oppgis å ha IP68. IP står for Ingress Protection Rating. Det tosifrede nummeret etterpå må du lese som to forskjellige numre, og kunne egentlig like så godt stått med mellomrom, eller bindestrek i mellom for å gjøre det logisk.

Det første sifferet i nummeret oppgir beskyttelsesgraden mot små biter og fremmede objekter. Her er det et nivå fra 0 til 6, hvor seks er det beste. For eksempel i vårt tilfelle, med IP68 står 6 for at det er støvtett.

Det andre sifferet angir beskyttelsesgraden mot vann. Null er dårligst og 8 er det beste. Ser vi igjen på vårt eksempel så skal 8-tallet i IP68 indikere at produktet skal tåle varig nedsenkning i vann.

IP Klassifisering:

Første siffer (beskyttelse mot fremmede objekter):

0    Ikke beskyttet

   Beskyttet mot fremmede objekter med ø 50 mm og større.

2    Beskyttet mot fremmede objekter med ø 12.5 mm og større.

   Beskyttet mot fremmede objekter med ø 2.5 mm og større.

   Beskyttet mot fremmede objekter med ø 1.0 mm og større.

5    Beskyttet mot støv. Inntrenging av støv er ikke fullstendig forebygget, men støv trenger ikke inn i en mengde som hindrer tilfredsstillende funksjon eller svekker sikkerheten.

6    Støvtett: Ingen inntrenging av støv

Andre siffer (beskyttelse mot vann)

0    Ikke beskyttet

1    Beskyttet mot vanndråper som faller vertikalt.

2    Beskyttet mot vanndråper som faller når huset er tippet opptil 15°.

3    Beskyttet mot vann som sprøytes på (opp mot en vinkling av 60°.

4    Beskyttet mot vann som plaskes på uansett retning og side.

   Beskyttet mot vannstråler uansett retning og side.

6    Beskyttet mot kraftfulle vannstråler uansett retning og side.

7    Beskyttet mot midlertidig nedsenking i vann.

8    Beskyttet mot varig nedsenking i vann.

Forskjellige standarder, med beskrivelse:

IP20

En standard interiørarmatur har normalt IP klasse 20. Det vil si at en person ikke skal kunne få støt ved å stikke en finger inn i et eksisterende hull i armaturen. Ellers ingen beskyttelse.

IP23 Regnsikker

Når man først gjør tiltak mot vann ovenifra får man normalt en IP23. Kravet er at det etter avsluttet test ikke skal være vann på elektriske komponenter. IP23 = sprutsikker ± 60° ovenfra.

IP44 Sprutsikker

IP3x/-4x betyr at armaturen ikke kan ha åpninger der man kan stikke inn et objekt med 2,5 mm/1,0 mm diameter. Testen utføres med ståltråd i riktig diameter med definert kraft (3N/1N). IPx4 betyr at armaturen må tåle vannsprut fra alle kanter. Testes med normert spruteapparat. Armaturen blir normalt ikke laget vanntett, men med et vannledersystem som hindrer vann i å nå elektriske deler, og sørger for at vannet også renner ut igjen.

 

IP54/55 Støv- og spylesikker.

Dette betyr at støv ikke kan trenge seg inn på elektriske komponenter, slik at det kan oppstå isolasjonsfeil. Armaturen må være tett og pakning er derfor nødvendig. Testes i støv-kammer. IPx5 krever motstandsdyktighet mot spyling (ikke høytrykkspyling). Høyere vannntrykk og mengde krever høyere pakningstrykk enn IP54. IPx5 testes med spyleslange (6,5 mm dyse og 12,5 l/min). Avstand 3 m.

IP66 Støvtett og spylesikker

IP6x er høyeste tetthetsklasse for mekanisk inntrenging (objekter/støv). Det tillates ingen inntrenging av støv etter avsluttet test. Armaturen må da være helt tett, også ved undertrykk. Pakningstrykket må derfor være tilstrekkelig høyt for å hindre utjevning av undertrykk. IPx6 er beskyttelse mot kraftig spyling og tung sjø. Dette er armaturer som ofte blir rengjort med høytrykkspyler, eller som er montert på båter og utsatt for direkte treff av bølger. I tillegg til høyt pakningstrykk for å sikre mot støvinntrenging, legges det inn mekanisk styrke for å sikre at armaturen ikke åpner seg pga det høye trykket og den store vannmengden.

Dette gjelder både deformering av skjerm og funksjon av lukkeklips. Testes med brannslange (dyse på 12,5 mm, og vannmengde 100 l/min.). Det tillates ikke spor av vann inne i armaturen etter avsluttet test.

IP67 Støv- og vanntett

Samme tetthet mot mekanisk inntrengning som IP66 men skal kunne holde tett etter 30 min. på 1 m dyp. Mekanisk er det ikke like store krav som IP66, men det må sikres at armaturen ikke kollapser ved undertrykk på 1 m dyp. NB: IP67 armaturer holder ikke nødvendigvis testen for IP66.

IP68 Kontinuerlig neddykking

Typiske bruksområder er undervannsbelysning i badebassenger og innvendig tankbelysning.

Tysk standard DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K , for utstyr som tåler høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm.[1] Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80 °C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal prøves. Dysen holdes i 30 sekunder i hver av vinklene 0°, 30°, 60° og 90°. Utstyret står på et bord som roterer med 5 omdreininger per minutt

IP69K Høytrykkspiling

Dette er en yysk standard (DIN 40050-9) som overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K. Denne klassifiseringen er for utstyr som tåler høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm. Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80 °C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal prøves.Denne klassifiseringen var opprinnelig utviklet for kjøretøy som trenger regelmessig kraftig rengjøring.