Den første miljølekteren snart ferdig
Den første miljølekteren snart ferdig

Den første miljølekteren snart ferdig

Redningsselskapet bygger ny miljølekter som skal sørge for høy beredskap mot farlige utslipp i Hvalerskjærgården.

Publisert

Stort sett er det bare fantasien som begrenser bruksområdene for en slik farkost, skriver Redningsselskapet på sine nettsider. Men den nye lekteren skal i hovedsak brukes til oljevernberedskap.

 

Redningsselskapets miljølekter blir ca. 13 x 4 m og skal leveres allerede i mars i år. Midler til anskaffelse er gitt av Hans Herman Horn. Videre jobbes det med å skaffe finansiering til en tilsvarende lekter som svenskene har, dvs 3 x 10 meter. Initiativet til denne ble tatt lokalt i Kragerø i sommer, og vi håper å kunne komme dit at denne lar seg realisere.

Hare og skilpadde?

Redningsselskapets miljølektere skal kunne slepes i over 20 knop, avhengig av slepekraft og hastighet på redningsskøyten, med inntil 5 tonns nyttelast om bord. I ”hare-fasen” tenkes det på rask utrykning med hensiktsmessige lenser til en hendelse hvor det er fare for – eller det allerede er konstatert forurensning / lekkasje av olje. Hensikten er å legge ut lenser for å hindre / begrense spredning av et utslipp til miljøet. Redningsselskapet kjenner jo alle konsekvensene av utslipp av tyngre bunkersoljer, men det kan skje utslipp av andre flytende stoffer som ikke er ønsket spredt i ukontrollert omfang.

Containere

I ”skilpadde-fasen” kan miljølekteren effektivt benyttes til andre oppgaver. Miljølekteren har areal nok til å plassere 1 stk 20  og 1 et stk 10 fots standard containere om bord samtidig. Containere er jo vanlig til bruk av lagring av utstyr i oljevern, og vil raskt kunne lastes om bord og bringes til hendelsesstedet. Videre kan det fraktes utstyr til strandrenseoperasjoner, hvor miljølekteren kan benyttes som basefartøy i fjæra. Her kan containere tjene som varmestue / oppholdsrom, sanitærrom, lager etc. og være til støtte for personell i pågående operasjoner.

Kystverket

Det er inngått en avtale med Kystverket om utstyr og drift av den første miljølekteren. Det er grunn til å anta at man i denne prosessen vil prøve ut en del lenser og utstyr for å finne den optimale løsning, dvs forhold mellom type utstyr, vekt og hastighet. Redningsselskapet ser på denne muligheten til å lære mer om tiltak mot akutt forurensing og utvikle vårt engasjement i vern av kystmiljøet.

Powered by Labrador CMS