De fleste må ta båtlappen
De fleste må ta båtlappen

De fleste må ta båtlappen

Det store flertallet av norske båtfolk blir berørt av kravene om obligatorisk båtførersertifikat, men sjøfartsdirektøren vil foreløpig  ikke si hvem det gjelder.

Publisert

Flere hundre tusen norske båtfolk vil bli berørt når det neste år stilles krav om sertifikat for å føre båt. I dag fikk Sjøfartsdirektør Rune Teisrud rapporten fra utvalget som har utarbeidet forslagene til obligatorisk båtførersertifikat. Han vil ikke røpe noe av innholdet i rapporten.

-    Først skal jeg lese gjennom rapporten som er på ca. 150 sider. Så skal jeg drøfte innholdet med næringsministeren. Deretter kommer Sjøfartsdirektoratet til å offentliggjøre kravene til det obligatoriske båtførersertifikatet, sier Teisrud til batliv.no i dag.

Fra mandatet til Arbeidsgruppen som har utredet sertifikatet er følgende: ” Hovedhensikten med mandatet er å lage en ordning som sikrer at førere av fritidsbåter har et visst minimum av kunnskaper om de regler som gjelder for sikker ferdsel til sjøs og om de farer som kan oppstå der. Ordningen må være enkel å håndheve og ikke fortone seg som spesielt byrdefull for båtførerne.”

Arbeidsgruppen skal fremme et forslag til en ordning med obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsfartøy med største lengde under 15 meter og skal i den anledning utrede og vurdere følgende forhold:

   

•    Avgrensing av fartøygrupper basert på ulykkes-/skadepotensial og risiko.

•    Alderskrav i forbindelse med føring av fartøy.

•    Krav til kompetanse.

•    Opplegg for kunnskapstest og utstedelse av båtførerbevis.

•    Unntak fra krav om kunnskapstesting.

•    Organisering av opplæring og opplæringstilbud.

•    Register over personer som får tildelt bevis og eksisterende database over båtførerbevis.

•    Kompetansekrav i EU og krav til kompetanse for å leie båt i utlandet i forhold til norske krav.

•    Kompetansekrav til turister i Norge.

•    Forslag til forskrift om obligatorisk båtførerbevis

•    Sanksjonsordning og kontroll.

•    Plan for (gradvis) innføring av ny ordning.

•    Administrative og økonomiske konsekvenser

Gode kilder Båtliv har vært i kontakt med, opplyser at resultatet av arbeidsgruppens er et sertifikat som vil omfatte det store flertallet av dagens båtfolk. Det vil da dreie seg om flere hundre tusen mennnesker.

  

– Regjeringen mener det er viktig å innføre obligatorisk båtførerbevis. Samtidig må ordningen være enkel å håndheve og den må utformes slik at den oppfattes som viktig også av de mange som fører fritidsbåter i Norge, opplyser Nærings- og handelsdepartementet.

Powered by Labrador CMS